Abonnement


Første steg er et faglig-politisk tidsskrift for styrere, førskolelærere og studenter.

Med et abonnement på Første steg holder du deg faglig orientert.

Bladet er gratis for medlemmer i Utdanningsforbundet. For ikke medlemmer koster abonnementet kr 275.

Første steg kommer fire ganger per år.

Her kan du tegne abonnement.