NOU 2015:8 Fremtidens skole

3. september På dagskurset for skoletillitsvalgte 6. november i fjor hadde vi besøk av Sten Ludvigsen, leder for det såkalte Ludvigsenutvalget som har utredet fremtidens kompetansebehov og innholdet i skolen.

Barnehagelærere må få følge sin faglig vurdering

3. september Torsdag 20. august samlet vi våre bydelslagsledere for å diskutere hvordan vi best møter den nye Oslostandarden for systematisk oppfølging av barns språkutvikling.

UKEINFO 35-2015 publisert!

26. august Innhold bl.a.: Valgdebatt 24. august/ UDF Oslos arbeid med kommunevalget/ Verving/ UDF Oslo i media/ Barnehagelærere må få følge sin faglige overbevisning/ Debattmøter i UDF om fremtidens skole/ NOU 2015:8 Fremtidens skole

UDF OSLO MENER: Om salg og konkurranseutsetting av barnehager

21. august Utdanningsforbundet Oslo mener at trygge og forutsigbare arbeidsplasser er vesentlig for høy kvalitet i barnehagen. Sammen med økonomiske rammer som sikrer en god bemanning og gode lønns- og arbeidsvilkår, styrker dette barnehagesektoren.

Politisk Pub: Valg i Oslo

20. august Partiene som utfordrer det sittende byrådet diskuterer hva de vil gjøre med Oslo dersom de vinner valget.

Konferanse 19.-20. september: Feminisme i medvind – arbeidsliv i storm

20. august En spennende konferanse hvor Utdanningsforbundet Oslo betaler deltageravgiften for sine medlemmer.

ARBEIDSMILJØLOVEN: Rett til fast ansettelse etter den nye treårsregelen

20. august Arbeids- og sosialdepartementet har nå kommet med en annen, og for arbeidstakerne bedre, tolkning av retten til fast ansettelse etter den nye treårsregelen.

VERVING: Har du nye medlemmer på arbeidsplassen som nettopp er ferdig med å studere?

20. august Vi er i dag 12 350 medlemmer i Utdanningsforbundet Oslo, men vi trenger stadig flere.

KLUBB: Økonomiske midler til klubbene

20. august Utdanningsforbundet Oslo har følgende regler for penger til drift av klubber (tidligere kalt håndpenger)

Fylkesstyret 2015-2019

19. august Her er det nye fylkesstyret i Utdanningsforbundet Oslo.

Protokoller fra UDF Oslos Årmøte 2015 er publisert på nett

18. august Her finner du digitale versjoner av foreløpig Vedtaksprotokoll og foreløpig Protokoll (hele protokollen) fra Årsmøte 2015 i Utdanningsforbundet Oslo. (Protokollene er ikke godkjent ennå)

Ny Oslostandard for systematisk oppfølging av barns språkutvikling

17. august Oslo kommune har nå kommet med en revidert versjon av Oslostandard for systematisk oppfølging av barns språkutvikling.

Ny og spennende nettside for ansatte i utdanningssektoren

14. august Utdanningsforskning.no er Utdanningsforbundets nye satsing på nett som samler og presenterer forskning for ansatte i utdanningssektoren. Flere hundre artikler er allerede klare.

Noen viktige kursdatoer til høsten

19. juni Merk dere at det første dagskurset for tillitsvalgte neste skoleår avholdes allerede i overgangen august-september.

Høring om finansiering av private barnehager

19. juni Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

Sommerhilsen fra ledelsen

19. juni Vi har lagt bak oss et spennende, krevende og utfordrende år i Utdanningsforbundet.

DITT ANSVAR: Endring i medlemskap

19. juni Som medlem har du et selvstendig ansvar for å påse at opplysningene i medlemsregisteret er riktige.

BOKSALG: "I strid og samling"

19. juni Utdanningsforbundet Oslo lanserte 23. april boka «Lærerlagene i Oslo 1821-2001 – I strid og samling». Den kan kjøpes gjennom fylkeskontoret.

Nye kolleger ved barnehage- og skolestart?

17. juni Utdanningsforbundet er den naturlige fagforeningen for alle lærere. Det er svært viktig at nye lærere raskt møter Utdanningsforbundet når de begynner på en ny arbeidsplass.

Sykdom i ferien?

17. juni 1. juli 2014 trådte nye bestemmelser i Ferieloven i kraft. Fra da har alle arbeidstakere rett til likt antall dager erstatningsferie som dager de har vært sykemeldte i ferien.

BARNEHAGE: Tar du gjenvalg som arbeidsplasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet?

21. mai ATV blir registrert for kun ett barnehageår av gangen hvis det ikke er gitt beskjed om at valget er foretatt for to år.

ÅM2015 WEBTV

11. mai Her kan du se alle videoene fra ÅM2015. Klikk deg inn på sida, og velg hvilken video du vil se (saksnummer står i tittelen)

- 1.mai er en høyaktuell dag

4. mai Vi var ca. 50 stk. som møtte opp på 1. maifrokost i kantina i Hausmannsgate 17. Der var det hyggelig samvær, god mat og god stemning.

Ny lønnskalkulator for Oslo kommune

4. mai Ny lønnskalkulator per 1. mai 2015.

Dette er resultatet i lønnsoppgjøret i Oslo

30. april – Et oppgjør som treffer Unios medlemsgrupper godt, sier Aina Skjefstad Andersen, forhandlingsleder i Unio Oslo kommune.

Sakspapirer til Årsmøte 2015

30. april Vil du ha sakspapirene i digital versjon? Her kan du laste ned pdf-versjon av sakspapirene til ÅM2015. Siden blir oppdatert kontinuerlig, i forhold til publisering av sakspapirer og eventuelle endringer.

Lønnsoppgjøret i Oslo: - Oslo kommune må satse på utdanning og kompetanse

24. april - Oslo kommune trenger flere godt kvalifiserte ansatte. I årets lønnsoppgjør må kommunen gi bedre lønnsmessig uttelling for utdanning og kompetanse, sier Aina Skjefstad Andersen, forhandlingsleder for Unio Oslo kommune.

ÅM2015: Valg og nominasjoner

20. april Hvem har sagt ja til å stille til valg? Hvem er innstilt av Valgkomiteen? Nå er alle navnene klare - sjekk ut sak 9 her.

Rapport fra kurs for tillitsvalgte i FAS

17. april For fjerde gang ble det årlige, tverrfylkelige kurset for tillitsvalgte i medlemsgruppe FAS arrangert i Lillestrøm 18. og 19. mars.

2015-04-10: Informasjon om Årsmøtet 2015

13. april Vi minner om delegatskolering for barnehage tirsdag 14. april og andre grupper onsdag 15. og torsdag 16. april.

Om ansettelser på skolene

13. april Det er tid for ansettelser på skolene, og vi vil i den forbindelse minne om et par viktige ting.

Om Tariff 2015- Unio Oslo kommune

13. april Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør der det hovedsakelig forhandles om lønn.

Lekser og uketester

27. mars I slutten av februar sendte Utdanningsforbundet ut et spørreskjema til kontaktlærere på 4 og 5 trinn om lekser og uketester. Nå har vi svarene.

Fanemarkering mot Arbeidsmiljøloven 19. mars

27. mars Fanemarkeringen 19. mars hadde god oppslutning med ca 65 faner og en god del frammøtte.

Utlysing av stipend

27. mars Stipend fra legatet Fru Oberstinne Due, født Peyrons legat, for lærerinner ved Oslo folkeskole utlyses.

Medlemsmøte om vurderingspraksis i barnehagen

27. mars Utdanningsforbundet Oslo arrangerer medlemsmøte 15 april kl 18-20.30 på Håndverkeren.

LÆRERKODEN: Ny bok fra Magnus E. Marsdal

20. mars Bør våre barns skoler bli mer som bedrifter? Fører testkonkurranse til at barn lærer bedre? Skal rektor ha resultatbonus og styre som en direktør?

Informasjon om Årsmøtet 2015

20. mars Les siste nytt fra oss om Årsmøte 2015. Om delegatvalg, om delegatskolering, frist for innmelding av saker til årsmøtet og sakspapirer til årsmøtet.

Utdanningsforbundet Oslo støtter havnearbeidernes kamp!

20. mars Utdanningsforbundet Oslo har vedtatt en støtteuttalelse til havnearbeiderne og har bevilget 10.000 kroner som økonomisk støtte til den kampen havnearbeiderne fører.

Fanemarkering 19. mars mot endringer i arbeidsmiljøloven

17. mars Vi minner om den landsomfattende fanemarkering foran Stortinget torsdag 19. mars kl. 14 (omtalt i forrige Ukeinfo).

87 nye lærerstillinger til Oslo

16. mars Kommunene med den dårligste lærerdekningen får til sammen 700 nye lærerstillinger i løpet av neste skoleår. Oslo får 87 av disse stillingene.

Nasjonale prøver skal ikke bestemme lønn

10. mars – Vi er glad for at Utdanningsdirektoratet er så tydelige på at nasjonale prøver ikke skal påvirke lærernes lønn, sier fylkesleder Terje Vilno.

Ungseminar 2015

10. mars 25. -26. februar arrangerte vi Ungseminar i Tønsberg. Seminaret ble en stor suksess, med strålende tilbakemeldinger.

Utdanningsforbundet Oslo deltar i prosjektgruppe i Utdanningsetaten i Oslo

10. mars Regjeringen ønsker å gjennomføre piloter som skal gi grunnlag for å utvikle nye karriereveier for lærere som ønsker profesjonell videreutvikling uten å gå over i administrative stillinger.

Pensjonering om sommeren - 1. juli eller 1. august?

10. mars For de som står overfor dette valget, anbefaler vi at dere leser artikkelen til advokatfullmektig Endre Lien.

SKOLE: Arbeidstidsforhandlinger på skolene

10. mars De lokale arbeidstidsavtalene skal fremforhandles på skolene med frist 1.april 2015.

PROFESJONSETIKK: Lærerprofesjonens etiske råd

10. mars Utdanningsforbundet Oslo skal behandle sak om Lærerprofesjonens etiske råd på Årsmøtet i mai.

Ressursen til AKAN-kontakt økes

10. mars Fra august 2015 øker Utdanningsetaten ressursen til vervet som AKAN kontakt 50% til 100%. Det betyr en markert styrking av arbeidet med å forebygge rus- og avhengighetsproblemer hos ansatte i etaten.

Tips til Barnehagedagen 2015

9. mars Naturvernforbundet Oslo og Akershus har laget forslag til aktiviteter og opplevelser ute i forbindelse med Barnehagedagen 2015 og Friluftslivets År 2015. Flere aktivitetsforslag og turopplevelser på nettsiden deres (www.noa.no).

Velkommen til 8. mars-markeringen!

2. mars Årets markering starter å Eidsvolls plass foran Stortinget kl. 14 med påfølgende tog.
LOGG INN FOR MEDLEMMER

BLI MEDLEM I UDF

Tlf: 24 14 20 00 – eller ring 02014 og tast; 1 - Forsikring og medlemstilbud
2 - Spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår 3 - Kontingent og medlemsregister

Nettredaktør: Stian Skaar. Om nettstedetPersonvern og cookies.

B