Nyutdannet førskolelærer?

Nyutdannet førskolelærer?

Når de kommer ut i jobb, er nyutdannede ofte høyt motiverte med idéer og stort pågangsmot. De har avsluttet en høyere utdanning som gir det faglige og pedagogiske grunnlaget som gjør dem kvalifisert til å møte barn og unge i deres skolehverdag og tilrettelegge for læring.

Som førskolelærer er du en viktig rollemodell for barna, og en ressurs for andre ansatte og for utvikling av arbeidsplassen. Nyutdannede møter ofte den nye arbeidshverdagen med ydmykhet og kanskje med en porsjon usikkerhet – og med noen spørsmål.

Vi mener
Utdanningsforbundet mener overgangen mellom all lærerutdanning og yrket må være best mulig. Vi arbeider for at grunnutdanningen av førskolelærere og lærere skal være god. Den skal både være på et høyt akademisk nivå og den skal være relevant for yrket.

Vi mener alle nyutdannede skal få veiledning når de begynner i yrket og arbeider derfor for at veiledning skal være en rettighet og en plikt for de nyutdannede.