Feire kvinnedagen med Unio!

2. mars Fredag 6. mars avholder Unio sitt årlige 8.mars-frokostseminar. La deg inspirere og more, og bli med i diskusjonene.

Velkommen til 8. mars-markeringen!

2. mars Årets markering starter å Eidsvolls plass foran Stortinget kl. 14 med påfølgende tog.

Vervetipshefte til arbeidsplasstillitsvalgte

2. mars Heftet er en kort innføring i hva du som arbeidsplasstillitsvalgt må huske på i forhold til å verve nye medlemmer på din arbeidsplass.

Obligatorisk kartlegging av alle tre-åringer i barnehagen med kartleggingsverktøyet TRAS

2. mars Vi har fått flere henvendelser om at det nå pålegges å kartlegge alle 3-åringer med TRAS i noen bydeler.

Arbeidstidsforsøkene i osloskolen avlyses

27. februar Oslo kommune og Utdanningsforbundet er kommet til enighet om at forsøkene om arbeidstid i osloskolen ikke gjennomføres.

UKEINFO 09-2015 er publisert

27. februar INNHOLD: 8. mars/ Vervetipshefte/ Årsmøtedelegatvalg/ Vold, trusler og skader/ TRAS/ Ukens profesjonsetiske dilemma/ AKAN/ Ti gode grunner til å være ledermedlem i Utdanningsforbundet/ Kursinnkallinger/ Kurstilbud

Ny runde med ressursfordelingsmodellen for grunnskolen

11. februar I 2012 ble det fremmet et innbyggerinitiativ/forslag ovenfor Bystyret om en evaluering av ressursfordelingsmodellen i grunnskolen. Dette resulterte i en bystyresak hvor det skulle utredes hvordan ressursfordelingsmodellen fungerte.

Modul 3 - VOKS

11. februar 26-27. januar arrangerte vi modul 3 i vår grunnskolering for nye tillitsvalgte. Dette kurset kaller vi VOKS: Videre opplæring i kommunikasjon og samhandling.

Sammendrag fra bydelslagslederseminar

11. februar 20-21. januar var representanter fra våres bydelslag samlet på Sanner hotell for årets seminar. Dette er en arena for medlemmene i bydelslagsstyrene til å diskutere saker, høste erfaringer fra hverandre og å skoleres innenfor de områder de trenger det.

Ny sats pensjonistlønn fra 1. januar 2015

11. februar Departementet har fastsatt ny sats for pensjonistavlønning for 2015 for alderspensjonister tilhørende Statens pensjonskasse. Denne kan også benyttes i forbindelse med eksamensinspeksjon.

UTLYSING: Utdanningsforbundets Videreutdanningsfond

23. januar Midlene i Videreutdanningsfondet skal nyttes til stipend til videreutdanning for medlemmer. Søknadsfrist for årets søknader er 1. mai 2015.

Møte i fagforum engelsk 4. februar

23. januar Velkommen til første fagforum våren 2015. Kveldens tre tema er poesi, religion og språk. Vi er stolte av å ha fått med oss tre svært dyktige eksperter, nemlig Juan Chr. Pellicer, Hilde Løvdal Stephens og Hildegunn Dirdal.

Alt du trenger å vite om streiken

22. januar Vi oppfordrer medlemmer i Utdanningsforbundet til å møte opp og vise sin motstand mot regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Det blir markeringer over hele landet onsdag 28. januar.

Norlandia: Oppgjøret går til mekling

20. januar Det ble brudd i de avsluttende forhandlingene for barnehager i Norlandia. Det er særlig pensjonsordning for de ansatte man er uenige om.

POLITISK STREIK: Forsvar arbeidsmiljøloven!

12. januar Utdanningsforbundet oppfordrer våre medlemmer i alle tariffområder til å delta for å forsvare arbeidsmiljøloven. Streiken vil finne sted foran Stortinget onsdag 28. januar klokken 14.00 til 16.00

Om Årsmøte 2015

9. januar I tråd med Utdanningsforbundets vedtekter skal Utdanningsforbundet Oslo avholde årsmøte 6.-8. mai.

Høringssvar: Endringer i barnehageloven

9. januar "Vi ønsker å være åpne for gode observasjonsmetoder i barnehagen, men mener at barnehagelærere og barnehagestyrere som profesjonsutøvere skal ha frihet til å kunne gjøre egne valg blant ulike observasjonsmetoder som tar utgangspunkt i enkeltbarnets beste"

Kurs for tillitsvalgte i FAS 18.-19. mars 2015

6. januar Utdanningsforbundet Oslo er i mars arrangør for kurs for tillitsvalgte i faglig-administrativt støttesystem (FAS) og fylkesstyremedlemmer i Oslo, Akershus, Telemark, Hedmark, Buskerud, Oppland, Østfold og Vestfold.

LO, Unio og YS til politisk streik 28. januar

18. desember Vi oppfordrer også våre medlemmer til å delta for å forsvare arbeidsmiljøloven.

JULEBREV FRA LEDELSEN: God jul og godt nytt år

18. desember Vi har bak oss en arbeidsom høst med mange saker. Tariff, oslobudsjettet 2015, politisk streik, forslag til ny barnehagelov, pensjon og salg av kommunale barnehager er noen av sakene vi har arbeidet med i høst.

Pensjonskonferanse 14. januar 2015

18. desember Hva er situasjonen for offentlig tjenestepensjon foran tariffoppgjøret i 2015? Forsvar offentlig pensjon arrangerer konferanse onsdag 14. januar 2015 kl. 10 – 16 i lokaler hos Røde Kors, Hausmannsgate 7 i Oslo, Dunant-salen

Utdanningsforbundet Oslo arrangerer Ungseminar i 2015

11. desember Seminaret arrangeres 25.-26. Februar 2015 på Quality Hotel Tønsberg. Temaer blir utdanningspolitikk og ung i Utdanningsforbundet. Hva mener du Utdanningsforbundet Oslo sin politikk skal være på ulike områder? Hva skal til for at du som ung engasjerer deg?

Kursplanen for våren 2015

10. desember Vårens kursplan finner du i høyremenyen under hver medlemsgruppe. Du kan også klikke her.

Markering mot oslobudsjettet 2015

9. desember Torsdag 11. desember samles vi i Borggården ved Oslo Rådhus for å protestere mot nedskjæringene!

Fakkeltog for Nobels Fredspris 2014

5. desember I anledning utdelingen av Nobels fredspris den 10. desember arrangerer Norges Fredsråd og LO fakkeltog til ære for prisvinnerne.

Etikkdiskusjoner brakte mer ærlighet

3. desember − Vi har tatt etikken inn i teammøtene, forteller rektor Vigdis Bratfoss ved Oslo Voksenopplæring Nydalen. Skolen er en av pilotene i profesjonsetikk i praksis.

Brudd i forhandlingene med Norlandia

1. desember I bistandsforhandlinger mellom Norlandia-barnehagene og Utdanningsforbundet ble det ikke gitt noe tilbud. Derfor er det nå brudd i forhandlingene.

LEDERE: Husk å oppdatere dine opplysninger på «Min side»

28. november Er du og dine lederkolleger riktig registrert? Sørg for at opplysningene på «Min side» er oppdaterte slik at vi kan nå deg.

Høring: Endringer i barnehageloven

28. november Kunnskapsdepartementet har nå sendt på høring forslag til endringer i lov om barnehager (barnehageloven) og tilhørende forskrifter på høring.

BARNEHAGE: Oppsummering dagskurs 12. november

20. november Tariffresultater, oslobudsjettet 2015, årsmøte 2015, barnehagepolitisk offensiv

Politisk streik 19. november 2014

20. november Utdanningsforbundet Oslo oppfordret alle sine medlemmer i Oslo kommune til politisk streik mot kutt i Oslobudsjettet, standardisering av undervisning og salg av barnehager. Markeringen fant sted i Borggården ved Oslo Rådhus 19.nov kl. 14.00

Lenker til nyttige hefter og nettsider om arbeidsmiljø

18. november Her har vi samlet nyttige lenker om arbeidsmiljø.

TARIFF2014: Lønnskalkulatoren er oppdatert

18. november Lønnskalkulatoren for Oslo Kommune er nå oppdatert. Du finner den i høyremenyen på www.udf.no/oslo - på alle medlemsgruppesider, Felles Info, og alle bydelslagssidene. (Du kan også klikke her)

Invitasjon til grunnskoleringens modul 3 VOKS

18. november Alle som har gjennomført modul 2, inviteres til grunnskoleringens modul 3 VOKS. Temaene i denne modulen er fagforenings- og profesjonsbevissthet, møte med arbeidsgiver, konflikthåndtering og informasjonsarbeid. Det blir også erfaringsutveksling.

Åpent internasjonalt møte 24.11.

17. november Utdanningsforbundet Oslo arrangerer åpent internasjonalt møte mandag 24. november kl. 17 – 20, Lærernes Hus Osterhaus gate 4.

TARIFF2014: Lokale forhandlinger

14. november I Oslo kommune skal de lokale forhandlingene være avsluttet, og de som har fått tillegg, skal ha fått melding om det.

Medlemsstipend høsten 2014

10. november Vi minner om at fristen for å søke medlemsstipend er 15. november.

Kort redegjørelse for streikegrunnlaget

5. november Våre medlemmer ansatt i Oslo kommune oppfordres til å streike mot historisk lave driftsbudsjetter for barnehager og skoler, standardisert undervisning og salg av barnehagene til FRP.

POLITISK DEMONSTRASJONSSTREIK 19.NOV.

5. november Utdanningsforbundet Oslo oppfordrer alle sine medlemmer ansatt i Oslo kommune til å delta i en politisk demonstrasjonsstreik onsdag 19. november fra kl. 13.00.

TARIFF2014: Uravstemning: Ja i PBL

16. oktober Medlemmene i private barnehager i PBL har i uravstemning stemt ja til den foreslåtte løsningen i årets tarifforhandlinger.

TARIFF2014: Tarifforhandlingene i FUS

8. oktober Tarifforhandlingene i FUS-området starter 16. oktober.

Politisk Pub i Oslo

30. september Politisk pub er et nytt treffpunkt i Oslo, der faglig tillitsvalgte og andre interesserte kan diskutere og utveksle erfaringer fra fagbevegelse og arbeidsliv, samt sette erfaringene inn i en større sammenheng.

Erstatter ikke syke

30. september Barnehagebarn i Oslo vil nå i enda større grad få oppleve at det ikke settes inn vikarer, når de fast ansatte blir syke, frykter Utdanningsforbundet. (dagsavisen.no)

Oslobudsjettet 2015: – Historisk dårlige driftsbudsjetter i barnehager og skoler

25. september - Det foreslåtte driftsbudsjettet for skolene er på det laveste nivået siden alle elever fikk rett til videregående opplæring i 1994 og 6-åringene kom inn i skolen i 1997, sier leder i Utdanningsforbundet Oslo, Terje Vilno.

Referat fra halvdagskurs for tillitsvalgte i FAS - 3. september 2014

19. september Tema for halvdagskurset var årsmøte og landsmøte 2015, og målet var å gjøre de tillitsvalgte i stand til å arrangere klubbmøter med årsmøte og landsmøte på agendaen.

TARIFF2014 PBL-oppgjøret: Mekling torsdag

17. september Torsdag 18. september møtes arbeidstakerorganisasjonene og PBL til mekling hos Riksmekleren. Pensjon er det vanskeligste temaet.

600 barnehagelærere kan være i streik fra mandag

16. september Over 600 av UDF's 6000 medlemmer i private barnehager tilknyttet PBL er tatt ut i streik, om det ikke blir en meklingsløsning. 59 er i Oslo.

Er du riktig registrert?

8. september Det er viktig at du er riktig registrert i vårt medlemsregister. Sjekk dine opplysninger på Min side.

Oslo kommune: Enighet i justeringsoppgjøret

4. september Unio kom mandag kveld til enighet med Oslo kommune om sentrale lønnsmessige tiltak. – Unio har fått lønnstillegg for viktige grupper, men vi har ikke fått til alt vi ønsket, sier forhandlingsleder Terje Vilno i Unio Oslo kommune.

LO i Oslo og Manifest inviterer til seminar 16. september

2. september LO i Oslo og Manifest inviterer til seminar med amerikanske fagforeningskamerater.
LOGG INN FOR MEDLEMMER

BLI MEDLEM I UDF

UTDANNINGSFORBUNDET OSLO

Besøks- og postadresse:
Brynsengveien 2
0667 Oslo
Telefon: 23 13 81 00
Epost: oslo@udf.no

Nettredaktør:
John Nistad
Tlf D: 23 13 81 15
Tlf M: 92 21 82 56


Tlf: 24 14 20 00 – eller ring 02014 og tast; 1 - Forsikring og medlemstilbud
2 - Spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår 3 - Kontingent og medlemsregister

Nettredaktør: Stian Skaar. Om nettstedetPersonvern og cookies.

C