Arbeidslivsdag 2012

Arbeidslivsdag 2012

 Arbeidslivsdagen er resultat av et unikt samarbeidsprosjekt mellom Utdanningforbundet, Pedagogstudetene, avdeling for lærerutdanning og Karrieresenteret.  

Det tradisjonelle jobbsøkerkurset som Utdanningsforbundet har holdt for avgangsstudenter i en årrekke, er nå integrert i arbeidslivsdagen.

- Endelig fokus på oss! -Vi føler oss ettertraktet! - En slik dag må vi ha hvert år! -Meget bra å kunne snakke med arbeidsgivere! -Mye nyttig informasjon! Dette var noen av kommentarene fra studentene som deltok på arbeidslivsdagen. Flere av dem som stod på stand, ga uttrykk for at de har gått og ventet på en slik dag og mulighet til å kunne treffe studenter og fortelle hvorfor de bør søke jobb i nettopp deres skole eller barnehage. Flere strever med å få tak i nok kvalifiserte søkere til ledige stillinger.

Det var lagt opp til et variert og rikholdig program som ble meget godt mottatt av studentene med:

  • Stand i vrimlehallen der en rekke kommuner og barnehageeiere presenterte seg fra sin beste side på jakt etter dyktige fagfolk til sine skoler og barnehager
  • Samling i aulen med formell åpning, erfaringer fra tidligere allmennlærerstudent, Liv Dagrun Boklund i sitt møte med yrkeslivet, og fra arbeidsgiversiden, ordfører Oddmund Ljosland i Åseral og presentasjon av Mentor A v/ Kari Repstad
  • Jobbsøkerkurs for henholdsvis lærere og førskolelærere i regi av Utdanningsforbundet. Studentene fikk en rekke råd og tips fra rektor ved Eide skole, Espen Svendsen og styrer i Blåbæråsen barnehage Ole Morten Mouridsen
  • Skriving av CV og søknad i regi av Karrieresenteret,

Naomi Girardeau  på Utdanningsforbundets stand.
Fra v: Christine Fliid, Ellen Marie Holten, Hege Johansen, alle meget godt fornøyd med arbeidslivsdagen som de håper blir en årlig tradisjon. De var spesielt fornøyd med variert program: kunne vandre rundt på stand og snakke med ulike arbeidsgivere, delta på jobbsøkerkurs med informasjon om lønn og arbeidsvilkår, høre hva arbeidsgivere vektlegger i søknad og under intervju og trening i skriving av CV og søknad. De kjenner flere som ikke kunne komme i år, men som ønsker komme neste år.
 Lyngdal kommune profilerer seg. fra v: Linda Oftedal Jacobsen - enhetsleder, Anne-Lise Aagedal - enhetsleder, Tordis Alice Blørstad- hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet, Arne Danielsen - leder pedagogisk senter og Arne Lervik - Lyngdal kommune.
Læringsverkstedet
Hægebostad med sitt berømte vikingsverd. Fra v: Torgeir Kvåle -rektor Kollemo skole, Synnøve Hultin - enhetsleder/styrer, Nils Olav Dunsæd- personalsjef.
Mandal kommune i aksjon. Tove Mydland og Torill Hinna, barnhageetaten

 Manus jobbsøkerkurs for førskolelærere

I prosjektgruppa: Gerd Reidun Helmikstøl, Erna Synnøve Kjensjord - Karrieresenteret, Kristian Andersen studieleder GLU/ALU,  Connie Goul UiA, Tor Anders Råbu, Adelheid Mykland og Synnøve T. Danielsen - Utdanningsforbundet Vest-Agder.

En stor takk til alle som deltok og bidrog til at arbeidslivsdagen ble vellykket. Vår målsetting er at en slik dag blir arrangert hvert år og innarbeides i studiekalanderen. 

Mer informasjon og bilder fra arbeidslivsdagen