Det er rom for en større ramme i årets lønnsoppgjør, mener Mimi Bjerkestrand.

Det er rom for en større ramme i årets lønnsoppgjør, mener Mimi Bjerkestrand.

Dette er en lavere vekst enn det som er forventet i industrien. Endelige tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) er ventet tidlig i april. Da får vi den endelige statistikken på samlet årslønnsvekst for alle områder i stat, kommune og privat sektor.

- Tallene viser at ansatte i KS-området taper i forhold til privat sektor, sier Mimi Bjerkestrand, forhandlingsleder i Unio Kommune. Utdanningsforbundet forhandler gjennom Unio i blant annet tariffområdet KS (kommuner og fylkeskommuner foruten Oslo).

- Dette etterslepet må være med i grunnlaget for årets forhandlinger og gir rom en høyere ramme. Kommunene har store utfordringer dersom de skal konkurrere om nødvendig arbeidskraft i årene framover. Lønn er en viktig faktor for å rekruttere godt til alle de viktige velferdsoppgavene som skal løses av kommunene, sier Bjerkestrand.

For de kommuneansatte som får hoveddelen av lønnstilleggene gjennom sentral lønnsdannelse, er også årslønnsveksten beregnet til 3,7 prosent. Tallene viser at alle disse gruppene har hatt lik lønnsvekst, til tross for de særskilte tilleggene som i fjor ble gitt til skoleverket og høgskolegruppene. De særskilte tilleggene ble gitt med bakgrunn i den såkalte tilleggsprotokollen fra 2008.

Fra tabell 3.4.1 Hele KS eksl. e-verk Kap. 4 alle Kap. 4B Kap. 4C Kap. 5 Kap 3.4
Årslønnsvekst 2009-10 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 4,4% 4,4%
Glidning 0,6% 0,4% 0,5% 0,3% 2,4% 2,6%
Overheng til 2011 2,4% 2,5% 2,5% 2,6% 1,9% 1,7%

Lærere lønnes etter kap. 4C, førskolelærere og pedagogiske ledere lønnes etter kap. 4B.