2011
Nr. 4/2011
Forslag til ny førskolelærerutdanning er hovedtemaet i denne utgaven. Forslaget kommenteres av blant andre Ole Fredrik Lillemyr, Ann Merete Otterstad, Petter Aasen, Ingeborg Tveter Thoresen, og andre. Står vi i fare for å få en pedagogikkløs utdanning?
Nr. 3/2011
Barn trenger frydefulle grøss innen trygge rammer, er et tema i denne utgaven av Første steg, der leserne møter Ellen Beate Hansen Sandseter som bruker mye av sin tid på lekeplassforskning.
Nr. 2/2011
Hovedartikkel i denne utgaven: ”Hvordan ivaretar vi barnas fysiske sikkerhet i barnehagen?” Serien ”Dagens barnehage” fortsetter med et Tromsø-besøk, og i serien ”Et møte med” gjelder det Maria Øksnes denne gangen.
Nr. 1/2011
Her er matematikk og naturfag et viktig tema. Her presenteres også en ny artikkel i serien om barnehager vurdert arkitektonisk-pedagogisk. I serien "Møte med" blir Lars Løvlie intervjuet.