Kontakt

E-post:
bedreskole@udf.no

Sentralbord:
Tlf. 24 14 20 00

Postadresse:
Utdanningsforbundet - Bedre Skole
Postboks 9191 Grønland
 0134 OSLO

Besøksadresse:
Hausmanns gate 17, Oslo

Annonsering:
Ann-Kristin Valby 
mobil  901 19 121
epost: kikki@salgsfabrikken.no

Abonnement:
E-post: abonnement@utdanningsnytt.no

Redaktør:
Tore Brøyn, tlf. 24 14 23 52
tore.broyn@utdanningsforbundet.no