Gunnars regneark

Bergen

På denne siden finner du ulike regneark som kan være til hjelp når man skal beregne lønn eller ulike tidsfaktorer.

Regnearkene er utarbeidet av seniorrådgiver i Utdanningsforbundet Bergen Gunnar Hagen. Vi har delt opp regnearkene i 3 ulike temaer, og håper de vil være til hjelp for våre medlemmer.

Ta gjerne kontakt med Gunnar 

Telefon: 23 13 86 00
Gunnar.Hagen@udf.no 
Kontortid: tirsdag og torsdag.