Nestleder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied

Nestleder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen åpnet onsdag den årlige konferansen om videregående opplæring som holdes på omgang rundt om i de forskjellige fylkene, i år er det Sør-Trøndelag fylkeskommune som er vertskap.

I dag var Utdanningsforbundet i debatt med tre politikere fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, LO, NHO og Elevorganisasjonen.

Må ta grep
Nestleder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, holdt innlegg  i forkant av debatten og framhevet tre viktige punkter hvor Utdanningsforbundet mener det haster å ta grep:  Kompetanseheving av yrkesfaglærerne, tett oppfølging av elevene læreplassituasjonen og mangelen på læreplasser.

Lied merket seg spesielt hva forsker Mc Kinsey sa om lærernes behov for kontinuerlig kompetanseheving under et foredrag i går.

- Det viktigste nå er at vi får på plass et system som fanger opp behovet for kompetanseheving og at lærerne som etterspør det får det. Det haster å få til etterutdanningstilbud for yrkesfaglærerne.

Under konferansen ble Utdanningsforbundet utfordret på hva de mener om hospitering. Forbundet har vært med å initiere ei kartlegging om hospitering som ble gjennomført av FAFO, og mener hospitering er en annen strategi for kompetanseheving av yrkesfaglærerne.

Uten læreplass
Av totalt 15 769 søkere til læreplass, står 6455 uten. Det er det offentlige som har ansvar for å oppdrive lærerplasser.

- Det er mulig vi har den beste fagopplæringsmodellen i verden, men vi har ikke den beste fagopplæringa i praksis, sa Lied. Utdanningsforbundet foreslår at det blir utprøvd ulike modeller for et toårig praksisbasert løp i regi av skolen for de som ikke får læreplass.

Spennende forskningsfunn
Mange spennende forskningsresultater er blitt presentert under konferansen. Professor Andrew Hargreaves fra Lynch School of Education har vist hva som skaper varig og bærekraftig utvikling i skolen. Han mener at testing og undersøkelser må tones ned. Det må etableres en samfunnsmessig forståelse for hvor viktig utdanning er.

Forsker Eifred Markussen fra NIFUSTEP har sammenlignet de nordiske landenes tiltak mot frafall i skolen, og sett på hvilket av landene som lykkes best.

Per Ramberg, leder for lærerutdanninga ved NTNU, har i sitt innlegg spurt om norsk utdanningspolitikk dikteres fra Brussel (EU) og Paris (OECD), og om hvem som har skylda for at norske skoleelever skårer dårlig i internasjonale målinger.

I går ble politikerne bedt om å peke på områder de mener må prioriteres for at frafallet i videregående skole skal gå ned, og for at norske ungdommer skal prestere bedre.

Spesialkonsulent Astrid Kristin Moen Sund deltok på konferansen, og sier at det var bred enighet blant deltakerne om at programmet og gjennomføringen av konferansen hadde vært svært god.