2012
Nr. 4/2012
Førskolelærernes individuelle planleggingstid – tidligere oftest kalt ubunden tid – er hovedtemaet i denne utgaven av Første steg. Utdanningsforbundet og KS skal forhandle førskolelærernes arbeidstid i månedsskiftet mars – april.
Nr. 3/2012
Første steg nr. 3/2012 fokuserer på Utdanningsforbundets styrerkonferanse "Ledelse mellom tillit og kontroll" 22. og 23. oktober. Les ellers blant annet om Barnehageundersøkelsen og SKOLEKLAR!-prosjektet.
Nr. 2/2012
Første steg nr. 2/2012 er sterkt preget av Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning (DMMH) i Trondheim: Les reportasjen om interkulturell utdanning, og den om det nye masterstudiet Fysisk aktivitet, helse og fysisk miljø i barnehagen, Run
Nr. 1/2012
Øie-utvalgets forslag til ny barnehagelov er hovedtema i denne utgaven av Første steg. Line Togsverds og Jan Jaap Rothuizens artikkel om omleggingen av den danske førskolelærerutdanningen er et verdifullt apropos til debatten om ny norsk førskolelærerutda