Barnehager som ikke klarer å rekruttere førskolelærere, får ofte dispensasjon fra kravet i barnehageloven. Dette har vært situasjonen i mange år. Det er mange årsaker til mangelen på førskolelærere, men førskolelærerne selv svarer at lønn og bedre fagmiljø for utvikling er viktig for at de skal fortsette å jobbe i barnehagen.

Utdanningsforbundet er med i en nasjonal arbeidsgruppe som skal følge opp arbeidet med en strategi for rekruttering av førskolelærere og tiltaksplanene. Vi mener det må utarbeides konkrete tiltak som er finansiert av regjeringen og følges opp av ansvarlige aktører.