2012
Nr. 4/2012
Tema: Atferd, vurdering for læring, nye valgfag, skole-hjem-samarbeid, forebyggende arbeid, pedagogisk forsking, sosial ulikhet, læringskultur, privatskolemotivet, arbeidsplanmetodikk, motivasjon, autisme, virtuelle klasserom
Nr. 3/2012
Lærerrollen (hovedtema), skolebygging, tverrfaglighet, engelsk programfag, IKT, mestringspedagogikk, ekstern skolevurdering, grunnlovfestet utdanning, revidert norskfag, samisk opplæring
Nr. 2/2012
Omvendt undervisning, arbeidsplaner, Implementering og endring, sosial bakgrunn, frafall, undervisningsplansjen, testing av lærere, selvdisiplin, grammatikk, inferenstrening, suggestopedi, leksehjelp, leselekser, språkpolitikk
Nr. 1/2012
Tema: skriving, det stille atferdsproblemet, ikts rolle i skolen, analogt og digitalt, norsk-engelsk, elevenes fellesskapsspill, sosiale medier, lærer som lesere, utdanning i veiledning, minoritetsspråklige elever