Gunnars regneark

Bergen
Gunnar Hagen, seniorrådgiver Utdanningsforbundet Bergen

På denne siden finner du ulike regneark som kan være til hjelp når man skal beregne lønn eller ulike tidsfaktorer.

Regnearkene er utarbeidet av seniorrådgiver i Utdanningsforbundet Bergen Gunnar Hagen. Vi har delt opp regnearkene i 3 ulike temaer, og håper de vil være til hjelp for våre medlemmer.

Ta gjerne kontakt med Gunnar 

Telefon: 56 12 50 50/56 12 50 56
Gunnar.Hagen@udf.no