2009
Nr. 4/2009
Vurdering, veiledning til læreplaner, TALIS, realfag og dannelse, klasseledelse, skoleutvikling, mobbing, muntlighet og matematikk, foreldre og skolearbeid, TEMA: Lærerutdanning
Nr. 3/2009
Skoleledelse, Atferdsproblemer, Naturfag og minoritetselever, Leseopplæring, Anerkjennende elevsamtaler, Tema: Evnerike barn, Wengers praksisfellesskap, Vurdering, Autoritet
Nr. 2/2009
Tema: Relasjon mellom lærer og elev, Test- og evalueringssystemer, Mestring og arbeidsglede, Tema: Læringsstrategier, Usynlig mobbing, Mappeskriving og nynorsklæring, Lærerutdanning
Nr. 1/2009
Spesialisert kunnskap hos barn, PISA-debatten, arbeidsmiljø, profesjon, handlingstvang og kommunikasjon, målark, ellesskolens utfordring