UKEINFO 34-2014 er publisert

22. august Konferansen «Barn med særlige behov – hvordan møte gråsonebarna?», UH/FAS-kurs, nasjonal konferanse i Trondheim og nasjonal konferanse om barnehage- og skoleanlegg er noen av sakene.

SKOLE: Ressursfordelingsmodellen

20. august I disse dager legger byrådet frem sak om evaluering av ressursfordelingsmodellen i grunnskolen. Saken skal etter hvert opp i bystyret til behandling.

Midlertidig ansatte uten undervisningskompetanse og 4-årsregelen

20. august 4 års regelen i Arbeidsmiljøloven – gjelder ikke for midlertidig ansatte uten undervisningskompetanse.

KONFERANSE: Kvinner på Tvers

20. august I år går konferansen Kvinner på Tvers av stabelen på Ingeniørenes Hus 20. og 21. september.

Skolering høsten 2014

20. august Vi ber de tillitsvalgte sjekke hvilke kurs de skal på, og notere seg datoene der de er i målgruppen. Det vil bli sendt ut egne e-poster med innkalling til de enkelte kurs, samt informert om i ukeinfo.

Grunnskolering for nye tillitsvalgte

20. august Flere og flere saker avgjøres lokalt, og de lokale tillitsvalgte blir stadig mer sentrale som nøkkelpersoner både for det enkelte medlem og hele organisasjonen.

Velkomsthilsen fra ledelsen

20. august "Vi ønsker at vi vises tillit som profesjon. Arbeidstidsforsøkene vil vise om Oslo kommune er beredt til det. Vi vil komme tilbake til både prosess og innhold jevnlig i både informasjon og møter med tillitsvalgte."

BARNEHAGE: Tar du gjenvalg som arbeidsplasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet?

20. august ATV blir registrert for kun ett barnehageår av gangen hvis det ikke er gitt beskjed om at valget er foretatt for to år.

Konferanse 7. oktober

18. august Utdanningsforbundet Oslo inviterer til konferanse: Barn med særlige behov – hvordan møte gråsonebarna?

Kursplanen for høsten 2014

13. august Høstens kursplan finner du i høyremenyen under hver medlemsgruppe. Du kan også klikke her.

Er du riktig registrert?

8. august Selv om Oslo ikke er i streik er det viktig at du er riktig registrert i vårt medlemsregister. Sjekk dine opplysninger på Min side.

SYK I FERIEN?

8. august Dersom man er syk minst en uke i ferien kan man kreve at tilsvarende dager gis som ny ferie senere i ferieåret.

TARIFF2014: PBL-oppgjøret: Mekling i september

8. august Det ble tidligere i år brudd i hovedtarifforhandlingene mellom arbeidstakerorganisasjonene og PBL. Nå møtes partene til mekling torsdag 18. september.

10 GODE GRUNNER til å bli medlem i Utdanningsforbundet

8. august Er du ikke medlem? Vi er Norges største fagforening for pedagogisk personale, noe som gir oss stor tyngde når vi fremmer dine interesser.

VIKTIG! Registrering av arbeidsplasstillitsvalgt 2014/2015 for skole

8. august En korrekt registrering er nødvendig for at de arbeidsplasstillitsvalgte skal få informasjon fra Utdanningsforbundet, innkallinger til skolering og kurs, tilgang til medlemslister m.v.

Nyutdannet lærer?

4. juli Husk å melde overgang fra Pedagogstudentene til Utdanningsforbundet før skolestart slik at vi kan ivareta dine rettigheter når du starter i jobb.

TARIFF2014 OSLO: Ikke streik i Oslo

25. juni Uravstemningen i Oslo kommune, som er et eget tariffområde, har vært gjennomført samtidig med uravstemningen i KS-området. Resultatet fra Oslo viser et ja-flertall, selv om mange av de som har stemt har stemt nei.

UDF OSLO MENER: Oslobarnehagen - landets beste?

24. juni For tre år siden vedtok bystyret en visjon om at Oslos barnehager skulle bli landets beste. En storslagen visjon man skulle tro innebar en viss prioritering av byens barnehager. Likevel mener Utdanningsforbundet Oslo at det er det motsatte som har skjedd.

Merknader til byrådets notat om ressursfordelingsmodellen i grunnskolen

24. juni Vi er enige i målsetningene med tildelingssystemet, men ser flere svakheter ved utformingen.

TARIFF2014: Brudd i PBL-forhandlingene

17. juni Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta brøt i formiddag forhandlingene i PBL. – Vi står milevis unna hverandre i pensjonssaken, sier forhandlingsleder Terje Skyvulstad.

Ny avdelingsdirektør for PPT og spesialskolene

17. juni Utdanningsetatens MBU behandlet 22. mai sak om «samordning av innsatser knyttet til PPT og spesialskoler». Etaten fremmet forslag om å opprette en ny avdelingsdirektørstilling, med ansvar for PPT og spesialskolene i grunnskolen.

Ny medarbeider for medlemsgruppe barnehage i Utdanningsforbundet Oslo

17. juni Fra høsten får vi en ny medarbeider med på laget. Vi har vært så heldige å få Kine Sveen Skaug som en arbeidskapasitet i barnehagegruppen.

Pensjonistlønn

16. juni Når det gjelder regler og satser for pensjonistlønn, er det viktig å sette seg inn i regelverket til de ulike tjenestepensjonsordningene.

Fire etikkpiloter sådd i Oslo

16. juni – Vi har et positivt utgangspunkt og spør; Hva vil vi så, hva vil vi dyrke og hva vil vi luke ut? Sier nestleder Aina Skjefstad Andersen i Oslo.

Ny bok fra forlaget Manifest: Lærerkoden

6. juni Bør våre barns skoler bli mer som bedrifter? Fører testkonkurranse til at barn lærer bedre? Skal rektor ha resultatbonus og styre som en direktør? Nei, svarer Magnus E. Marsdal.

lærerjobb.no

6. juni Lærerjobb.no er stillingsportalen for utdanningssektoren, og leveres og driftes av bladet Utdanning / utdanningsnytt.no.

TARIFF 2014 OSLO: Last ned uravstemningsdokumentene

6. juni På denne siden finner du uravstemnings-dokumentene samt frister for å stemme. Her kan medlemmene også avgi stemme fra 12. juni.

KRONIKK: Hvor ble det av kvaliteten?

5. juni "Vi utfordrer representanter fra Høyre til å forklare foreldrene og ansatte i disse barnehagene hvordan dette henger sammen? Eller var poenget bare å gjøre det billigere?"

TARIFF2014 OSLO: Dette spurte dere om i nettmøtet

4. juni Terje Vilno fikk det travelt på nettmøtet vi hadde 28.mai. Fikk du ikke med deg onlinemøtet, så kan du lese nyttig informasjon her.

Dette bør du vite om uravstemningen

4. juni Hvordan arter uravstemningen seg, og hva kan konsekvensene bli? Nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad, gir deg noen av svarene.

Nettmøte onsdag 28.5. kl. 14-16

27. mai Forhandlingsleder i Unio Oslo kommune, Terje Vilno, stiller i nettmøte i morgen, onsdag fra kl. 14 - 16.

TARIFF2014: Løsning i Oslo

27. mai Unio kom til enighet med Oslo kommune i årets tariffoppgjør. Det betyr at det ikke blir streik i Oslo. – Vi har fått gjennomslag for mange av våre viktige krav, sier forhandlingsleder Terje Vilno i Unio Oslo kommune.

Ikke rør arbeidstida mi!

26. mai Kjære Oslo Kommune. Det har kommet meg for øret at dere mener at de 4 timene jeg har til planlegging i uka utgjør et hinder for å gi et best mulig tilbud til brukerne av barnehagen.

Pause i meklingen

26. mai Partene i tariffoppgjøret i Oslo kommune er enige om å fortsette meklingen i dag, mandag 26. mai kl.10. Fristen for å komme til enighet var i utgangspunktet søndag 25. mai kl. 24.00.

Bevar planleggingstida vår!

23. mai For ubunden tid det er planleggingstid det. Og om den avsette planleggingstida vår forsvinn, eller vert heilt uføreseieleg når skal vi då gjere desse oppgåvene?

Ubundet arbeidstid - et hinder for kvalitet i barnehagen?

23. mai Arbeidstidsordningen i barnehagene er i disse dager en del av tariffoppgjøret i Oslo kommune. Blir den borte, vil det svekke kvaliteten i det spesialpedagogiske tilbudet barna får.

Streikeuttaket i Oslo er klart

21. mai Unio har i dag varslet Oslo kommune om det første streikeuttaket. Dersom mekling i løpet av helgen ikke fører fram, vil det fra morgenen mandag 26. mai være streik.

Tariff 2014 - Alle tilbud og krav

14. mai Her finner du alle tilbud og krav i årets forhandlinger med Oslo kommune.

Bruk stemmen din!

9. mai Ikke rør arbeidstiden vår! Faglig planleggingstid er avgjørende for at barn og foreldre skal få et godt pedagogisk tilbud i barnehagen.

Halvdagskurs for tillitsvalgte i barnehage

9. mai 6. mai hadde vi halvdagskurs for 110 tillitsvalgte fra barnehager i Oslo, der tariff og ytringsfrihet var temaer.

Vellykket markering mot barnehagesalg

9. mai Onsdag 7. mai samlet vi oss foran Oslo Rådhus for å demonstrerer mot salg av barnehager. Omtrent 300 barn, foreldre og ansatte trosset regn og manglende varmegrader og skapte en flott og tydelig markering.

Forskjeller i spesialundervisning bekymrer Utdanningsforbundet

9. mai Utdanningsforbundet mener fordelingen av penger til spesialundervisning viser at det ikke gis et likeverdig tilbud til alle elever i osloskolen. (nrk.no)

DEBATT: «Hva er kvalitet for barna?»

8. mai BARNA KARTLEGGES:Kronikkforfatteren mener kvalitet i barnehagene ikke nødvendigvis har sammenheng med at det foretas mye kartlegging.

Personalnemnda

5. mai Som medlem av Utdanningsforbundet har man blant annet rett til å få bistand i saker som er knyttet til stilling og eller lønns- og arbeidsvilkår.

Ikke rør arbeidstiden vår!

30. april Faglig planleggingstid er avgjørende for at barn og foreldre skal få et godt pedagogisk tilbud i barnehagen. Oslo kommune signaliserer det motsatte. Vi står nå i fare for å miste planleggingstiden vår.

- Ingen forhandlingsvilje i Oslo kommune - Unio bryter

30. april - Oslo kommune viser ingen vilje til å komme oss i møte økonomisk. Heller ikke på andre viktige områder vises kommunen vilje til å forhandle. Derfor bryter vi forhandlingene nå, sier forhandlingsleder Terje Vilno i Unio Oslo.

Unio Oslo: Siste krav levert

30. april – Rammen for årets lønnsoppgjør må være på 3,8 prosent for at høyt utdannede i Oslo kommune ikke skal henge etter industrien, sier forhandlingsleder, Terje Vilno, i Unio Oslo.

Lønnsgapet må reduseres

30. april - Unio krever et lønnsoppgjør i staten på totalt 3,8 prosent for å ta igjen fjorårets etterslep til industrien, sier forhandlingsleder, Sigrid Lem, i Unio stat.

Unio Oslo: Krav 3 overlevert

28. april Lønn for kompetanse er sentralt i kravet som ble overlevert i dag, 28. april. – Når medarbeidere i kommunen tilegner seg kompetanse som er til gode for stillingen, må det følges opp med lønn, sier Terje Vilno.

Unio Oslo: Nytt krav levert

23. april Unio Oslo kommune leverte i dag, 23. april, nytt krav i årets tariffoppgjør. – Oslo kommune må bruke rammen i lønnsoppgjøret på justeringer, lønn for etter- og videreutdanning og generelle tillegg, sier forhandlingsleder Terje Vilno.
LOGG INN FOR MEDLEMMER

BLI MEDLEM I UDF

UTDANNINGSFORBUNDET OSLO

Besøks- og postadresse:
Brynsengveien 2
0667 Oslo
Telefon: 23 13 81 00
Epost: oslo@udf.no

Nettredaktør:
John Nistad
Tlf D: 23 13 81 15
Tlf M: 92 21 82 56


Tlf: 24 14 20 00 – eller ring 02014 og tast; 1 - Forsikring og medlemstilbud
2 - Spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår 3 - Kontingent og medlemsregister

Nettredaktør: Stian Skaar. Om nettstedetPersonvern og cookies.

C