Lekser og uketester

27. mars I slutten av februar sendte Utdanningsforbundet ut et spørreskjema til kontaktlærere på 4 og 5 trinn om lekser og uketester. Nå har vi svarene.

Fanemarkering mot Arbeidsmiljøloven 19. mars

27. mars Fanemarkeringen 19. mars hadde god oppslutning med ca 65 faner og en god del frammøtte.

Utlysing av stipend

27. mars Stipend fra legatet Fru Oberstinne Due, født Peyrons legat, for lærerinner ved Oslo folkeskole utlyses.

Medlemsmøte om vurderingspraksis i barnehagen

27. mars Utdanningsforbundet Oslo arrangerer medlemsmøte 15 april kl 18-20.30 på Håndverkeren.

UKEINFO 13-2015 er publisert

27. mars Innhold bl.a.: Hvorfor er det streik ved Heltberg?/ Lønnsoppgjøret 2015 – Utdanningsforbundets krav/ Medlemsmøte om vurderingspraksis i barnehagen/ Utlysing av stipend/ Lekser og uketester

Påskestengt i Utdanningsforbundet Oslo

27. mars Utdanningsforbundet Oslo har stengt i påskeferien. Kontoret åpner igjen tirsdag 7. april. Dersom det er absolutt nødvendig å få kontakt med oss fra mandag 30. mars til og med mandag 6.april kan du ringe 975 90 894. God påske!

Hvorfor er det streik ved Heltberg?

25. mars Det er behov for noen klargjøringer i forbindelse med den pågående konflikten ved Heltberg Private Gymnas.

LÆRERKODEN: Ny bok fra Magnus E. Marsdal

20. mars Bør våre barns skoler bli mer som bedrifter? Fører testkonkurranse til at barn lærer bedre? Skal rektor ha resultatbonus og styre som en direktør?

Informasjon om Årsmøtet 2015

20. mars Les siste nytt fra oss om Årsmøte 2015. Om delegatvalg, om delegatskolering, frist for innmelding av saker til årsmøtet og sakspapirer til årsmøtet.

Utdanningsforbundet Oslo støtter havnearbeidernes kamp!

20. mars Utdanningsforbundet Oslo har vedtatt en støtteuttalelse til havnearbeiderne og har bevilget 10.000 kroner som økonomisk støtte til den kampen havnearbeiderne fører.

17 lærere ved Heltberg i streik fra torsdag

19. mars Heltberg Private Gymnas i Oslo vil ikke inngå tariffavtale med Utdanningsforbundet. - Overraskende og skuffende, sier nestleder Terje Skyvulstad.

Barnehagelærerne i Oslo må ha ansvaret for vurdering

18. mars Oslo kommune pålegger barnehagene å bruke et bestemt verktøy for å dokumentere barns språkutvikling. Det skaper et dårlig utgangspunkt for profesjonelt samarbeid om barns språk, mener Ragnhild Lied.

Fanemarkering 19. mars mot endringer i arbeidsmiljøloven

17. mars Vi minner om den landsomfattende fanemarkering foran Stortinget torsdag 19. mars kl. 14 (omtalt i forrige Ukeinfo).

Løsning i Norlandia: Ingen streik

17. mars Partene i meklingen for ansatte i Norlandia-barnehagene ble enige på overtid tirsdag morgen. Dermed unngikk man streik.

87 nye lærerstillinger til Oslo

16. mars Kommunene med den dårligste lærerdekningen får til sammen 700 nye lærerstillinger i løpet av neste skoleår. Oslo får 87 av disse stillingene.

Nasjonale prøver skal ikke bestemme lønn

10. mars – Vi er glad for at Utdanningsdirektoratet er så tydelige på at nasjonale prøver ikke skal påvirke lærernes lønn, sier fylkesleder Terje Vilno.

Ungseminar 2015

10. mars 25. -26. februar arrangerte vi Ungseminar i Tønsberg. Seminaret ble en stor suksess, med strålende tilbakemeldinger.

Utdanningsforbundet Oslo deltar i prosjektgruppe i Utdanningsetaten i Oslo

10. mars Regjeringen ønsker å gjennomføre piloter som skal gi grunnlag for å utvikle nye karriereveier for lærere som ønsker profesjonell videreutvikling uten å gå over i administrative stillinger.

Pensjonering om sommeren - 1. juli eller 1. august?

10. mars For de som står overfor dette valget, anbefaler vi at dere leser artikkelen til advokatfullmektig Endre Lien.

SKOLE: Arbeidstidsforhandlinger på skolene

10. mars De lokale arbeidstidsavtalene skal fremforhandles på skolene med frist 1.april 2015.

PROFESJONSETIKK: Lærerprofesjonens etiske råd

10. mars Utdanningsforbundet Oslo skal behandle sak om Lærerprofesjonens etiske råd på Årsmøtet i mai.

Ressursen til AKAN-kontakt økes

10. mars Fra august 2015 øker Utdanningsetaten ressursen til vervet som AKAN kontakt 50% til 100%. Det betyr en markert styrking av arbeidet med å forebygge rus- og avhengighetsproblemer hos ansatte i etaten.

Mekling for ansatte i Norlandia

9. mars Unio og Spekter møtes til mekling for ansatte i Norlandia-barnehagene tirsdag 10. mars. Blir man ikke enige, vil 65 ansatte i 12 barnehager streike fra onsdag 11. mars.

Tips til Barnehagedagen 2015

9. mars Naturvernforbundet Oslo og Akershus har laget forslag til aktiviteter og opplevelser ute i forbindelse med Barnehagedagen 2015 og Friluftslivets År 2015. Flere aktivitetsforslag og turopplevelser på nettsiden deres (www.noa.no).

LEDERE: Husk å oppdatere dine opplysninger på «Min side»

4. mars Er du og dine lederkolleger riktig registrert? Sørg for at opplysningene på «Min side» er oppdaterte slik at vi kan nå deg.

Feire kvinnedagen med Unio!

2. mars Fredag 6. mars avholder Unio sitt årlige 8.mars-frokostseminar. La deg inspirere og more, og bli med i diskusjonene.

Velkommen til 8. mars-markeringen!

2. mars Årets markering starter å Eidsvolls plass foran Stortinget kl. 14 med påfølgende tog.

Vervetipshefte til arbeidsplasstillitsvalgte

2. mars Heftet er en kort innføring i hva du som arbeidsplasstillitsvalgt må huske på i forhold til å verve nye medlemmer på din arbeidsplass.

Obligatorisk kartlegging av alle tre-åringer i barnehagen med kartleggingsverktøyet TRAS

2. mars Vi har fått flere henvendelser om at det nå pålegges å kartlegge alle 3-åringer med TRAS i noen bydeler.

Arbeidstidsforsøkene i osloskolen avlyses

27. februar Oslo kommune og Utdanningsforbundet er kommet til enighet om at forsøkene om arbeidstid i osloskolen ikke gjennomføres.

Ny runde med ressursfordelingsmodellen for grunnskolen

11. februar I 2012 ble det fremmet et innbyggerinitiativ/forslag ovenfor Bystyret om en evaluering av ressursfordelingsmodellen i grunnskolen. Dette resulterte i en bystyresak hvor det skulle utredes hvordan ressursfordelingsmodellen fungerte.

Modul 3 - VOKS

11. februar 26-27. januar arrangerte vi modul 3 i vår grunnskolering for nye tillitsvalgte. Dette kurset kaller vi VOKS: Videre opplæring i kommunikasjon og samhandling.

Sammendrag fra bydelslagslederseminar

11. februar 20-21. januar var representanter fra våres bydelslag samlet på Sanner hotell for årets seminar. Dette er en arena for medlemmene i bydelslagsstyrene til å diskutere saker, høste erfaringer fra hverandre og å skoleres innenfor de områder de trenger det.

Ny sats pensjonistlønn fra 1. januar 2015

11. februar Departementet har fastsatt ny sats for pensjonistavlønning for 2015 for alderspensjonister tilhørende Statens pensjonskasse. Denne kan også benyttes i forbindelse med eksamensinspeksjon.

UTLYSING: Utdanningsforbundets Videreutdanningsfond

23. januar Midlene i Videreutdanningsfondet skal nyttes til stipend til videreutdanning for medlemmer. Søknadsfrist for årets søknader er 1. mai 2015.

Møte i fagforum engelsk 4. februar

23. januar Velkommen til første fagforum våren 2015. Kveldens tre tema er poesi, religion og språk. Vi er stolte av å ha fått med oss tre svært dyktige eksperter, nemlig Juan Chr. Pellicer, Hilde Løvdal Stephens og Hildegunn Dirdal.

Alt du trenger å vite om streiken

22. januar Vi oppfordrer medlemmer i Utdanningsforbundet til å møte opp og vise sin motstand mot regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Det blir markeringer over hele landet onsdag 28. januar.

Norlandia: Oppgjøret går til mekling

20. januar Det ble brudd i de avsluttende forhandlingene for barnehager i Norlandia. Det er særlig pensjonsordning for de ansatte man er uenige om.

POLITISK STREIK: Forsvar arbeidsmiljøloven!

12. januar Utdanningsforbundet oppfordrer våre medlemmer i alle tariffområder til å delta for å forsvare arbeidsmiljøloven. Streiken vil finne sted foran Stortinget onsdag 28. januar klokken 14.00 til 16.00

Om Årsmøte 2015

9. januar I tråd med Utdanningsforbundets vedtekter skal Utdanningsforbundet Oslo avholde årsmøte 6.-8. mai.

Høringssvar: Endringer i barnehageloven

9. januar "Vi ønsker å være åpne for gode observasjonsmetoder i barnehagen, men mener at barnehagelærere og barnehagestyrere som profesjonsutøvere skal ha frihet til å kunne gjøre egne valg blant ulike observasjonsmetoder som tar utgangspunkt i enkeltbarnets beste"

Kurs for tillitsvalgte i FAS 18.-19. mars 2015

6. januar Utdanningsforbundet Oslo er i mars arrangør for kurs for tillitsvalgte i faglig-administrativt støttesystem (FAS) og fylkesstyremedlemmer i Oslo, Akershus, Telemark, Hedmark, Buskerud, Oppland, Østfold og Vestfold.

LO, Unio og YS til politisk streik 28. januar

18. desember Vi oppfordrer også våre medlemmer til å delta for å forsvare arbeidsmiljøloven.

JULEBREV FRA LEDELSEN: God jul og godt nytt år

18. desember Vi har bak oss en arbeidsom høst med mange saker. Tariff, oslobudsjettet 2015, politisk streik, forslag til ny barnehagelov, pensjon og salg av kommunale barnehager er noen av sakene vi har arbeidet med i høst.

Pensjonskonferanse 14. januar 2015

18. desember Hva er situasjonen for offentlig tjenestepensjon foran tariffoppgjøret i 2015? Forsvar offentlig pensjon arrangerer konferanse onsdag 14. januar 2015 kl. 10 – 16 i lokaler hos Røde Kors, Hausmannsgate 7 i Oslo, Dunant-salen

Utdanningsforbundet Oslo arrangerer Ungseminar i 2015

11. desember Seminaret arrangeres 25.-26. Februar 2015 på Quality Hotel Tønsberg. Temaer blir utdanningspolitikk og ung i Utdanningsforbundet. Hva mener du Utdanningsforbundet Oslo sin politikk skal være på ulike områder? Hva skal til for at du som ung engasjerer deg?

Kursplanen for våren 2015

10. desember Vårens kursplan finner du i høyremenyen under hver medlemsgruppe. Du kan også klikke her.

Markering mot oslobudsjettet 2015

9. desember Torsdag 11. desember samles vi i Borggården ved Oslo Rådhus for å protestere mot nedskjæringene!

Fakkeltog for Nobels Fredspris 2014

5. desember I anledning utdelingen av Nobels fredspris den 10. desember arrangerer Norges Fredsråd og LO fakkeltog til ære for prisvinnerne.

Etikkdiskusjoner brakte mer ærlighet

3. desember − Vi har tatt etikken inn i teammøtene, forteller rektor Vigdis Bratfoss ved Oslo Voksenopplæring Nydalen. Skolen er en av pilotene i profesjonsetikk i praksis.
LOGG INN FOR MEDLEMMER

BLI MEDLEM I UDF

UTDANNINGSFORBUNDET OSLO

Besøks- og postadresse:
Brynsengveien 2
0667 Oslo
Telefon: 23 13 81 00
Epost: oslo@udf.no

Nettredaktør:
John Nistad
Tlf D: 23 13 81 15
Tlf M: 92 21 82 56


Tlf: 24 14 20 00 – eller ring 02014 og tast; 1 - Forsikring og medlemstilbud
2 - Spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår 3 - Kontingent og medlemsregister

Nettredaktør: Stian Skaar. Om nettstedetPersonvern og cookies.

B