Gjennom budsjettavtalen mellom Regjeringen, Krf og Venstre før jul ble det satt av 172 millioner kroner til å få flere barnehagelærere i norske barnehager. Familie- og kulturkomiteen på Stortinget viste da til at dette «er et skritt på veien i retning av en ny barnehagelærernorm».

Budsjettinnstillingen fra Familie- og kulturkomiteen

Til TV2-nyhetene 17. mars forteller Torbjørn Røe Isaksen og samarbeidspartiene Krf og Venstre at de vil øke andelen barnehagelærere til rundt 44 prosent.

TV2: «Slik skal regjeringen endre hverdagen til dine barn» 

– Dette er et stort skritt i riktig retning og vi er veldig glad for det! Regjeringen og samarbeidspartiene viser virkelig at de vil satse på kvalitet i barnehagen, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

 

Mål om 50 prosent barnehagelærere
I dag er andelen barnehagelærere på en drøy tredel av de ansatte i barnehagen. Utdanningsforbundet har de siste årene gjennomført en politisk offensiv for å nå et målet om minst 50 prosent barnehagelærere, noe som vil kreve maksimum 6 små barn eller 12 store barn per barnehagelærer.– Nå kommer vi omtrent halvveis til målet om minst 50 prosent barnehagelærere. Det vil gi et bedre tilbud til mange barn der ute, sier en fornøyd Handal. 
Større sum neste år
Pengene som er bevilget gjennom 2017-budsjettet er øremerket flere barnehagelærere, og skal brukes høsten 2017. Fra 2018 av vil summen være drøyt 413 millioner ekstra i året.
Den nye barnehagelærernormen på rundt 44 prosent skal sendes på høring.
I løpet av våren kommer regjeringen også med et konkret forslag til en bemanningsnorm. I dag finnes det ingen bemanningsnorm i det hele tatt, men det er vedtatt at en slik norm skal være på plass innen 2020. Valgprogrammene
Både Krf og Venstre har et krav om minst 50 prosent barnehagelærere i sine utkast til nye partiprogram. Det har også Arbeiderpartiet og SV.Høyre har nettopp hatt landsmøte og vedtatt et nytt program der det står at Høyre «vil ansette flere barnehagelærere og pedagoger, og ha som mål at andelen skal bli 50 prosent». Frp har ingen krav til lærertetthet i barnehagen i sitt utkast til program. Det har heller ikke Senterpartiet, men i utkastet til program tok to Sp-politikere dissens og krevde minst 50 prosent barnehagelærere.