I St meld nr 41 Kvalitet i barnehagen heter det: Barnehagelærer er en tittel som viser direkte til profesjonens kompetanseområde og det arbeidslivsområdet utdanningen kvalifiserer for. Samsvar mellom betegnelsen på arbeidslivsområdet og yrkestittelen kan bidra til at barnehagen får en tydelig og selvstendig plass i utdanningssystemet. (s 33)

Regjeringen har, gjennom mandat, gitt rammeplanutvalget for revidert førskolelærerutdanning i oppgave å foreslå utdanningens navn, og viser nettopp til St meld nr 41.

Les mer