«Vil dere også gå inn for 50 prosent barnehagelærere?», spurte Utdanningsforbundets leder Steffen Handal på våre nettsider i går, etter at både Oslo og Bergen før jul gikk inn for at minst halvparten av barnehageansatte skal være barnehagelærere.

Svaret fra Tromsø kommer umiddelbart:

– Ja! Vi tar Handals utfordring med stor glede!

– Høye barnehageambisjoner
Vikarierende ordfører Jarle Aarbakke (Ap) forklarer hvorfor:

– Vi synes at det er viktig at minst 50 prosent av de ansatte i barnehagene er barnehagelærere. Vi har høye ambisjoner for hva vi mener hva en barnehage skal være.

– I desember vedtok kommunestyret en ny plan for barnehagene, hvor det står mye om kompetanseheving. Vi har allerede nær 40 prosent barnehagelærere i barnehagene våre, men vi synes 50 prosent er en viktig målsetting, forteller Aarbakke.

– Det viktigste skjer de første årene
I det ferske kommunestyrevedtaket heter det blant annet at «Barnehageeier vil gjennomføre kompetansehevingstiltak for alle ansatte», og med et nært samarbeid med Universitetet i Tromsø regner ordføreren med at det er mulig å oppnå målet om 50 prosent barnehagelærere.

– Utfordringen er å få tak i nok, kvalifisert personell, men vi har et høyt ambisjonsnivå og et tett samarbeid med universitetet her, som var det første i Norge med egen barnehagelærerutdanning.  De kobler teori og praksis på en ny og bedre måte, etter mønster av Universitets-skolene som vi innførte i min tid som rektor på UiT Norges arktiske universitet. Det vil være en kvalitetsutvikling for de som blir utdannet, de som utdanner og de som er i praksis i barnehagene, mener Aarbakke.

– Ja, og vi mener det beste vi kan gjøre er å skaffe våre barn den beste kvaliteten fra starten av. Vi vet nå mye om at det aller viktigste vi gjør for våre barns vekst og utvikling som menneske skjer veldig tidlig, med andre ord allerede i barnehagen.

Fornøyd Handal
Steffen Handal sier seg meget fornøyd med at Arbeiderpartiet i Tromsø snudde seg så fort rundt og tok utfordringen fra Utdanningsforbundet.

– Det er svært gledelig at Tromsø nå følger etter Bergen og Oslo, og vil ha minst 50 prosent barnehagelærere. At de plukker opp hansken så fort, er ekstra gledelig.

– At Tromsø også signaliserer så offensive mål i forhold til barnehagene er prisverdig. Jeg håper dette er noe øvrige, norske kommuner merker seg og tar etter, sier Utdanningsforbundets leder.