I november bestemte Oslo kommune seg for at det skal være minst 50 prosent barnehagelærere og opp til 25 prosent fagarbeidere blant de ansatte i kommunens barnehager. Dette var resultatet av forhandlingene med Utdanningsforbundet og Fagforbundet om en ny grunnbemanningsavtale. Nylig gikk også Bergen inn for en avtale hvor intensjonen er at det skal være minst 50 prosent barnehagelærere.

– Viser det er mulig!
Dette får Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, til å utfordre flere.

– Nå går Ap og flere andre partier inn for at det skal være minst 50 prosent barnehagelærere i store kommuner som Oslo og Bergen – og viser at det er mulig.

– Da må det også være mulig andre steder. Nå ser vi Ap og deres samarbeidspartier i Oslo og Bergen vise vei. Hva vil andre Ap-styrte byer gjøre? Jeg utfordrer Rita Ottervik i Trondheim og Kristin Røymo i Tromsø: Er dere like offensive – vil dere også gå inn for 50 prosent barnehagelærere i Trondheim og Tromsø?

Handal er glad for at det er blitt stadig flere politikere som er blitt opptatt av kvaliteten i barnehagene, men minner om at det fortsatt er et stykke frem til Utdanningsforbundets mål om minst 50 prosent barnehagelærere i barnehagene.

– Men det som likevel er gledelig er den utviklingen vi nå ser, og at store kommuner nå går inn for flere barnehagelærere. Da er det bare for Trondheim og Tromsø – og alle andre kommuner – å følge i Oslos og Bergens fotspor!

Pilotprosjekt i Bergen
19. desember rapporterte NRK at Aps skolebyråd i Bergen, Pål Hafstad Thorsen, vil at minst 50 prosent av de ansatte skal være barnehagelærere. I Bergen har de allerede igangsatt et prosjekt for å få hevet barnehagelærertallene til ønsket nivå.

– Vi setter nå i gang med et pilotprosjekt hvor Bergen kommune og Kanvas-barnehagene samarbeider. Målet er 50 prosent pedagoger i utvalgte barnehager og at vi skal se på hvordan dette positivt vil påvirke kvaliteten i barnehagene.

– Det er en styrke med samarbeid mellom kommunen og private barnehager. Andelen private barnehager er høy i Bergen (70 prosent), mens kommunens styringsrett er lav, ergo må vi få med de private barnehagene på økt pedagogtetthet gjennom samarbeid for bedre kvalitet i byens barnehager, sier Thorsen til Utdanningsforbundet.

Ønsker barnehagedebatt
Thorsen vil også ha større, nasjonal oppmerksomhet rundt den jobbes som gjøres i barnehagene.

– Jeg er veldig glad for at Bergen og Oslo nå samarbeider tett og godt om å løfte barnehagedebatten nasjonalt. Vi skal være pådriver for kvalitet i barnehagene og kommer til stå på inn mot eget parti, men også opp mot regjeringen og kunnskapsministeren, sier Bergens skolebyråd.

Bergen fulgte kjapt etter Oslo, hvor Utdanningsforbundet og Fagforbundet i november fremforhandlet ny grunnbemanningsavtale. Les saken om Oslo-vedtalet her.