I løpet av våren kommer en ny utdanning for styrere i barnehagen. Illustrasjonsfoto: Ole Walter Jacobsen

I løpet av våren kommer en ny utdanning for styrere i barnehagen. Illustrasjonsfoto: Ole Walter Jacobsen

Det opprettes et utdanningstilbud for styrere i barnehager våren 2011.

Her er listen over studiestedene som tilbyr utdanningen:

  • Universitetet i Agder med samarbeidspartnere
  • Dronning Mauds Minde Høgskole med samarbeidspartnere
  • Norges Handelshøyskole med samarbeidspartnere
  • Høgskolen i Oslo med samarbeidspartnere
  • Handelshøgskolen BI med samarbeidspartnere

Når du søker studieplass på disse stedene vil du kunne prioritere hvor du ønsker å studere. Du kan søke elektronisk fra 7. mars på www.udir.no/barnehage. Søknadsfristen er 15. april.

Hvem kan søke?
Utdanningen er for styrere/daglig ledere som har faglig ansvar, administrativt ansvar og personalansvar. Utdanningen tilbys både nytilsatte styrere og de med lengre erfaring i kommunale og private barnehager.

Hva inneholder utdanningen?

  • barns læring og utvikling
  • styring og administrasjon
  • samarbeid og organisasjonsbygging, veiledning av personalet
  • utvikling og endring 
  • lederrollen

Deltid
Utdanningen skal tilsvare 30 studiepoeng og tas på deltid mens styreren er i arbeid. Den skal kunne innpasses i en masterutdanning i ledelse. Utdanningen er et spleiselag. Direktoratet betaler studieplassen, mens barnehageeier må betale for reise og opphold på studiestedet.