Det kommer fram i rapporten Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager som Telemarksforskning har utarbeidet for Kunnskapsdepartementet.

Les hele rapporten

Oppblåste kostnader
Selv om anslaget beskrives som høyst usikkert, redegjøres det i rapporten for at barnehageeiere kan ha motiver for å skjule uttak av verdier fra barnehagene.

- Stort uttak kan svekke barnehagens argumenter for høyere tilskudd eller medføre risiko for avkorting. I de årene tilskuddet kunne være avhengig av barnehagens kostnader gjennom kostnadsdekkingsprinsippet, hadde private barnehageeiere særlig sterke insentiver til å legge fram regnskaper med høye kostnader, heter det i rapporten.

Bør forbys
Utdanningsforbundet mener at lov og forskrifter bør begrense adgangen til å ta ut utbytte/fortjeneste og forby verdioverføringer i barnehagesektoren på lik linje med bestemmelsene i privatskoleloven.

Les Utdanningsforbundets øvrige innspill til lov og forskrifter om bruk av offentlige tilskudd for foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager

Sjekket 9 av 10 barnehager
For å synliggjøre et anslag på profitt i sektoren har Telemarksforskning foruten skjulte uttak av verdier, sett på regnskapsførte overskudd og potensielt overskudd ved lav kvalitet. Med i utvalget er 92,1 prosent av alle private barnehager i Norge. Per 15. desember 2010 var det 3.600 registrerte private barnehager i Norge.

Netto regnskapsført overskudd i utvalget beløper seg til 755 millioner kroner. Men selv om de private barnehagene har motiver for å kutte i bemanningen innenfor det som regnes som normalt nivå, viser undersøkelsen at de private aktørene driver godt innenfor minimumskravene til kvalitet.