Les aktuelle nyheter om Tariff 2012 her

Krevende oppgjør
– Det er åpenbart at dette blir et krevende oppgjør. Men når vi nå ser at norsk økonomi går så bra som den gjør, ser jeg for meg at vi må ha et resultat opp på 4-tallet for at offentlig sektor skal holde tritt med privat sektor. Innenfor disse rammene må utdanningsgruppene prioriteres, sier Folkestad.

- Det er urealistisk med et nulloppgjør, slik enkelte på arbeidsgiversiden har tatt til orde for.Konkurransen om arbeidskraft i deler av industrien er stor. Det kan ikke være slik at moderasjon først og fremst skal gjelde offentlig sektor, der det er et ekstra stort behov for kvalifisert kompetanse, sier Folkestad videre.

Kompetanse gir kvalitet.
Unio vil i tariffoppgjøret prioritere at det skal kaste av seg på lønnskontoen å ha høyere utdanning.

– 10 måneder i året snakker arbeidsgiverne om at høy kompetanse er viktig i arbeidslivet. Nå har de en sjanse til å vise at de mener det også i de to månedene det virkelig teller, sier Folkestad.

Unio mener verdsetting av de ansattes kompetanse gir bedre kvalitet i tilbudet til brukerne.

Les mer