Nye høringer

24. november To nye høringer som er til behandling i Utdanningsforbundet Oslo er lagt ut på nettsiden. Du kan komme med innspill innen 30. november.

BARNEHAGE: Oppsummering dagskurs 12. november

20. november Tariffresultater, oslobudsjettet 2015, årsmøte 2015, barnehagepolitisk offensiv

Politisk streik 19. november 2014

20. november Utdanningsforbundet Oslo oppfordret alle sine medlemmer i Oslo kommune til politisk streik mot kutt i Oslobudsjettet, standardisering av undervisning og salg av barnehager. Markeringen fant sted i Borggården ved Oslo Rådhus 19.nov kl. 14.00

UKEINFO 47-2014 er publisert

20. november Om budsjettmarkeringen i Borggården, nytt fra kontoret, oppsummering dagskurs 12. november (barnehage), internasjonsalt møte, invitasjon til grunnskolering er noen av sakene du finner i ukens utgave.

Lenker til nyttige hefter og nettsider om arbeidsmiljø

18. november May-Britt Heimsæter fra Utdanningsforbundet sentralt, har samlet nyttige lenker om arbeidsmiljø.

TARIFF2014: Lønnskalkulatoren er oppdatert

18. november Lønnskalkulatoren for Oslo Kommune er nå oppdatert. Du finner den i høyremenyen på www.udf.no/oslo - på alle medlemsgruppesider, Felles Info, og alle bydelslagssidene. (Du kan også klikke her)

Invitasjon til grunnskoleringens modul 3 VOKS

18. november Alle som har gjennomført modul 2, inviteres til grunnskoleringens modul 3 VOKS. Temaene i denne modulen er fagforenings- og profesjonsbevissthet, møte med arbeidsgiver, konflikthåndtering og informasjonsarbeid. Det blir også erfaringsutveksling.

Åpent internasjonalt møte 24.11.

17. november Utdanningsforbundet Oslo arrangerer åpent internasjonalt møte mandag 24. november kl. 17 – 20, Lærernes Hus Osterhaus gate 4.

TARIFF2014: Lokale forhandlinger

14. november I Oslo kommune skal de lokale forhandlingene være avsluttet, og de som har fått tillegg, skal ha fått melding om det.

Medlemsstipend høsten 2014

10. november Vi minner om at fristen for å søke medlemsstipend er 15. november.

Kort redegjørelse for streikegrunnlaget

5. november Våre medlemmer ansatt i Oslo kommune oppfordres til å streike mot historisk lave driftsbudsjetter for barnehager og skoler, standardisert undervisning og salg av barnehagene til FRP.

POLITISK DEMONSTRASJONSSTREIK 19.NOV.

5. november Utdanningsforbundet Oslo oppfordrer alle sine medlemmer ansatt i Oslo kommune til å delta i en politisk demonstrasjonsstreik onsdag 19. november fra kl. 13.00.

TARIFF2014: Uravstemning: Ja i PBL

16. oktober Medlemmene i private barnehager i PBL har i uravstemning stemt ja til den foreslåtte løsningen i årets tarifforhandlinger.

TARIFF2014: Tarifforhandlingene i FUS

8. oktober Tarifforhandlingene i FUS-området starter 16. oktober.

Politisk Pub i Oslo

30. september Politisk pub er et nytt treffpunkt i Oslo, der faglig tillitsvalgte og andre interesserte kan diskutere og utveksle erfaringer fra fagbevegelse og arbeidsliv, samt sette erfaringene inn i en større sammenheng.

Erstatter ikke syke

30. september Barnehagebarn i Oslo vil nå i enda større grad få oppleve at det ikke settes inn vikarer, når de fast ansatte blir syke, frykter Utdanningsforbundet. (dagsavisen.no)

Oslobudsjettet 2015: – Historisk dårlige driftsbudsjetter i barnehager og skoler

25. september - Det foreslåtte driftsbudsjettet for skolene er på det laveste nivået siden alle elever fikk rett til videregående opplæring i 1994 og 6-åringene kom inn i skolen i 1997, sier leder i Utdanningsforbundet Oslo, Terje Vilno.

Referat fra halvdagskurs for tillitsvalgte i FAS - 3. september 2014

19. september Tema for halvdagskurset var årsmøte og landsmøte 2015, og målet var å gjøre de tillitsvalgte i stand til å arrangere klubbmøter med årsmøte og landsmøte på agendaen.

TARIFF2014 PBL-oppgjøret: Mekling torsdag

17. september Torsdag 18. september møtes arbeidstakerorganisasjonene og PBL til mekling hos Riksmekleren. Pensjon er det vanskeligste temaet.

600 barnehagelærere kan være i streik fra mandag

16. september Over 600 av UDF's 6000 medlemmer i private barnehager tilknyttet PBL er tatt ut i streik, om det ikke blir en meklingsløsning. 59 er i Oslo.

Er du riktig registrert?

8. september Det er viktig at du er riktig registrert i vårt medlemsregister. Sjekk dine opplysninger på Min side.

Oslo kommune: Enighet i justeringsoppgjøret

4. september Unio kom mandag kveld til enighet med Oslo kommune om sentrale lønnsmessige tiltak. – Unio har fått lønnstillegg for viktige grupper, men vi har ikke fått til alt vi ønsket, sier forhandlingsleder Terje Vilno i Unio Oslo kommune.

LO i Oslo og Manifest inviterer til seminar 16. september

2. september LO i Oslo og Manifest inviterer til seminar med amerikanske fagforeningskamerater.

Grasrotaksjon til støtte for streikende lærere i KS

29. august Onsdag 27. august ble det arrangert en støttedemonstrasjon for de streikende KS-lærerne utenfor KS-bygget. Initiativet til arrangementet kom fra lærere med tilknytning til ulike lærerorganisasjoner.

Konferanseprogrammet er klart!

27. august Programmet for konferansen "Barn med særlige behov – hvordan møte gråsonebarna?" 7.oktober er nå klart. Les det her!

Utdanningsforbundet Oslo støtter streiken i KS

27. august Utdanningsforbundet Oslo har sendt støtteerklæring til de streikende lærerne i KS.

Hovedtariffavtalen i staten

27. august Hovedtariffavtalen i staten for perioden 2014-2016 er ikke kommet i papirutgave ennå, men den finnes digitalt her.

TARIFF2014: Unio prioriterer høyskole- og universitetsutdannede i Oslo

25. august I dag begynner justeringsforhandlingene. Unio fremmer krav som vil gi bedre lønnsutvikling og høyere lønnsnivå for høyskole- og universitetsutdannede.

SKOLE: Ressursfordelingsmodellen

20. august I disse dager legger byrådet frem sak om evaluering av ressursfordelingsmodellen i grunnskolen. Saken skal etter hvert opp i bystyret til behandling.

Midlertidig ansatte uten undervisningskompetanse og 4-årsregelen

20. august 4 års regelen i Arbeidsmiljøloven – gjelder ikke for midlertidig ansatte uten undervisningskompetanse.

KONFERANSE: Kvinner på Tvers

20. august I år går konferansen Kvinner på Tvers av stabelen på Ingeniørenes Hus 20. og 21. september.

Skolering høsten 2014

20. august Vi ber de tillitsvalgte sjekke hvilke kurs de skal på, og notere seg datoene der de er i målgruppen. Det vil bli sendt ut egne e-poster med innkalling til de enkelte kurs, samt informert om i ukeinfo.

Grunnskolering for nye tillitsvalgte

20. august Flere og flere saker avgjøres lokalt, og de lokale tillitsvalgte blir stadig mer sentrale som nøkkelpersoner både for det enkelte medlem og hele organisasjonen.

Velkomsthilsen fra ledelsen

20. august "Vi ønsker at vi vises tillit som profesjon. Arbeidstidsforsøkene vil vise om Oslo kommune er beredt til det. Vi vil komme tilbake til både prosess og innhold jevnlig i både informasjon og møter med tillitsvalgte."

BARNEHAGE: Tar du gjenvalg som arbeidsplasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet?

20. august ATV blir registrert for kun ett barnehageår av gangen hvis det ikke er gitt beskjed om at valget er foretatt for to år.

Konferanse 7. oktober

18. august Utdanningsforbundet Oslo inviterer til konferanse: Barn med særlige behov – hvordan møte gråsonebarna?

Kursplanen for høsten 2014

13. august Høstens kursplan finner du i høyremenyen under hver medlemsgruppe. Du kan også klikke her.

SYK I FERIEN?

8. august Dersom man er syk minst en uke i ferien kan man kreve at tilsvarende dager gis som ny ferie senere i ferieåret.

TARIFF2014: PBL-oppgjøret: Mekling i september

8. august Det ble tidligere i år brudd i hovedtarifforhandlingene mellom arbeidstakerorganisasjonene og PBL. Nå møtes partene til mekling torsdag 18. september.

10 GODE GRUNNER til å bli medlem i Utdanningsforbundet

8. august Er du ikke medlem? Vi er Norges største fagforening for pedagogisk personale, noe som gir oss stor tyngde når vi fremmer dine interesser.

VIKTIG! Registrering av arbeidsplasstillitsvalgt 2014/2015 for skole

8. august En korrekt registrering er nødvendig for at de arbeidsplasstillitsvalgte skal få informasjon fra Utdanningsforbundet, innkallinger til skolering og kurs, tilgang til medlemslister m.v.

Nyutdannet lærer?

4. juli Husk å melde overgang fra Pedagogstudentene til Utdanningsforbundet før skolestart slik at vi kan ivareta dine rettigheter når du starter i jobb.

TARIFF2014 OSLO: Ikke streik i Oslo

25. juni Uravstemningen i Oslo kommune, som er et eget tariffområde, har vært gjennomført samtidig med uravstemningen i KS-området. Resultatet fra Oslo viser et ja-flertall, selv om mange av de som har stemt har stemt nei.

UDF OSLO MENER: Oslobarnehagen - landets beste?

24. juni For tre år siden vedtok bystyret en visjon om at Oslos barnehager skulle bli landets beste. En storslagen visjon man skulle tro innebar en viss prioritering av byens barnehager. Likevel mener Utdanningsforbundet Oslo at det er det motsatte som har skjedd.

Merknader til byrådets notat om ressursfordelingsmodellen i grunnskolen

24. juni Vi er enige i målsetningene med tildelingssystemet, men ser flere svakheter ved utformingen.

TARIFF2014: Brudd i PBL-forhandlingene

17. juni Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta brøt i formiddag forhandlingene i PBL. – Vi står milevis unna hverandre i pensjonssaken, sier forhandlingsleder Terje Skyvulstad.

Ny avdelingsdirektør for PPT og spesialskolene

17. juni Utdanningsetatens MBU behandlet 22. mai sak om «samordning av innsatser knyttet til PPT og spesialskoler». Etaten fremmet forslag om å opprette en ny avdelingsdirektørstilling, med ansvar for PPT og spesialskolene i grunnskolen.

Ny medarbeider for medlemsgruppe barnehage i Utdanningsforbundet Oslo

17. juni Fra høsten får vi en ny medarbeider med på laget. Vi har vært så heldige å få Kine Sveen Skaug som en arbeidskapasitet i barnehagegruppen.

Pensjonistlønn

16. juni Når det gjelder regler og satser for pensjonistlønn, er det viktig å sette seg inn i regelverket til de ulike tjenestepensjonsordningene.

Fire etikkpiloter sådd i Oslo

16. juni – Vi har et positivt utgangspunkt og spør; Hva vil vi så, hva vil vi dyrke og hva vil vi luke ut? Sier nestleder Aina Skjefstad Andersen i Oslo.
KURS
JANUAR
26
LOGG INN FOR MEDLEMMER

BLI MEDLEM I UDF

Tlf: 24 14 20 00 – eller ring 02014 og tast; 1 - Forsikring og medlemstilbud
2 - Spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår 3 - Kontingent og medlemsregister

Nettredaktør: Stian Skaar. Om nettstedetPersonvern og cookies.

C