2009

Første steg er Utdanningsforbundets tidsskrift for førskolelærere. Via disse sidene kan du tegne abonnement, og du kan lese utvalgte fagartikler, reportasjer og bokomtaler. Vil du kjøpe eksemplarer av Første steg i løssalg, kontakt Hilde Aalborg, tlf 24 14 20 74, eller hilde.aalborg@utdanningsforbundet.no.

 

Nr. 4/2009
Kvalitetsmeldingen for barnehagen, gode matvaner i barnehagen, samarbeid mellom barnehager og folkebibliotek, barnehagebarn gjør det bedre på skolen, NOKUTs evaluering av førskolelærerutdanningene, kritikk av progressiv pedagogikk m.m.
Nr. 3/2009
Kvalitetsmeldingen for barnehagen, gode matvaner i barnehagen, samarbeid mellom barnehager og folkebibliotek, barnehagebarn gjør det bedre på skolen, NOKUTs evaluering av førskolelærerutdanningene, kritikk av progressiv pedagogikk m.m.
Nr. 2/2009
Samisk barnehage i Nesseby, veiledning som rekrutteringstiltak, omsorgsfull væremåte, åpne barnehager, rammeplanevalueringen, privat barnehageøkonomi, overgangen barnehage – skole, diskriminerende begrepsbruk
Nr. 1/2009
Barns sosiale utvikling, den flerkulturelle barnehagen, riktig dokumentasjon, europeisk barnehagepolitikk, sykefravær, Ski-modellen