2013

Første steg er Utdanningsforbundets tidsskrift for førskolelærere. Via disse sidene kan du tegne abonnement, og du kan lese utvalgte fagartikler, reportasjer og bokomtaler. Vil du kjøpe eksemplarer av Første steg i løssalg, kontakt Hilde Aalborg,
tlf 24 14 23 53, eller ha@utdanningsnytt.no

 

Nr. 4/2013
Arbeidstid og kontorarbeidsplasser var temaet for et pilotprosjekt i Hedmark og Oppland som du kan lese om her. Videre får du rapport fra Vi må!-konferansen i Møre og Romsdal, et møte med Brit Nordbrønd, og mye mer!
Nr. 3/2013
Første steg nr. 3 i 2013 inneholder blant annet stoff om forskningsprosjektet Ledelse for læring. Utfordringer for barnehager i Norge, et intervju om horisontale og vertikale fagstiger i Trondheim, et intervju om Kanvas' store barnehagelærerprosjekt, og e
Nr. 2/2013
Stortingsmelding 24 om framtidens barnehage er hovedtemaet i denne utgaven. Andre tema: Ny samisk barnehagepolitikk mot fornorskingspress, de politiske partienes syn på barnehagepolitikk og et intervju med Kari Killén, m.m.
Nr. 1/2013
Her kan du lese om pilotprosjektet med ny barnehagelærerutdanning. I Sogndal er de 40 første BLU-studentene snart ferdige med første studieår, i resten av landet begynner de første studentene i august/september.