Kjære alle medlemmer og tillitsvalgte

26. juni Kontoret mitt er i ferd med å bli tomt og jeg har nedtelling til min siste arbeidsdag i Utdanningsforbundet.

Tillitsvalgte med vakt i sommer

26. juni Det er snart ferietid og kontoret stenger i sommer. Vi har imidlertid satt opp tillitsvalgte som har vakt hele sommeren.

Protokollen fra årsmøtet

25. juni Protokollen fra årsmøte i Utdanningsforbundet Hedmark er underskrevet av protokollunderskriverne.

Årets TV-aksjon

9. juni Årets TV-aksjon går av stabelen 18. oktober, og i år går de innsamlede midlene til Regnskogfondet under mottoet «Vi skal vokte regnskogen».

Framtidas kompetansebehov i skole og barnehage

5. juni Utdanningsforbundet arrangerer i samarbeid med KS og FO en konferanse om betydningen av å mobilisere kompetansen som allerede er i organisasjonen, og dialog om nye kompetansebehov i sektoren i framtida.

Elverum kommune kutter i grunnbemanningen i barnehagene

29. mai I kommunestyremøte 27. mai vedtok kommunestyret med en stemmes overvekt å kutte i grunnbemanningen i Elverums barnehager.

Valg 2015

20. mai Utdanningsforbundet Hedmark har opprettet en egen gruppe som skal arbeide med kommune- og fylkestingsvalget 2015. I dag har de satt av en hel dag til arbeid med temaet.

Uttalelse vedr. forslaget til ny privatskolelov

19. mai Årsmøtet i Utdanningsforbundet Hedmark sluttet seg til en uttalelse som fylkesstyret hadde laget vedr. forslaget til ny privatskolelov.

Innspill til videre arbeid med generell del av læreplanen

13. mai Utdanningsforbundet Hedmark har gitt innspill til det videre arbeidet med revidering av den generelle delen av læreplanen.

Arbeidsmiljøkonferansen 2015

13. mai Programmet for høstens arbeidsmiljøkonferanse for Innlandet er klart.

Lærersalme

12. mai Tore Stenersen, lektor ved Hamar katedralskole, leste diktet sitt på årsmøtet. Diktet er fritt etter Ungkarssalme av Alf Prøysen og ble også lest opp under streiken høsten 2014.

FORUT fikk gave av årsmøtet

11. mai Oddny Andreassen overrakte også på dette årsmøtet en gave til organisasjonen FORUT.

Årsmøtet tok ikke stilling til profesjonsetisk råd

11. mai Det ble debatt vedrørende profesjonsetisk råd på årsmøtet, men årsmøtet tok ikke stilling til opprettelsen av et slikt råd.

Årsmøtet ønsker egen medlemsgruppe for pensjonistene

11. mai Utdanningsforbundet Hedmark vedtok på sitt årsmøte å sende inn forslag om vedtektsendring slik at pensjonistene kan danne egen medlemsgruppe.

Ikke alt som teller, kan telles

11. mai Dette var tittelen på den store politiske saken på Utdanningsforbundet Hedmark sitt årsmøte forrige uke.

Fylkesstyret er på plass

8. mai På årsmøtets siste dag ble hele det nye styret med varamedlemmer klart.

Egil Reinemo enstemmig valg til ny fylkesleder

5. mai Det er Egil Reinemo fra Hamar som blir ny fylkesleder i Utdanningsforbundet Hedmark. Han fikk 110 av 110 stemmer.

Oddny Andreassen åpnet fylkesårsmøtet

5. mai Fylkesleder Oddny Andreassen talte til delegatene da årsmøtet ble satt i ettermiddag.

Kamp om nestledervervet

5. mai Det stod mellom Oddny Andreassen og Lise Beathe Hov når årsmøtet skulle velge ny nestleder.

Gratulerer med dagen

1. mai Utdanningsforbundet Hedmark ønsker alle en god 1. mai.

Valgkomiteens forslag til nytt fylkesstyre 2015-2019

17. april Valgkomiteen har nå levert en enstemmig innstilling til nytt fylkesstyre i Utdanningsforbundet Hedmark.

Utdanningsforbundet Hedmark støtter lærerne ved Heltberg Private Gymnas.

8. april På fylkesstyrets møte 7.-8.04, tok fylkesstyret opp situasjonen for de 17 streikende lærerne ved Heltberg Private Gymnas.

Ringsaker og Eidskog får lærerspesialister.

26. mars Ringsaker kommune og Eidskog kommune er to av kommunene som er plukket ut til å få lærerspesialister fra høsten.

Delegatårsmøte for Utdanningsforbundet Hamar 23.mars.

26. mars Utdanningsforbundet Hamar arrangerte delegatårsmøte for ca. 65 delegater på Scandic Ringsaker den 23.mars.

Ny brosjyre: "Krev din plass"

24. mars Utdanningsforbundets brosjyre om tilfredsstillende kontorarbeidsplasser er klar.

Inntrykk fra Innlandets utdanningskonferanse.

12. mars Tirsdag ble Innlandets utdanningskonferanse avholdt på Høgskolen i Hedmark, campus Hamar. Gjennomgående tema for årets konferanse var Kultur for læring – kvalitet i skole og barnehage; hva og hvordan.

Rabattavtale med Byggmakker Skattum

10. mars Utdanningsforbundets medlemmer i Hedmark og Oppland får nå rabatt på kjøp i byggevarehusene til Byggmakker Skattum AS i våre fylker.

Nord-Odal Arbeiderparti har vedtatt å gå for pedagognorm

6. mars Årsmøtet i Nord-Odal Arbeiderparti vedtok 25.februar på sitt årsmøte å gå inn for en pedagognorm i tråd med Barnehagelovutvalget sitt forslag.

Lederkonferansen 2015

6. mars Lederkonferansen 2015 vil bli arrangert 15. – 16. april 2015 på Quality Hotel & Resort Hafjell, Øyer -med oppstart 15.04.kl. 16.00 og avslutning 16.4 kl. 15.00.

Barnehagepolitisk offensiv er i gang!

25. februar Midt i vinterferien lanserte Utdanningsforbundet filmen "Karen teller barnehagelærere". Dette er en del av den barnehagepolitiske offensiven.

Kunngjøring av fylkesårsmøtet 2015

10. februar Utdanningsforbundet Hedmark avholder sitt årsmøte 5.-7. mai 2015 på Scandic Ringsaker.

Møte med elevorganisasjonen

2. februar I etterkant av de ulike medieoppslagene om Elevorganisasjonens (EO) innspill om føring av fravær på lærere ved fylkets videregående skoler, hadde lederen av EO i Hedmark Tom Scott U. Nilsen bedt om et møte med ledelsen i Utdanningsforbundet Hedmark.

Flere tusen demonstrerte i Hedmark

29. januar 28. januar ble det gjennomført en to timers politisk streik i hele landet, og mange hadde tatt turen til de ulike arrangementene i Hedmark.
Steinar Laberg

Fylkesstyret diskuterte finansieringssystemet i høgere utdanning

28. januar En ekspertgruppe har kommet med forslag til nytt finansieringssystem for høgskolene og universitetene.

POLITISK STREIK 28. januar 2015

27. januar Unio, YS og LO går ut i politisk streik 28. januar kl. 1400 – 1600 i protest mot regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven.

Kongsvinger kommune vil fortsatt slå sammen barnehager

20. januar Utdanningsforbundet Hedmark har over lang tid nå arbeidet for å forhindre sammenslåing av to store barnehager i Kongsvinger kommune.

Forberedelser til årsmøtene i lokallagene er i gang

20. januar Lokallagene rundt om i Hedmark er i disse dager i full gang med forberedelsene til årsmøtene sine

Hedmark har nå over 1000 følgere på Facebook

15. januar Utdanningsforbundet Hedmark har vært på Facebook siden mai 2013.

Ny, oppdatert kursplan er publisert

13. januar

Påmelding til Innlandets utdanningskonferanse er klar.

9. januar

Julehilsen fra fylkesleder Oddny Andreassen

19. desember

Kontoret stenger for juleferie.

19. desember

Fylkesstyret gir årets julegave til barneavdelingen ved Sykehuset Innlandet.

19. desember

Kursplan for vårhalvåret 2015 er klar

8. desember Fylkesstyret har vedtatt ny kursplan for våren 2015

Vedtaksprotokoll fra fylkesstyrets møte 25.-26.11.2014 er publisert

4. desember

Nok er nok!

2. desember Elverum kommunes barnehager skal igjen spare penger. Denne gangen går det på bekostning av bemanningen.

Barnehagedagen 2015

27. november Barnehagedagen 2015 markeres tirsdag 10.mars.

Formidlingsprosjektet «Fra elev til lærling»

26. november Fylkesstyret i Hedmark ble på fylkesstyremøte 25. november orientert om det svært vellykkede formidlingsprosjektet «fra elev til læring» som fylkeskommunen har gjennomført.

Møte med statssekretæren i Kunnskapsdepartementet

20. november Kontaktforum barnehage sentralt hadde 19.11. møte med statssekretær Birgitte Jordahl i Kunnskapsdepartementet. Hun deltok sammen med fem andre fra departementet, for å høre på hva våre fylkestillitsvalgte mener det må satses på i forhold til barnehage.

Store innsparinger i Hedmark fylkeskommune

19. november De relativt dystre tallene for økonomien i Hedmark fylkeskommune ble lagt fram under fylkesrådets budsjettframlegg mandag.
Trine Vollan sammen med den nye ledelsen

Storkurs på Rica

12. november Den 11. og 12. november var rundt 140 tillitsvalgte samlet på Rica Hotel Hamar på høstens storkurs Kurset startet med å presentere Oddny og Egil som ny ledelse, samt de fylkesstyremedlemmene som deltok på kurset.

Takk for meg som fylkesleder!

31. oktober Jeg vil med dette få lov til å takke for meg etter 12 år som tillitsvalgt og 9 år i ledelsen.

Takk for meg som rådgiver!

31. oktober Etter snart 25 år på heltid i fagforeningen er tiden kommet. Jeg blir pensjonist og fylkesleder Tone Stangnes Gjerstad tar over stillingen som rådgiver.

Ny fylkesstyreprotokoll publisert

28. oktober Vedtaksprotokollen fra møte 23.-24. oktober er nå tilgjengelig.

Enighet i FUS oppgjøret

17. oktober Det ble enighet i oppgjøret i går.

Utdanningsforbundet Hedmark støtter TV-aksjonen

17. oktober Som tidligere år støtter vi også i år TV-aksjonen.

God oppslutning på høsttreff for pensjonister

16. oktober Pensjonistene i Utdanningsforbundet Oppland og Hedmark avholdt sitt treff på Rica Hotel Hamar 15. oktober.

PBL sin uravstemning er over og resultatet er klart

15. oktober Det var en relativt lav deltakerprosent, på 22,5. Av disse har hele 96.8% stemt ja til forslaget.

Kurs for tillitsvalgte og styrere i barnehagene i Hedmark

14. oktober Før jul skal det arrangeres regionale kurs for plasstillitsvalgte og styrere for alle tariffområder i hele fylket.

Ny vedtaksprotokoll publisert

29. september Fylkesstyret hadde møte 25.-26.09.2014. Nå er vedtaksprotokollen klar.

Om lag 30 tillitsvalgte på modul 2-kurs

24. september Utdanningsforbundet har en kursrekke for nye tillitsvalgte og 23.-24. september ble det arrangert modul 2-kurs for arbeidsplasstillitsvalgte i KS-området.

Ledige plasser på arbeidslivskonferansen 28. oktober

17. september Påmeldingsfristen er 13. oktober.

Revidert kursplan publisert

17. september Det har skjedd en del forandringer siden forrige plan ble publisert.

Medlemmene har talt: Lærerne godtar ny avtale

10. september Opptellingen av stemmene i utavstemmingen er ferdig. 8 av 10 lærere stemte ja.

Om lag 60 tillitsvalgte på kurs

10. september Det er avholdt kurs for lokallagsledere, nestledere, hovedtillitsvalgte, arbeidsplasstillitsvalgte i videregående opplæring og fylkesstyret.

Ny fylkesstyreprotokoll publisert

10. september Fylkesstyret har hatt sitt første møte etter sommerferien.

Stor medlemsøkning siden januar

10. september Utdanningsforbundet Hedmark har økt medlemstallet med 147 siden årsskiftet.

Ny utlysning: Stipend fra Vangerud og Hals legat

5. september Målgruppe er lærere som arbeider i barne- og ungdomsskole i Grue og Brandval. Siden det ikke har kommet inn noen søknader, blir fristen nå utvidet til 15. oktober.

Den gode lærer

4. september 28. august arrangerte streikekomiteen streike-pub på Gregers i Hamar. Hovedprogrammet var filmen "Den gode lærer" av Trine Vollan.
Stortingsrepresentant Karin Andersen talte på møtet.

Mange medlemmer på debriefingsmøte

3. september Tirsdag ettermiddag inviterte streikekomiteen og fylkesstyret til møte for de som har vært ute i streik den siste tiden.

Streiken avblåst

1. september I dag tidlig kunngjorde partene at en er kommet til enighet og at streiken avblåses. Lærerne bruker dagen i dag til forberedelser. I morgen kan elevene komme tilbake.

Streikende lærere møtte Stange-ordføreren

29. august I dag møtte de streikende i Utdanningsforbundet fra Stange Videregående skole ordføreren i Stange, Nils A. Røhne.

Betrakninger fra en streikende

29. august «Jeg vet ikke om jeg vil være lærer mer. Jeg orker ikke alt jeg må finne meg i fra folk lenger!» Hvis lignende tanker har plaget deg, bør du lese dette.
Trine Vollan er frilands filmskaper og har laget en gripende film om og med Inge Eidsvåg.

Nærmere 150 medlemmer på streikepub med faglig innhold

29. august Gregers i Hamar var sted for denne uformelle samlingen torsdag kveld. Det faglige innholdet var nærmere 50 minutter med Inge Eidsvåg, denne gang på film.

Streikesamling ved fylkeshuset og i Hamar park

29. august Det ble både møte med politikere og trivelig lunsj i det fri.

Glimt fra streikesituasjonen i Elverum

29. august Mye aktivitet, streikevakt, vafler og quiz.
Inge Eidsvåg har hovedrollen i filmen.

Se "Den gode lærer"

28. august Dokumentarfilmen Den gode lærer, laget av Trine Vollan, vises på Gregers i Hamar klokka 19.00 i kveld.

Streikevakt i sola

28. august

Høsttreff for pensjonister

28. august Onsdag 15. oktober inviteres det til pensjonisttreff i Utdanningsforbundet Oppland og Utdanningsforbundet Hedmark. Høsttreffet er også åpent for ikke-medlemmer.
Streikeleder Egil Reinemo og fylkesleder Tone Stangnes Gjerstad.

Det handler om troverdighet

28. august Det er streik, elever rammes. Barn og ungdom er nå på andre uka uten undervisning. Situasjonen er alvorlig. I media er vi over i en ny fase. Syndebukken skal finnes. Vi skal vite hvem som har skylden for denne situasjonen.
Her formidler fylkesleder Tone Stangnes Gjerstad Utdanningsforbundets budskap til ordfører Morten Aspeli.

Streikende lærere møtte ordføreren i Hamar

28. august Fylkesleder Tone Stangnes Gjerstad formidlet Utdanningsforbundets budskap til ordfører Morten Aspeli.

Flere streikende lærere i Hedmark

27. august I Hamar rammes de tre barneskolene Rollsløkken, Storhamar og Prestrud, totalt 47 lærere. I videregående skole er det Øvrebyen i Kongsvinger som nå tas ut med 38 lærere.
Deretter gikk vi til ordførerens kontor, for å invitere han på kaffe. Fra venstre Ingeborg Reigstad, Nils Røhne og Inger Myhre.

Stor streikeaktivitet i Stange

27. august Allsidig program for streikende lærere.

Streiken markeres i Elverum

27. august Utdanningsforbundets lærere ved Elverum videregående skole (Elvis) er tatt ut i streik. De har de siste dagene markert seg flere steder i lokalsamfunnet.

Bilistene viser sin støtte

27. august

Trenger du også videreutdanning, Torbjørn Røe Isaksen?

27. august Fylkesstyremedlem Lise Beathe Hov utfordrer i dagens Hamar Arbeiderblad kunnskapsministeren i et lengre leserinnlegg.

Trivelig besøk hos streikevakter

27. august
Eyvind Skeie

Eyvind Skeie med klar støtte til lærerne

26. august

Damene dominerte på spinning

26. august

Vil gjerne komme i gang

26. august Elevene vil i gang med sitt arbeid og henter bøker på skolene.

Kamplysten lever på tredje uka

25. august

Synlig markering på Midtstranda

25. august mandag morgen stilte streikende lærere opp med sine t-trøyer.

Treffpunkt på Peppes med kulturelt innslag mandag

24. august

Lærerne stoppet Hamar sentrum

23. august Fredag ettermiddag gikk i underkant av hundre lærere i tog gjennom gågata. Og de tok flittige pauser på turen fra torg til torg.

Full innsats av Elvis-lærerne

22. august Elvis-lærerne samlet til samtale og debatt.

Dagens streikevakter

22. august Utdanningsforbundet har nå medlemmer på 7 skoler ute i streik.
Her er Tove Marie Børresen (til venstre) sammen med Kari Haave, fortsatt tilsatt på Elverum videregående skole.

Viktig streikestøtte til Elvis-lærerne

22. august Torsdag ble også lærerne ved Elverum videregående skole tatt ut i streik, sammen med Stange videregående skole.
Streikekomiteens leder Egil Reinemo ønsket velkommen til orienteringsmøte.

Nye medlemmer tatt ut i streik

21. august I dag ble om lag 125 medlemmer tatt ut i streik på Elverum og Stange videregående skoler.

Godt synlig markering på Stangebrua

21. august 110 lærere langs en av Hamars innfartsårer.

Over 1 000 medlemmer trosset været

20. august Bra fremmøte og stor entusiasme på torgmøte i Hamar.

God stemning blant medlemmene

20. august Mange medlemmer møtes på Peppes på Østre torg.
Nestleder Steffen Handal er hovedtaler på torgmøte i ettermiddag.

Meget viktig torgmøte i Hamar i dag!

20. august Møt opp på Østre torg i Hamar kl. 18.00 og støtt Utdanningsforbundets arbeidstidskamp.

Hilsener fra hele landet til våre streikende lærere

20. august Det strømmer inn med hilsener og oppmuntringer.

Flott markering på Wienkrysset

19. august

Stor markering onsdag kl. 18.00

18. august Medlemmer og interesserte: Møt opp på Østre torg i Hamar.

Til elever og foreldre som er rammet av streik

18. august
Streikeleder Egil Reinemo var en av de som bemannet standen lørdag.

Streikekontoret bemannet stand på Østre torg

16. august Selv om været var surt, så ble kampen også markert lørdag i Hamar sentrum.

Dagens streikevakter

15. august God stemning hos de som sitter på streikevakt.

Fylkesleder Tone Stangnes Gjerstad melder om opptrapping i Hedmark

15. august Etter en ukes streik i Hedmark er motivasjonen på topp.
Streikeleder Egil Reinemo.

Over 400 fremmøtte på torgmøte i Hamar

15. august Klare appeller og stort engasjement preget møtet.

Streikevaktene på plass

14. august Torsdag formiddag tok vi en runde til de fem streikeskolene i Hamar.

Streikekomiteens morgenmøte

14. august Hver morgen samles streikekomiteen til møte på fylkeskontoret.

Veldre barnehage til topps i brukerundersøkelse

14. august Barnehagen får toppscore i EPSI undersøkelse.

Full aktivitet på streikekontoret

13. august 242 medlemmer i Utdanningsforbundet streiker i Hamar. De skal daglig registrere seg på streikekontoret.
Egil Reinemo og Anita Karlsen er i ledelsen for streikekomiteen.

Streikende medlemmer samlet

12. august Tirsdag morgen var Utdanningsforbundets streikende medlemmer i Hamar samlet til møte.

Dato for mekling i PBL satt

12. august Meklingsmannen har nå satt dato for meklingen i PBL området.

Utdanningsforbundets streik: Lærere ved flere Hamarskoler i streik fra mandag

6. august Utdanningsforbundet gikk før sommeren ut i streik. Mandag 11. august trappes streiken opp.

Ny fylkesstyreprotokoll publisert

27. juni Protokollen er fra fylkesstyrets møte 24.-25. juni.

Sommervakt på fylkeskontoret

27. juni Fylkeskontoret er stengt, men dersom du har behov for kontakt, så finner du opplysninger her.
Tone Stangnes Gjerstad, Utdanningsforbundet Hedmarks nye rådgiver fra 1. november.

Tone Stangnes Gjerstad blir ny rådgiver

26. juni Fylkesleder Tone Stangnes Gjerstad går fra å være fylkesleder til å bli rådgiver fra 1. november.

Medlemmene har sagt sitt

25. juni Over 2/3 av medlemmene våre i KS tariffområde har stemt i uravstemningen.

Fylkeskontoret stengt

23. juni Fylkeskontoret er stengt tirsdag og onsdag grunnet møtevirksomhet.

Revidert kursplan publisert

23. juni Det er foretatt noen små endringer på kursplanen.

Brudd i forhandlingene med PBL

17. juni Det ble i dag brudd i forhandlingene mellom fagforeningene og PBL.

Høsttreff for pensjonister 15. oktober

13. juni Denne onsdagen i oktober vil pensjonistene møtes på Rica Hotel Hamar.

Kurs for forhandlingsdelegasjonene

11. juni 11. juni arrangerte Utdanningsforbundet Hedmark kurs for lokallagsledere, nestledere, hovedtillitsvalgte og forhandlingsdelegasjoner i lokallagene på Rica Hotel Hamar.

Kurs i tariffoppgjøret

11. juni 10. juni arrangerte Utdanningsforbundet Hedmark kurs for lokallagsledere, nestledere og hovedtillitsvalgte på Rica Hotel Hamar.

Uravstemming i KS-området

6. juni Det skal gjennomføres uravstemming om forslag til tariffavtale for medlemmene på KS-området. Uravstemmingen skal gjennomføres elektronisk.
Hovedtillitsvalgt i Hedmark fylkeskommune Tore Hølmo ledet kursdagen om hovedtariffoppgjøret.

Kurs for arbeidstillitsvalgte i videregående opplæring

5. juni Tirsdag og onsdag var det igjen kurs på fylkeskontoret.

Referat fra pensjonistsamlingen

4. juni 23. april ble det arrangert pensjonistsamling på Terningen Arena.

Lokallagsledere og hovedtillitsvalgte på kurs

2. juni Mandag 2. juni ble det avholdt kurs med tariffoppgjøret som tema.

Samling for pensjonistkontakter

2. juni 28. oktober innkalles pensjonistkontaktene og pensjoniststyret på fylkesnivå til samling med lokallagslederne på Rica Hotel Hamar.

Evaluering av pensjonistkontaktenes vårsamling

2. juni 23. april ble det arrangert pensjonistsamling på Terningen arena på Elverum.

Ingen streik i kommunesektoren

26. mai Partene kom i dag morges til enighet i kommunesektoren. Det blir dermed ingen streik.

Meklingen går mot slutten

23. mai Det nærmer seg innspurt på meklingen i stat og kommune.

Ny fylkesstyreprotokoll publisert

23. mai Fylkesstyret hadde møte 19.-20. mai på fylkeskontoret.

Overgang til pensjonisttilværelse

22. mai Dette var et av temaene på siste storkurs.

Revidert kursplan klar

15. mai Et kurs hadde falt ut i den forrige versjonen.

Det er ditt ansvar at medlemsregisteret er riktig

12. mai Sjekk opplysningene dine på Min Side og sørg for at det som er feil blir rettet opp!

Innkallinger til kurs

9. mai Nye innkallinger til kurs sendt ut.

Kursplan for høsten publisert

8. mai Dette er viktig informasjon for alle tillitsvalgte!

Forhandlingstidspunkt private tariffområder

8. mai Det skal forhandles på flere områder enn KS og Stat.

Stipend fra Vangerud og Hals legat

7. mai Målgruppe er lærere som arbeider i barne- og ungdomsskole i Grue og Brandval.

Hva mener Løten kommunestyre om forhandlingene om lærernes arbeidstid?

7. mai De fleste av våre medlemmer har vel fulgt med på forhandlingene mellom KS og Utdanningsforbundet som i skrivende øyeblikk har brutt sammen og gått til mekling.

Kvalitetskrav til dagens lærere

5. mai Dette skriver fylkesstyremedlem Frode Sørhus om i dagens Glåmdalen.

Ledig stilling på fylkeskontoret

2. mai Rådgiverstilling utlyst med søknadsfrist 16. mai.
Klare tale fra omlag 150 medlemmer i Utdanningsforbundet.

Rundt 150 engasjerte lærere gikk i dag i Hamars 1. maitog

1. mai Parolen var "Forsvar lærernes arbeidstidsavtale"!

Nærmere 40 ledere samlet til lederkonferanse

30. april Onsdag 30. april arrangerte Utdanningsforbundet Hedmark denne konferansen på Rica Hotel Hamar.

«Look to Denmark» og bli vettskremt

30. april Dette uttaler fylkesstyrets varamedlem Tor Ola Slagsvold etter studieturen til Danmark.

Ny fylkesstyreprotokoll publisert

30. april Protokollen er en vedtaksprotokoll fra møte 24. april 2014.
Nestleder Oddny Andreassen er kursansvarlig i fylkesstyret og ønsker her velkommen til kurs.

Over 170 tillitsvalgte på storkurset

29. april Mandag og tirsdag var tillitsvalgte fra alle 22 lokallag på kurs på Rica Hotel Hamar.

Høre mer om den nye IA-avtalen?

28. april Dette er tema for møte 6. mai på Rica Hotel Hamar.

Ny arbeidsmiljøkonferanse i september

28. april "Arbeidsmiljøet i endring: - ett skritt fram eller to tilbake".
Fotograf Lars Magne Mauset.

Bilder fra studieturen

25. april Siste uke før påske var flere fra lokallagsstyrerne og fylkesstyret på studietur til København.

Danske tilstander i Norge?

25. april Dette skriver May Pettersen om. Hun er leder i Engerdal lokallag.

Flott å møte oppegående og engasjerte lærere

22. april Dette skriver Solvår Brustad Lilleeng om. Hun er nestleder i Folldal lokallag og tidligere fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Hedmark.

Spennende studietur til København

22. april Uken før påskeferien var fylkesstyret og lokallagene på studietur til København.

Vi ønsker alle våre lesere god påske!

12. april Kontoret er oppe som vanlig tirsdag 3. påskedag.

Velkommen til nye hjemmesider

12. april Fredag kveld ble Utdanningsforbundets hjemmesider oppdatert med ny design.

Slagferdig Tor Ola Slagsvold

7. april Hovedverneombud i Hedmark fylkeskommune og vare fylkesstyremedlem Tor Ola Slagsvold snakker ut.

Kurs for voksenopplæringen

7. april Torsdag 3. april var medlemmer i voksenopplæringa samlet til kurs på fylkeskontoret.

Nyttig kurs for FAS-medlemmer

7. april FAS-medlemmer var samlet til kurs på fylkeskontoret onsdag 2. april.

Kurs for rådgivere

2. april Torsdag 1. april var 25 rådgivere fra grunnskole og videregående skole samlet til kurs på vårt kontor.

Utdanningsforbundet Hedmarks årsmøte i 2015

31. mars Neste år skal fylkeslaget arrangere sitt årsmøte 5.-7. mai.

Mer tid til hver elev

28. mars Fylkesstyret har sendt inn leserbrev til avisene i Hedmark.

Spennende kurs i forhandlingsteknikk

26. mars 24. og 25. mars arrangerte Utdanningsforbundet Hedmark kurs i forhandlingsteknikk.

Barnehagedagen i Engerdal

24. mars Barnehagebarna i Engerdal feiret Barnehagedagen 2014 med stor aktivitet.

Reisebrev fra Brussel

24. mars Lise Beathe Hov, fylkesstyremedlem og kontaktperson for medlemsgruppe barnehage sitter i Utdanningspolitisk utvalg.

Fylkesstyrets siste protokoll publisert

21. mars Protokollen er fra møte 19.-20.03.2014.

Barnehagedagen i Åsnes

19. mars I forbindelse med barnehagedagen besøkte rådmannen og hovedtillitsvalgte i Åsnes en av sine barnehager for å prate med barna om demokrati.

Utdanningsforbundet Hedmark inviterer til Lederkonferansen 2014

18. mars Onsdag 30. april avholdes årets lederkonferanse på Rica Hotel Hamar.

Gratulerer med barnehagedagen!

18. mars Du kan se mer om denne dagen på våre sentrale hjemmesider.

Paneldebatt om vurdering i skolen

14. mars Fagbladet Utdanning har arrangert paneldebatt på Høgskolen i Hedmark.

Fylkesmesterskap i helse- og oppvekstfag

14. mars GLØD Hedmark har vært med på Fylkesmesterskap i helse- og oppvekstfag.

Det handler om KS

14. mars Dette skriver fylkesstyremedlem Frode Sørhus om i dagens Østlendingen.

Viktig debatt: Vurdering i skolen

14. mars Torsdag 13. mars kl. 11.30 inviterer Utdanning til debatt om vurdering.

Årets IA-uke 1.-4. april

14. mars Også iår vil partene i arbeidslivet i Hedmark invitere til en uke med fokus på IA-arbeid.

Flere spennende temaer på kurs

14. mars Etter å ha deltatt på Manifests årskonferanse i Oslo ble kursdeltakerne samlet dag to på Rica Hotel Hamar med aktuelle temaer på dagsorden.

Morten Midtlien nytt medlem i FAS-utvalg

20. februar Fylkesstyret har utvidet sitt FAS-utvalg med et medlem.

KS´ krav en trussel mot skolekvaliteten

20. februar KS´ krav er i korttekst at en sentral avtale bare skal inneholde at arbeidsåret er på 1687,5 timer og at organiseringen bestemmes av den enkelte rektor.

Ny fylkesstyreprotokoll publisert

19. februar Protokollen fra fylkesstyrets møte 18. februar er nå publisert.

Spennende arbeid med rekruttering

18. februar Rekruttering av barne- og undomsarbeidere i Hedmark.

Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte i videregående opplæring

17. februar Mandag 17. februar var denne gruppen innkalt til kurs på fylkeskontoret.

Uttalelse fra Representantskapet i Utdanningsforbundet

14. februar Viktig uttalelse om tariffoppgjøret.

Fylkesstyret og lokallagsledere med leserbrev i dagens Østlendingen

14. februar Overskriften er ikke overraskende "Lærernes arbeidstid"

Kommunikasjon hovedtema på kurs for lokallagsledere

13. februar 11.-12. februar var lokallagsledere, nestledere og fylkesstyret samlet til kurs på Rica Hotel Hamar.

Fylkesleder Tone Stangnes Gjerstad med klar tale

11. februar Den siste tiden har vår fylkesleder talt på politiske partiers møter. Tema har naturlig nok vært arbeidstid.

Jevn økning i medlemstallet

10. februar Utdanningsforbundet Hedmark har økt medlemstallet og passerte 5 800 ved siste månedsskifte!

KS-krav en trussel mot skolekvaliteten

10. februar Dette skriver fylkesstyremedlem Frode Sørhus i dagens Østlendingen.

VOKS-kurset – sett fra 3 deltakere

7. februar Utdanningsforbundet Hedmark har 28.-29. januar avholdt kurs for tillitsvalgte på Rica Hotel Hamar.

Eget utvalg for FAS-medlemmer

7. februar Fylkesstyret har oppnevnt medlemmer i FAS-utvalg i Utdanningsforbundet Hedmark.

Fylkesmannen opphever vedtak

5. februar Utdanningsforbundet Hedmarks bekymring får konsekvenser for Kongsvinger kommune.

Plan for profesjonsetikk

5. februar Utdanningsforbundet Hedmark vedtok på styremøte 30. januar en lokal handlingsplan for arbeidet med profesjonsetikk.

Åsnes på det skolepolitiske kartet

4. februar Utdanningsforbundet Åsnes inviterte mandag til medlemsmøte for barneskolelærerne.

Lærernes arbeidstid også i Ringsaker Blad

4. februar Lokallagsleder Ida Bergsengstuen står frem i intervju i avisen.

Lokallagsledere på kurs

4. februar Mandag var alle lokallagsledere innkalt til kurs med tema Arbeidstid.

Jeg elsker jobben min!

29. januar Hver eneste dag går jeg på jobb med en tanke - jeg elsker jobben min!

VOKS-kurs for tillitsvalgte

29. januar Nestleder og kursansvarlig Oddny Andreassens hilsen etter kurset!

Oppdatert kontaktinformasjon

29. januar Forsikringssamarbeidspartner Tryg i Hedmark har ny kontaktinformasjon.

Lokallagsleder Jostein Sivertsen: KS provoserer lærerne!

29. januar Overskriften i hans leserinnlegg i dagens Østlendingen er "KS til krig mot lærerne".

Brudd i arbeidstidsforhandlingene – vi er bekymret!

27. januar Fredag 24. januar kom det forventede bruddet mellom KS og lærerorganisasjonene.

Jobbsøkerkurs

21. januar I regi av Utdanningsforbundet Hedmark ble det 20. januar avholdt jobbsøkerkurs på Høyskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Høring om endring i flere lover

21. januar Denne gang gjelder det opplæringsloven og privatskoleloven.

Hedmark og Oppland, før, nå og fremover

15. januar Fylkesstyrene i Oppland og Hedmark avholdt 15. januar et felles møte hvor to temaer fylte mesteparten av programmet.

Nytt Ungseminar i februar

14. januar Er du eller kjenner du noen som er medlem i Utdanningsforbundet under 35 år???

Innlandets utdanningskonferanse 2014

14. januar Tradisjonen tro (tradisjonen startet i fjor) inviterer de førende institusjoner og organisasjoner innen utdanning og kunnskap til konferanse.

Prolongering av arbeidstidsavtalen

9. januar Riksmeklingsmannen har kommet med sin kjennelse når det gjelder arbeidstid i barnehagen.

Kjennelsen kommer i dag

9. januar Riksmeklingsmannen skal i dag offentliggjøre sin kjennelse når det gjelder arbeidstid i barnehagen.

Årets første kurs for lokallagene

8. januar Onsdag 8. januar ble årets første kurs gjennomført på Rica Hotel Hamar.

Julehilsen fra fylkesleder

20. desember Vi ønsker alle våre tillitsvalgte og medlemmer en riktig god jul.

Vedtaksprotokoll fra fylkesstyrets møte

20. desember Vedtaksprotokoll fra fylkesstyrets møte

Barnehagedagen 2014

17. desember Barnehagedagen 2014 arrangeres tirsdag 18.mars og denne gangen er slagordet «Jeg har noe å si».

Ny barnehageportal

17. desember Rapporteringsportalen BASIL er nå åpnet for alle.
Fylkesleder Tone Stangnes Gjerstad

Siste kurs for lokallagslederne

11. desember Mandag og tirsdag var lokallagsledere samlet til sitt siste kurs før nyttår.

Arbeidsplan for lærere

5. desember Arbeidsplan for lærere - trenger du hjelp?

Informasjon til FAS-medlemmer

28. november Alle FAS medlemmer i Hedmark har fått tilsendt vårt medlemsbrev til sin oppgitte e-postadresse.

Førsteutkast til ny rammeplan for barnehagen

28. november På Utdanningsdirektoratet sine nettsider ligger nå førsteutkastet til ny rammeplan.

Forsikringsnytt fra Utdanningsforbundet

20. november Forsikringsdokumenter for 2014 foreligger snart.

Kontaktforum barnehage samlet til kurs

19. november Mandag 11. november var kontaktforum barnehage samlet, med ulike barnehagesaker som tema.

Høgskolesektoren på dagsorden i fylkesstyret

18. november Utdanningsforbundet Hedmark har hatt en sak til fylkesstyret vedrørende arbeidstid i høgskolesystemet.

Revidert kursplan publisert

14. november Det er gjort noen justeringer på kursplanen.

Positiv medlemsutvikling

11. november Utdanningsforbundet Hedmark øker på årsbasis jevnt og trutt medlemsmassen.

Kursplan for våren 2014 publisert

1. november Er du tillitsvalgt, bør du ta en titt på denne kursplanen.

5-årsplaner underveis!

1. november Hovedtillitsvalgt Tore Hølmo kommenterer planer for kompetanseheving i fylkeskommunen.

Arbeidslivskonferanse i regi av IA-rådene

30. oktober Denne konferansen ble arrangert som et samarbeid mellom rådene i Oppland og Hedmark.

Utdanningsforbundets klimapris til Klukhagan barnehage!

30. oktober Utdanningsforbundet delte i går ut klimaprisen for andre gang – til barnehage i Hamar.

Kartlegging av kompetanse i voksenopplæringa på grunnskolens område

29. oktober Spørreundersøkelse er sendt ut – vi håper på svar.

Forsøksordning med en eller to karakterer i norsk

29. oktober Kunnskapsdepartementet har åpna for at skoler kan få innvilga forsøk.

Konflikthåndtering på regionkurs

23. oktober Konflikthåndtering er tema på fire regionkurs denne uken.

Ny protokoll fra fylkesstyremøte

17. oktober Fylkesstyret hadde møte 14. oktober.

Fylkesmannens barnehagekonferanse

15. oktober Siste frist for å melde seg på konferansen er i dag!

Stor respons på spørreundersøkelsen

4. oktober Utdanningsforbundet Hedmark sendte tidlig i september ut en spørreundersøkelse til alle barnehagene i Hedmark.

Protokoll fra fylkesstyretss møte 25.09.2013

26. september Vedtaksprotokollen er nå tilgjengelig på vår hjemmeside.

Spørreundersøkelse om kontorarbeidsplasser i barnehagen

23. september Tidligere denne måneden sendte fylkeslaget ut en spørreundersøkelse om kontorarbeidsplasser.

Skolering av nye tillitsvalgte

13. september Omlag 60 nye tillitsvalgte gjennomgikk Modul 2-kurs denne uken.

Ny veggavis sendt ut

10. september Veggavisen skal nå være sendt ut til alle arbeidsplasser.

Tariffarbeid - gjelder også pensjonister

9. september Leder i pensjoniststyret har som medlem av Fylkesstyret, vært med på å utarbeide hele «Handlingsplanen med tiltak» for UDF Hedmark 2012 – 2015.

GRATULERER NORD-ØSTERDAL med ny videregående skole!

9. september Den nye Nord-Østerdal videregående skole ble tatt i bruk 19. august.

Tariffarbeid i perioden 2012 - 2015

6. september Særlig om det som gjelder pensjonister.

Høsttreff for pensjonister

6. september 17. oktober inviteres pensjonister til treff på Honne.

«Kompetanse for kvalitet» - bare tomme ord?

4. september Utdanningsforbundet Hedmark uttaler seg i media om dette. Klikk deg videre og les!

Situasjonsrapport om klassestørrelse i undervisningssituasjon og ufaglærte

3. september Her finner du oppsummeringen av og kommentarene til undersøkelsen.

Barnehagekonferanse 1.oktober

3. september «Kjønnsroller og barns handlingsrom» er konferansens tema.

Politisk debatt på kurs for tillitsvalgte

3. september Hva var inntrykkene i salen etter debatten?

Spennende politisk debatt på kurs for tillitsvalgte

2. september Utdanningsforbundet Hedmark hadde samlet mange av partiene i stortingsvalget til debatt.

Nå har Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, Rødt, SV og Venstre svart oss

2. september Utdanningsforbundet Hedmark har formulert noen spørsmål på de områdene vi har sterke meninger.

Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 14

30. august Her kan du lese høringssvaret fra Utdanningsforbundet Hedmark.

Manifest mot mobbing – kampanje i uke 36

26. august Manifest mot mobbing er et forpliktende samarbeid for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø.

Kvalitet i barnehagen

22. august Barnehagesektoren har vært i voldsom utvikling de siste årene, og regjeringen stiller nye krav til barnehagen som pedagogisk institusjon.

Sats på læreren?

19. august Et gammelt ordtak sier at veien til helvete er brolagt med gode forsetter.
Fylkesleder Tone Stangnes Gjerstad

Kunnskap kommer ikke av seg selv…

16. august Fylkesleder Tone Stangnes Gjerstad gir her et tilbakeblikk på spennende dager i Arendal.

BRUDD i arbeidstidsforhandlingene for barnehage

15. august Det ble i går brudd i forhandlingene mellom KS og Utdanningsforbundet.

Nytt forhandlingsmøte om arbeidstid i barnehagen

14. august Forhandlingspausen er nå over.

Sommervakt

1. juli Når fylkeskontoret er stengt i sommer, så er det fortsatt mulighet å komme i kontakt med oss.

Sommerhilsen

1. juli Nok et barnehage- og skoleår er over og ferietiden senker seg over Hedmark.

Har barnehagen din tariffavtale?

1. juli Vi har mange private barnehager i Hedmark og mange av dem har tariffavtale, men ikke alle.

Nytt fra Nettverk ØST for videregående opplæring

26. juni Leder for medlemsgruppe videregående opplæring Unni Høiberg orienterer her om saker som ble tatt opp.

Barnehagedagen 2014

21. juni Barnehagedagen i 2014 er nå bestemt og det blir tirsdag 18. mars.

Hvem får IA-prisen?

21. juni IA-rådene i Hedmark og Oppland har vedtatt at det skal utdeles en IA-pris på vår felles Arbeidslivskonferanse 29. oktober 2013.

Utdanningsforbundet Hedmark støtter TV-aksjonen

21. juni Årets TV-aksjon går av stabelen 20. oktober og tradisjonen tro stiller Utdanningsforbundet Hedmark i Fylkesaksjonsgruppa (FAK).

FAS-nytt

20. juni Viktig informasjon til våre FAS – medlemmer i Utdanningsforbundet Hedmark som er PP-tjenere og ledere av PPT!

Pause i arbeidstidsforhandlingene

18. juni Utdanningsforbundet og KS har i dag hatt det tredje forhandlingsmøtet om arbeidstiden til førskolelærerne, og det endte opp med pause.

Stipend fra Vangerud og Hals legat

17. juni Frist for å søke stipend er 31. august.

Revidert kursplan for høsten publisert

17. juni Du finner den på vår nettside.

Pause i forhandlingene

12. juni Arbeidstidsforhandlingene i barnehagen har neste møte 18.juni.

Mellomoppgjøret i PBL-A er i havn

12. juni Etter en dag med forhandlinger kom Utdanningsforbundet og PBL-A til enighet om årets oppgjør.
Mette Fjørtoft er styrer i Klukhagan barnehage i Hamar.

Rapport om pilotforsøkene med 6 timer plantid er nå klar

5. juni Pilotforsøket som blant andre Klukhagan barnehage, Hamar har vært med på, har nå levert sin rapport.

Forhandlinger om arbeidstid i barnehagen starter i dag

5. juni Utdanningsforbundet skal i dag i de første forhandlingene om ny arbeidstid for pedagogisk personale i barnehagen.

Om å skynde seg sakte….

4. juni I dagens Hamar Arbeiderblad skriver Tone Stangnes Gjerstad og Lise Beathe Hov om situasjonen i barnehagesektoren. Les innlegget her:

Kursplanen for høsten er nå klar

23. mai Fylkesstyret vedtok på sist møte kursplanen for høsten 2013, så det er bare å sette av datoene allerede nå!

Presentasjoner fra storkurset og lederkonferansen er nå lagt ut

13. mai Presentasjonene som ble brukt på storkurset, med blant annet tilsettinger, profesjonsetikk og stortingsmeldinger ligger nå på vår hjemmeside.

Debatt mellom Erna og Kristin

8. mai Unni Høiberg og Jostein Sivertsen deltok fra Utdanningsforbundet Hedmark på konferanse i Trondheim.

Medlemsverving

6. mai Utdanningsforbundet øker jevnt og trutt medlemstallet sitt, men vervearbeid er en vedvarende prosess.

Vellykket lederkonferanse

30. april I underkant av 50 rektorer og styrere var tilstede på lederkonferansen på Rica hotell Hamar torsdag 25. april.

Politikerne tok avstand fra tilrettevisningsbrevene

26. april Klar tale fra politikerne under debatten på storkurset.

Holdningsskapende påfyll av kunnskap

26. april 150 tillitsvalgte, fylkesstyret og politikere satte hverandre i stevne på storkurs.

Høring – inntak til videregående opplæring og formidling

17. april Utdanningsforbundet Hedmark har sendt inn sitt høringssvar.

350 personer på spennende skolekonferanse

16. april Så mange deltar nå på konferansen Skoleutvikling i praksis – fra kommunestyre og fylkesting til klasserom.

Reforhandling av arbeidstid for pedagoger i barnehagen i juni

15. april Partssammensatt utvalg har avsluttet sitt arbeid og kommet med sin rapport.

Forsøk med arbeidstidsordning i barnehager

10. april Nå er rapporten om forsøk med arbeidstidsordningen i barnehagene klar.

Storkurs 23. – 24. april, kommer du?

3. april Fredag 5. april er siste frist for å melde seg på vårens storkurs hvor alle tillitsvalgte er innkalt.

Felles skolering i hovedavtalen

2. april Fredag før påske den 22. mars 2013 arrangerte Hedmark fylkeskommune opplæring i Hovedavtalen for ledere og tillitsvalgte.

Opp som en bjørn og ned som en skinnfell – stortingsmelding om Framtidens barnehage

22. mars Meldinga som alle har ventet på i lang tid, som skulle kvittere ut tidligere utredninger og stortingsmeldinger kom i dag.

Vi ønsker våre lesere en god påske

22. mars Fylkeskontoret er stengt 25.-27. mars og åpner igjen tirsdag 2. april.

Inkluderende arbeidsliv (IA)

22. mars Utdanningsforbundet Hedmark representerer Unio i IA-rådet. Fire regionale kurs arrangeres i uke 15.

Fagforeningas betydning i dag - velferdsstatens verdi

20. mars Her kan du lese Inger Marie Kleppan Georgstads refleksjoner etter Manifest-konferansen.

Barnehagedagen 2013 i Nord-Odal

15. mars 12.mars ble Barnehagedagen markert, for niende gang, med ulike arrangement over hele Norge, også i Nord-Odal.

Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte i FAS

15. mars Medlemsgruppe FAS omfatter blant annet de som jobber i PP-tjenesten, kompetansesentre, sykehus, NAV og kommuneadministrasjon.

«Flinkis-priser» til gagn eller besvær?

14. mars Fylkeshovedverneombud Tor Ola Slagsvold kommenterer fylkespolitikernes ønske om nye utmerkelser.

Regjeringen vil lovfeste minstekrav til bemanning i barnehagen!

13. mars Kunnskapsminister Kristin Halvorsen avslørte .......

Barnehagedagen - den beste starten

12. mars I dag markeres Barnehagedagen over hele landet. Tema er bemanning og kompetanse og slagordet er «Den beste starten.»

I dag er barnehagedagen!

12. mars Les litt om dagen her.

Erik Ringnes synes det er trist…

11. mars Fylkesleder Oddny Andreassen kommenterer Erik Ringnes sin uttalelse på Østnytt.

Årets lederkonferanse er klar

8. mars Utdanningsforbundet Hedmark arrangerer Lederkonferansen 2013 torsdag den 25. april på Rica Hotell Hamar.

BARNEHAGEDAGEN – DEN BESTE STARTEN

8. mars I dag markeres Barnehagedagen over hele landet. Tema er bemanning og kompetanse og slagordet er «Den beste starten».

Hurra for en skjerpet moralsk bevissthet !

8. mars .. skriver Veronica Øien fra Elverum etter å ha vært på Manifest Årskonferanse.

Kjære alle medsøstre (og –brødre) – GRATULERER MED DAGEN!

8. mars Kvinnedagen ble første gang markert som en nasjonal kvinnedag i New York i 1908.

Aktiv debatt på kontaktforum

7. mars Kontaktforum i Utdanningsforbundet Hedmark ble arrangert 5.- 6. mars, første dag på konferanse i Oslo og andre dag på Rica Hotel Hamar.

Årsmøter i lokallagene

7. mars De fleste lokallagene i Utdanningsforbundet har årsmøte i år.

Ny veggavis

28. februar Ny veggavis er delt ut til lokallagsledere og på vei ut til alle arbeidsplasser.

Tor Ola Slagsvold i sentralt utvalg

27. februar I tillegg til tidligere meldte oppnevninger i sentrale utvalg, er også Tor Ola Slagsvold oppnevnt.

Nyttig møte med studenter

27. februar Ledelsen i Pedagogstudentene og Utdanningsforbundet Hedmark møttes mandag for å drøfte felles interesser og samarbeid.

Prisutdeling veien til økt motivasjon og bedre arbeidsmiljø?

26. februar Tore Hølmo kommenterer forslaget om prisforslagene i Hedmark fylkeskommune.

Nye medlemmer i sentrale utvalg

25. februar Inger Stenvaag, Lise Beathe Hov og Sissel Anderssen oppnevnt av sentralstyret.

God kommentar i Hamar Arbeiderblad

18. februar Sjefsredaktør Carsten Bleness hadde lørdag 16.2 en kommentar om førskolelærerne, arbeidet deres, vilkårene og lønna.
Anja Søberg, seniorrådgiver ved Nav Hedmark.

Nærmere 100 medlemmer på pensjonsmøte

15. februar Utdanningsforbundets lokallag i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker inviterte medlemmer til møte med tema pensjon torsdag.
Fungerende fylkesleder Oddny Andreassen foreleser med skjermbilde av den nye sentrale ledelsen i bakgrunnen.

VOKS-kurs for nye tillitsvalgte

13. februar VOKS, som står for videre opplæring i kommunikasjon og samhandling, er et obligatorisk kurs for nye tillitsvalgte.

Innlandets utdanningskonferanse 2013

31. januar Utdanningsforbundet Hedmark er medarrangør av denne konferansen som har fått "Innlandets Utdanningskonferanse - en betydningsfull arena for kunnskapsformidling" som tema.

Den beste starten – slagordet for barnehagedagen 12.mars

30. januar Fokus for barnehagedagen i år er kvalitet og bemanning.

Justerte læreplaner i norsk

29. januar Fylkesstyret har behandlet forslag til justerte læreplaner i norsk som gjennomgående fag.

Høring på nye læreplaner i valgfag

29. januar Læreplaner i sju nye valgfag med oppstart skoleåret 2013/2014 er sendt ut på høring av Utdanningsdirektoratet.

Tariffavtale på plass i Brovold barnehage

25. januar Ansatte i barnehagen har fått tariffavtale!

Bare Tynset støtter minstekravene

24. januar Det er bare Tynset kommune i Hedmark som støtter minstekravene for barnehagen.
Lise Beathe Hov er kontaktperson for medlemsgruppe barnehage.

Nytt fra kontaktforum barnehage

18. januar Torsdag 10.januar var det kontaktforum barnehage, med hovedtillitsvalgte, kontaktpersoner og lokallagsledere.
Elin Caplin

Elin Caplin innvilget studieplass

18. januar I begynnelsen av oktober utlyste Utdanningsforbundet fire plasser på studiet Organisasjonspsykologi for tillitsvalgte våren 2013.

Kvalitet og bemanning, eller økonomi og innsparing i barnehagen

16. januar Økonomien i kommunesektoren er under stadig press, og økonomiske utfordringer gir dessverre grobunn for kreative løsninger.

Medlemsøkning i Hedmark

10. januar Utdanningsforbundet Hedmark fikk i 2012 en netto tilvekst på 49 medlemmer. Økningen er størst i gruppen uten arbeidsplass, inkludert pensjonister.

Endringer i verv, oppnevninger og "hvem svarer på hva".

3. januar Fylkesstyret har omfordelt noen arbeidsoppgaver.

Godt nytt år!

3. januar Vi ønsker alle våre hjemmesidelesere et godt nytt år!

Julehilsen til alle medlemmer

21. desember Et år ebber ut og et nytt, spennende år ligger foran oss.

Nye retningslinjer for pensjoniststyret

19. desember Fylkesstyret har revidert og vedtatt nye retningslinjer for pensjoniststyret.

Barnehagedagen 2013

17. desember Barnehagedagen 2013 arrangeres tirsdag 12. mars.

Julehøytiden nærmer seg

11. desember Vi ønsker alle ...

Er du ny som tillitsvalgt - Modul 3-kurs publisert

10. desember 30.-31. januar arrangeres modul 3-kurs for nye tillitsvalgte.

Kutt i bemanning eller sikring av bemanningsnorm

6. desember I Oslo har kommunen sagt opp bemanningsnormen de hadde i barnehagen.

Tillitsvalgte i videregående skole på kurs

5. desember 29. – 30. november var alle tillitsvalgte på videregående skoler i Hedmark på kurs på fylkeskontoret.

Nettverksmøte for kontaktpersoner i videregående opplæring

5. desember To ganger i semesteret møtes hovedtillitsvalgte og kontaktpersoner i de sju østlige fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Vest- og Østfold for å utveksle erfaringer og diskutere aktuelle saker.

Nye kursinnkallinger sendt ut

23. november Er du tillitsvalgt, sjekk om du er innkalt til kurs tidlig i januar neste år.

Nestleder sentralt og fungerende fylkesleder i Hedmark

21. november Haldis Holst er 1. nestleder i Utdanningsforbundet. Hun holdt foredrag på storkurset.

Over 160 tillitsvalgte på storkurs

21. november Onsdag og torsdag er det en stor gruppe tillitsvalgte samlet til storkurs på Rica Hotel Hamar.

Kursplanen for våren er klar

14. november Utdanningsforbundet Hedmark arrangerer mange kurs. Her finner du oversikten for våren.

Spørreundersøkelse angående arbeidstid i barnehagen

12. november Nå kommer andre runde i en spørreundersøkelse og arbeidstid i barnehagen.

Noen bilder fra landsmøtet

8. november Her er noen glimt fra landsmøtet.
Tore Hølmo

Tore Hølmo: Skråblikk fra Lillestrøm dag 4

8. november Den siste runda på en knallhard 1500 meter startet med glitrende musikk utført av elever fra Romerike Folkehøgskole.

Opplevelsestur til landsmøtet

8. november Utdanningsforbundet Ringsaker var til stede på Landsmøtet tirsdag 6. november for å kjenne på stemningen og bli inspirert.

Tore Hølmo: Skråblikk fra Lillestrøm dag 3

7. november Morgenen starta med et dempet jubelbrøl da TV-en ble slått på 06.38, og det var ikke fordi Arsenal tok poeng i Gelchenkirchen.
To gamle og ett nytt sentralstyremedlem.

Ny Hedmarking overtar i sentralstyret

7. november Utdanningsforbundet Hedmark har hatt 2 medlemmer i sentralstyret. Nå blir en en ny fra 1. januar.
Tore Fjørtoft som nytt sentralstyremedlem.

Tore Fjørtoft nytt sentralstyremedlem

7. november Onsdag ble Tore Fjørtoft valgt inn som nytt sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet.
Sissel Anderssen

Landsmøtetanker fra delegat 52

7. november Sissel Anderssen debuterer på landsmøtet og har sendt oss noen refleksjoner.
Tore Hølmo med nye refleksjoner fra landsmøtet.

Delegat Tore Hølmo:Skråblikk fra Lillestrøm dag 2

6. november Dagen startet på strålende vis med bursdagssang for dyktige Haldis Holst, som dessverre/heldigvis drar videre til Brussel.

Hedmarkinger gjestet landsmøtet

6. november Tirsdag gjestet flere fra Hedmark landsmøtet på Lillestrøm.
Frode Sørhus refererer fra landsmøtet.

Frode Sørhus refererer fra landsmøtet

6. november Etter et flott kulturelt innslag startet andre dag med en forelesning.

Også Hamar Arbeiderblad skriver om landsmøtet

6. november Dagens HA har oppslag om Utdanningsforbundets landsmøte på Lillestrøm.
Tore Hølmo tar pennen fatt på landsmøtet.

Tore skriver om Tore: Skråblikk fra Lillestrøm dag 1

6. november Tore Hølmo er førstereisgutt på landsmøtet. Han skriver bl.a. om den mer erfarne Tore Fjørtoft.
Tore Fjørtoft på landsmøtets talerstol.

Førstemann fra Hedmark på talerstolen

5. november Tore Fjørtoft ble første Hedmarking på talerstolen.
Delegasjonsleder Tore Fjørtoft sammen med fungerende fylkesleder Oddny Andreassen.

Glimt fra landsmøtets første dag

5. november Starten på et landsmøte er alltid preget av leders tale, konstituering, meldinger og regnskap. Så også denne gang. Se sentral hjemmeside for tale m.m.
Delegat Lise Beathe Hov

Landsmøtenytt fra Lise Beathe Hov: Nesten i gang

5. november Da er vi nesten i gang. Det første delegasjonsmøtet ble holdt søndag kveld, på et møterom som rommer bord og stoler til åtte personer og lite mer.....
Tore Fjørtoft er delegasjonsleder for Hedmarksbenken på landsmøtet.

Slik ser landsmøtedelegasjonen ut

2. november Humøret var på topp på siste delegasjonsmøte før landsmøtet.

Tore Hølmo er førstereisgutt på landsmøtet

2. november Vi utfordret Tore Hølmo på å dele noen tanker med oss før landsmøtet. Les hva han skriver:

Landsmøtet nærmer seg

2. november Neste uke er det landsmøte i Utdanningsforbundet. Vi følger landsmøtet med Hedmarksbriller.

Nytt styre for pensjonister

25. oktober Fylkesstyrets arbeidsutvalg har oppnevnt nye medlemmer i pensjoniststyret.

Utdanningsforbundet Hedmark støtter TV-aksjonen

18. oktober I mange år har fylkeslaget støttet TV-aksjonen, så også i år.

4.000 lærere i Hedmark kan feire!

5. oktober Lærernes dag feires idag.

Les i dagens Østlendingen om læreryrket

5. oktober Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Elverum, Veronica Øien blir intervjuet i Østlendingen i dag.

Verdens lærerdag – gratulerer med dagen!

5. oktober Fredag 5. oktober markeres verdens lærerdag.

Barnehagedagen 2013

3. oktober Dato for barnehagedagen i 2013 er nå klar, det blir TIRSDAG 12. MARS.

Kurs om arbeidstid i barnehagen

1. oktober Utdanningsforbundet sentralt arrangerte forrige uke kurs om arbeidstid i barnehagen.

Kontaktforum barnehage med innspill til Kunnskapsdepartementet

24. september Kontaktpersoner for barnehage i alle fylkeslag var torsdag invitert til Kunnskapsdepartementet.

Vi utdanner Norge

18. september Dette er motto for Utdanningsforbundets landsmøte som arrangeres på Lillestrøm 5.-8. november.

Framtidens barnehage – si din mening!

11. september Vinteren 2013 skal det komme en stortingsmelding om framtidens barnehage.

Vellykket konferanse

7. september Felleskonferansen som Utdanningsforbundet, FO og KS arrangerer sammen ble avholdt 5. og 6. september.

Ungseminar for yngre medlemmer

3. september Er du medlem og under 35 år, så tilhører du målgruppen for vårt Ungseminar.

Forsøket med arbeidstid i barnehagen er i gang

22. august 1. august startet forsøket med endret arbeidstid for pedagogisk personale i barnehagen.

Vi minner om felleskonferansen

14. august Utdanningsforbundet, FO og KS i Hedmark og Oppland er sammen som arrangører.

Årsmøteprotokollen godkjent og publisert

8. august Protokollen har nå vært hos de som ble valgt som protokollunderskrivere og er således ferdig behandlet.

Velkommen til nytt år med nytt fylkesstyre

31. juli Årsmøte i Utdanningsforbundet Hedmark valgte nytt fylkesstyre med virkningsdato fra 1. august 2012.

Arbeidslivet i Innlandet trenger seniorene

29. juni Spennende konferanse 27. september på Honne.

Sommervakt for fylkeskontoret

25. juni Her finner du vaktplanen for sommeren 2012.

Snart oppstart for ny arbeidstid for førskolelærere

22. juni Kjennelsen fra riksmeklingsmannen som omhandler førskolelærernes arbeidstid, SFS2201, gjelder fra 1.august.

Bakoverlent strategi

22. juni Dette er overskriften på et debattinnlegg i siste Utdanning.

Invitasjon til pensjonisttreff

18. juni 21. september inviteres pensjonistmedlemmer i Utdanningsforbundet Oppland og Hedmark til høsttreff.

Vellykket barnehagekonferanse

13. juni Torsdag 7.juni ble det arrangert barnehagekonferanse i Hamar, med tittelen Pirat eller prinsesse, et fritt valg?

Streiken i staten er slutt

7. juni Partene er enige om å møtes i en frivillig nemnd.

Nå er GNIST-stillingen lyst ut

6. juni Har du hørt om GNIST - nå er en stilling lyst ut.

Støtteerklæringer til de streikende

4. juni Utdanningsforbundet Hedmark har sendt støttemail til de streikende i UNIO kommune- landet rundt.

Derfor streiker førskolelærere og lærere!

4. juni Lørdag i Hamar Arbeiderblad og idag i Østlendingen skriver nestleder Frode Sørhus og fylkesstyremedlem Egil Reinemo om dette - og de gir klare svar.

Følg med på lønnsoppgjøret!

23. mai Lønnsoppgjøret kan du følge på Unios hjemmeside.

Prinsesse eller pirat – et fritt valg?

16. mai Barnehagekonferanse i Hedmark 7.juni 2012 – utsatt påmeldingsfrist.

FORUT takker for støtten

16. mai Årsmøtet ga 15.000 kroner til FORUT. Her kommer en takknemlig hilsen.

Resolusjon vedtatt på årsmøtet: Tariff 2012 - Utdanning må lønne seg.

15. mai Utdanningsforbundet Hedmark vedtok en resolusjon på sitt årsmøte.

Bilder fra årsmøtet

14. mai Lena Opseth fra Utdanning var på vårt årsmøte.

Fylkesleder åpningstale

11. mai Tone Stangnes Gjerstad holdt denne åpningstalen på årsmøte i Utdanningsforbundet Hedmark.

Vel gjennomført årsmøte

10. mai Torsdag kunne dirigentene slå klubben i bordet for siste gang og heve årsmøtet.

Nytt fylkesstyre valgt

9. mai Utdanningsforbundet Hedmarks årsmøte fortsatte onsdag med flere valg på fylkesstyremedlemmer.
Gjenvalgt fylkesleder Tone Stangnes Gjerstad.

Gjenvalgt leder og ny nestleder i Utdanningsforbundet Hedmark

8. mai Tone Stangnes Gjerstad fra Åmot ble tirsdag som ventet gjenvalgt med akklamasjon som leder i Utdanningsforbundet Hedmark.

Fokus på arbeidstid i barnehagen

30. april Det blir endringer fra 1. august 2012.

Vellykket styrerkonferanse

27. april Utdanningsforbundet Hedmark arrangerte tirsdag 24.april styrerkonferanse for 60 styrere på Rica Hotel Hamar.

Alle forslag til valg på årsmøte er publisert

26. april Nå foreligger komplett dokument til sak 8 på årsmøtet.

Årsmøtedokumentene publisert

23. april Nå kan du lese årsmøtedokumentene på hjemmesiden.
Ivar Haug var foreleser medlemsmøte for SFO.

Medlemsmøte SFO

20. april Onsdag 18. april arrangerte Utdanningsforbundet Hedmark for første gang et eget medlemsmøte for SFO-medlemmer.

Prinsesse eller pirat – et fritt valg?

17. april 7. juni arrangeres en spennende barnehagekonferanse med denne tittelen.

Årsmøte 2012

13. april Her vil du finne informasjon om fylkeslagets årsmøte.

God ferie og god påske!

30. mars Solen skinner, i alle fall over Hamar.

Er du valgt som årsmøtedelegat - meld deg på!

23. mars Er du valgt som årsmøtedelegat, må du melde deg på årsmøtet.

Barnehagedagen markeres i dag

20. mars For åttende gang arrangeres barnehagedagen over hele landet. Slagordet i år er «Det beste til de minste».

Styrerkonferansen 2012

13. mars 24. april arrangerer Utdanningsforbundet Hedmark konferanse med barnehagen i sentrum.

Barnehagelovutvalget på høring

12. mars NOU 2012:1 «Til barnas beste», det såkalte Barnehagelovutvalget er ute på høring.

Frivillig 11. skoleår i Hedmark

12. mars Fylkesrådet ønsker å starte forsøk med et frivillig 11. skoleår og fikk Fylkestingets tilslutning til dette i møte 6. mars.

Kunngjøring av årsmøte i fylkeslaget

15. februar 8. - 10. mai 2012 arrangeres fylkeslagets årsmøte.

Mer tid til kontaktlærer

2. februar Leder for medlemsgruppe grunnskole Mette Strøm Brenna etterlyser mer tid til kontaktlærer.
Lederrepresentant i fylkesstyret Tore Fjørtoft ønsket velkommen og ledet konferansen for skolelederne.

Vellykket konferanse for skoleledere

1. februar Om lag 30 skoleledere fra Hedmark var 1. februar samlet på Rica Hotel Hamar for å skolere seg videre som skoleledere.

KS på kommunenes side?

1. februar Det ble brudd mellom KS og Utdanningsforbundet i forhandlinger om arbeidstidsavtalen.

Husk lederkonferansen 2012

27. januar Se informasjonen her.

KS i tillitskrise

27. januar Det ble altså brudd i forhandlingene om lærernes arbeidstid. Fylkesleder Tone Stangnes Gjerstad kommenterer situasjonen.

Etableringsdag for forsøkspilotene om arbeidstid i barnehagen

25. januar I Hedmark og Oppland blir det forsøkspiloter i barnehager.

Utvidet frist for skolelederkonferansen

19. januar Utvidet frist for skolelederkonferansen

Barnehagelovutvalget har levert sin rapport

17. januar I går leverte Kjell-Erik Øie NOU2012:1 Til barnas beste.

Utdanningsforbundet Hedmark på Stortinget

9. januar Stortinget behandler i dag Ungdomstrinnsmeldingen. Utdanningsforbundet Hedmark er til stede på tilhørerbenken.

Riktig godt nytt år!

3. januar Vi ønsker alle medlemmer og tillitsvalgte et godt nytt år, og håper at året har startet bra for dere alle.

Vi ønsker alle en velsignet julehøytid og et godt nytt år!

14. desember Fylkeskontoret er stengt i romjulen.
Hovedvernombud Tor Ola Slagsvold var en av innlederne på kurset.

Årets siste kurs for tillitsvalgte – arbeidsmiljø viktig tema

14. desember Som vanlig de siste årene har tillitsvalgte i videregående opplæring vært inne til to-dagers kurs.

Videreutdanning av lærere må prioriteres i budsjettene

13. desember I disse dager vedtas de ulike budsjettene i kommuner og fylkeskommuner i Hedmark.
Fylkesleder i Utdanningsforbundet Hedmark Tone Stangnes Gjerstad.

120 deltakere på kurs om arbeidstidsavtale i barnehager

2. desember «Sammen om den gode arbeidstidspraksis» sto som hovedtema på en kursdag i Hamar 1. desember.

Kursplan for våren 2012 er klar

29. november Sjekk om og når det er kurs som passer for deg.

Mange påmeldte til dialogdag 1. desember

28. november 120 påmeldte fra Oppland og Hedmark kommer på dialogdagen.

Pensjonisttur til Solobservatoriet på Harestua

28. november 12. januar arrangeres den første utflukten for pensjonistene i Utdanningsforbundet.

Variert program for pensjonister

28. november Utdanningsforbundets pensjonister i Hamar-området har spennende opplegg neste år.

Høringssvar fra Utdanningsforbundet Hedmark

25. november Tilbudsstrukturen for videregående opplæring for skoleåret 2012-2013 - dette mener Utdanningsforbundet Hedmark.

Hedmark har fått ny utdanningsdirektør: Fylkesstyret ser fram til et godt samarbeid

25. november 1. november tiltrådte Anne Cathrine Holt stillingen som ny utdanningsdirektør i Hedmark.

Revidert kursplan for høsten 2011 publisert

2. november Noen endringer er foretatt.

Høringsforslag om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager.

26. oktober Kunnskapsdepartementet kom i går med nytt høringsforslag.

Undersøkelse om TV-aksjonen

25. oktober I forbindelse med TV-Aksjonen var det også utarbeidet undervisningsopplegg til bruk i skolen. Vennligst hjelp oss i 3 minutter.

Snart pensjonist - eller har du allerede gått av?

24. oktober Utdanningsforbundet har laget en ny brosjyre om pensjonsspørsmål. Er du i målgruppen, så les denne nøye.

Pensjonister inviteres til juletallerken

24. oktober Onsdag 7. desember skjer det på Veikroa i Ringsaker. Påmeldingsfrist er 12, november.
Vi rydder for livet - TV-aksjonen 2011

Utdanningsforbundet Hedmark støtter TV-aksjonen

19. oktober Fylkesstyret vedtok på ditt siste møte å bevilge 3 kroner pr. medlem til årets TV-aksjon, totalt kr. 17.100,-.

Medlemsmøte om pensjon på Tynset

17. oktober Dette er et tilbud til medlemmer i lokallagene Tynset, Tolga, Os, Folldal, Rendalen og Alvdal.

Nye kurs publisert

5. oktober Storkurs 22. november og kontaktforum 23. november er nå klare for påmelding.

Valgkomiteen er i gang - er du kandidat til nytt styre?

5. oktober Årsmøte avholdes 8.-10. mai neste år. Da er det valg!

Magnus Marsdal til Hamar

26. september Forfatteren av kunnskapsbløffen er invitert til møte av Utdanningsforbundet.

Arbeidstidundersøkelsen 2011 – noen hovedfunn

22. september Utdanningsforbundet Hedmarks arbeidstidsundersøkelse viser mye spennende.

Høstprogram for pensjonistene i Hamar

22. september Mange spennende møter for pensjonistene.

Enklere innlogging for medlemmer

15. september Mange medlemmer har klaget over at det er vanskelig å logge seg inn på hjemmesiden. Nå er det lettere!

Ny veggavis fra fylkeslaget

13. september Ny veggavis er på vei ut til lokallag og arbeidsplasser.

Vi ønsker alle et godt valg!

12. september Utdanningsforbundet Hedmark har satt fokus på valget de siste ukene.

Maj C. Stenersen Lund kommenterer: Livslang læring – der du arbeider, der du bor

12. september Hedmark SV går til valg på en politikk som henger sammen .....