Nyutdannet lærer?

4. juli Husk å melde overgang fra Pedagogstudentene til Utdanningsforbundet før skolestart slik at vi kan ivareta dine rettigheter når du starter i jobb.

TARIFF2014 OSLO: Ikke streik i Oslo

25. juni Uravstemningen i Oslo kommune, som er et eget tariffområde, har vært gjennomført samtidig med uravstemningen i KS-området. Resultatet fra Oslo viser et ja-flertall, selv om mange av de som har stemt har stemt nei.

UDF OSLO MENER: Oslobarnehagen - landets beste?

24. juni For tre år siden vedtok bystyret en visjon om at Oslos barnehager skulle bli landets beste. En storslagen visjon man skulle tro innebar en viss prioritering av byens barnehager. Likevel mener Utdanningsforbundet Oslo at det er det motsatte som har skjedd.

Merknader til byrådets notat om ressursfordelingsmodellen i grunnskolen

24. juni Vi er enige i målsetningene med tildelingssystemet, men ser flere svakheter ved utformingen.

Sommerferieavvikling i Utdanningsforbundet Oslo

19. juni Kontoret vil være begrenset åpent ukene 27 og 28 og helt stengt ukene 29, 30 og 31

UKEINFO 2014-25 er publisert

19. juni Du må få med deg skole- og barnehageårets siste UKEINFO. Tariff2014, sommerbrev fra ledelsen, om verving til høsten, og Kvinner På Tverskonferanse er noen av sakene.

TARIFF2014: Brudd i PBL-forhandlingene

17. juni Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta brøt i formiddag forhandlingene i PBL. – Vi står milevis unna hverandre i pensjonssaken, sier forhandlingsleder Terje Skyvulstad.

Ny avdelingsdirektør for PPT og spesialskolene

17. juni Utdanningsetatens MBU behandlet 22. mai sak om «samordning av innsatser knyttet til PPT og spesialskoler». Etaten fremmet forslag om å opprette en ny avdelingsdirektørstilling, med ansvar for PPT og spesialskolene i grunnskolen.

Ny medarbeider for medlemsgruppe barnehage i Utdanningsforbundet Oslo

17. juni Fra høsten får vi en ny medarbeider med på laget. Vi har vært så heldige å få Kine Sveen Skaug som en arbeidskapasitet i barnehagegruppen.

Pensjonistlønn

16. juni Når det gjelder regler og satser for pensjonistlønn, er det viktig å sette seg inn i regelverket til de ulike tjenestepensjonsordningene.

Fire etikkpiloter sådd i Oslo

16. juni – Vi har et positivt utgangspunkt og spør; Hva vil vi så, hva vil vi dyrke og hva vil vi luke ut? Sier nestleder Aina Skjefstad Andersen i Oslo.

BARNEHAGE: Tar du gjenvalg som arbeidsplasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet?

12. juni ATV blir registrert for kun ett barnehageår av gangen hvis det ikke er gitt beskjed om at valget er foretatt for to år.

VIKTIG! Registrering av arbeidsplasstillitsvalgt 2014/2015 for skole

10. juni En korrekt registrering er nødvendig for at de arbeidsplasstillitsvalgte skal få informasjon fra Utdanningsforbundet, innkallinger til skolering og kurs, tilgang til medlemslister m.v.

Lærerfaglig studietur til Palestina 2014

10. juni Faglig utvalg i Palestinakomiteen planlegger en ny lærerfaglig studietur til Palestina høsten 2014. Det er fortsatt ledige plasser!

Ny bok fra forlaget Manifest: Lærerkoden

6. juni Bør våre barns skoler bli mer som bedrifter? Fører testkonkurranse til at barn lærer bedre? Skal rektor ha resultatbonus og styre som en direktør? Nei, svarer Magnus E. Marsdal.

lærerjobb.no

6. juni Lærerjobb.no er stillingsportalen for utdanningssektoren, og leveres og driftes av bladet Utdanning / utdanningsnytt.no.

TARIFF 2014 OSLO: Last ned uravstemningsdokumentene

6. juni På denne siden finner du uravstemnings-dokumentene samt frister for å stemme. Her kan medlemmene også avgi stemme fra 12. juni.

KRONIKK: Hvor ble det av kvaliteten?

5. juni "Vi utfordrer representanter fra Høyre til å forklare foreldrene og ansatte i disse barnehagene hvordan dette henger sammen? Eller var poenget bare å gjøre det billigere?"

TARIFF2014 OSLO: Dette spurte dere om i nettmøtet

4. juni Terje Vilno fikk det travelt på nettmøtet vi hadde 28.mai. Fikk du ikke med deg onlinemøtet, så kan du lese nyttig informasjon her.

Dette bør du vite om uravstemningen

4. juni Hvordan arter uravstemningen seg, og hva kan konsekvensene bli? Nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad, gir deg noen av svarene.

Nettmøte onsdag 28.5. kl. 14-16

27. mai Forhandlingsleder i Unio Oslo kommune, Terje Vilno, stiller i nettmøte i morgen, onsdag fra kl. 14 - 16.

TARIFF2014: Løsning i Oslo

27. mai Unio kom til enighet med Oslo kommune i årets tariffoppgjør. Det betyr at det ikke blir streik i Oslo. – Vi har fått gjennomslag for mange av våre viktige krav, sier forhandlingsleder Terje Vilno i Unio Oslo kommune.

Ikke rør arbeidstida mi!

26. mai Kjære Oslo Kommune. Det har kommet meg for øret at dere mener at de 4 timene jeg har til planlegging i uka utgjør et hinder for å gi et best mulig tilbud til brukerne av barnehagen.

Pause i meklingen

26. mai Partene i tariffoppgjøret i Oslo kommune er enige om å fortsette meklingen i dag, mandag 26. mai kl.10. Fristen for å komme til enighet var i utgangspunktet søndag 25. mai kl. 24.00.

Bevar planleggingstida vår!

23. mai For ubunden tid det er planleggingstid det. Og om den avsette planleggingstida vår forsvinn, eller vert heilt uføreseieleg når skal vi då gjere desse oppgåvene?

Ubundet arbeidstid - et hinder for kvalitet i barnehagen?

23. mai Arbeidstidsordningen i barnehagene er i disse dager en del av tariffoppgjøret i Oslo kommune. Blir den borte, vil det svekke kvaliteten i det spesialpedagogiske tilbudet barna får.

Streikeuttaket i Oslo er klart

21. mai Unio har i dag varslet Oslo kommune om det første streikeuttaket. Dersom mekling i løpet av helgen ikke fører fram, vil det fra morgenen mandag 26. mai være streik.

Tariff 2014 - Alle tilbud og krav

14. mai Her finner du alle tilbud og krav i årets forhandlinger med Oslo kommune.

Bruk stemmen din!

9. mai Ikke rør arbeidstiden vår! Faglig planleggingstid er avgjørende for at barn og foreldre skal få et godt pedagogisk tilbud i barnehagen.

Halvdagskurs for tillitsvalgte i barnehage

9. mai 6. mai hadde vi halvdagskurs for 110 tillitsvalgte fra barnehager i Oslo, der tariff og ytringsfrihet var temaer.

Vellykket markering mot barnehagesalg

9. mai Onsdag 7. mai samlet vi oss foran Oslo Rådhus for å demonstrerer mot salg av barnehager. Omtrent 300 barn, foreldre og ansatte trosset regn og manglende varmegrader og skapte en flott og tydelig markering.

Forskjeller i spesialundervisning bekymrer Utdanningsforbundet

9. mai Utdanningsforbundet mener fordelingen av penger til spesialundervisning viser at det ikke gis et likeverdig tilbud til alle elever i osloskolen. (nrk.no)

DEBATT: «Hva er kvalitet for barna?»

8. mai BARNA KARTLEGGES:Kronikkforfatteren mener kvalitet i barnehagene ikke nødvendigvis har sammenheng med at det foretas mye kartlegging.

Personalnemnda

5. mai Som medlem av Utdanningsforbundet har man blant annet rett til å få bistand i saker som er knyttet til stilling og eller lønns- og arbeidsvilkår.

Ikke rør arbeidstiden vår!

30. april Faglig planleggingstid er avgjørende for at barn og foreldre skal få et godt pedagogisk tilbud i barnehagen. Oslo kommune signaliserer det motsatte. Vi står nå i fare for å miste planleggingstiden vår.

- Ingen forhandlingsvilje i Oslo kommune - Unio bryter

30. april - Oslo kommune viser ingen vilje til å komme oss i møte økonomisk. Heller ikke på andre viktige områder vises kommunen vilje til å forhandle. Derfor bryter vi forhandlingene nå, sier forhandlingsleder Terje Vilno i Unio Oslo.

Unio Oslo: Siste krav levert

30. april – Rammen for årets lønnsoppgjør må være på 3,8 prosent for at høyt utdannede i Oslo kommune ikke skal henge etter industrien, sier forhandlingsleder, Terje Vilno, i Unio Oslo.

Lønnsgapet må reduseres

30. april - Unio krever et lønnsoppgjør i staten på totalt 3,8 prosent for å ta igjen fjorårets etterslep til industrien, sier forhandlingsleder, Sigrid Lem, i Unio stat.

Unio Oslo: Krav 3 overlevert

28. april Lønn for kompetanse er sentralt i kravet som ble overlevert i dag, 28. april. – Når medarbeidere i kommunen tilegner seg kompetanse som er til gode for stillingen, må det følges opp med lønn, sier Terje Vilno.

Unio Oslo: Nytt krav levert

23. april Unio Oslo kommune leverte i dag, 23. april, nytt krav i årets tariffoppgjør. – Oslo kommune må bruke rammen i lønnsoppgjøret på justeringer, lønn for etter- og videreutdanning og generelle tillegg, sier forhandlingsleder Terje Vilno.

Arbeidstidsstriden har kommet til Oslo

10. april TARIFFSTART I OSLO: Arbeidstid for lærerne er en av vårens store tariffsaker. Nå skal Oslos barnehagelærere henge seg på kampen. (dagsavisen.no)

TARIFFOSLO2014: Første krav overlevert

8. april – Vi trenger en kraftig satsing på kvalitet i tjenestene kommunen skal gi innbyggerne, sier forhandlingsleder Terje Vilno i Unio Oslo kommune.

Utdanningsforbundet Oslo ber om utredning av egen barnehageetat

8. april Utdanningsforbundet Oslo med klar beskjed til Byrådets rammekonferanse for budsjett 2015:

PRESSEMELDING: Konkurranseutsettingen må avlyses

4. april Norlandia Care Group AS er valgt som drifter for barnehagene Ospa, Frydenlund, Bjørnåsen. Utdanningsforbundet Oslo er kritiske til dette valget og mener konkurranseutsettingen må avlyses.

Salg og konkurranseutsetting av barnehager

4. april I går ble det offentliggjort hvilken driver som vant anbudet for de tre konkurranseutsatte barnehagene og hvilke ti barnehager Oslo kommune har innstilt for salg.

Lønsoppgjeret i staten

3. april Lønsoppgjeret for dei tilsette i det statlege tariffområdet startar måndag 7. april klokka 10.00.

LÆREROPPRØR: GOD SKOLE – MOT KS

2. april Lærere, og andre, fra hele Østlandsområdet samles i Oslo lørdag 5. april til en demonstrasjon mot KS’ arbeidstidsavtaleforslag.

Nå er det viktig å være riktig registrert!

2. april Snart starter tariffoppgjøret. Da er det ekstra viktig at Utdanningsforbundet har riktige data på medlemmene. Sjekk dine opplysninger på Min side.

Statusrapport om oslobarnehagene

28. mars De foreløpige KOSTRA-tallene for 2013 ble lagt frem i forrige uke. Vi ser en nedgang i antall dispensasjoner fra utdanningskravet i Oslos barnehage.

Oslo: Status etter særavtaleforhandlinger

27. mars Utdanningsforbundet Oslo og Oslo kommune er ferdige med årets særavtaleforhandlinger.

Torger Ødegaard slutter i politikken

26. mars Ødegaard skal nå bli administrerende direktør ved Lovisenberg sykehus.

Er du riktig registrert?

21. mars For at Utdanningsforbundet best mulig skal kunne ivareta dine interesser i lønnsoppgjøret (og ellers), er det viktig at du er riktig registrert i vårt medlemsregister.

Frokostmøte for alle ledermedlemmer 4.april

21. mars Tema: Om særavtaleforhandlingene med Oslo kommune, og innføring i AKAN-modellen/ rusforebyggende arbeid.

GRATIS KVELDSSEMINAR: Mellom profesjon og politisk styringsrett

17. mars Tid: 8. april, kl. 18.00–21.00. Sted: Lærernes hus, Osterhaus’gate 4A. Pris: Seminaret er gratis.

Oslo kommune skaper utrygghet

14. mars - For foreldre, barn og ansatte har konkurranseutsettingen av barnehager ført til utrygghet, sier Terje Skyvulstad.

Tre barnehager kan bli konkurranseutsatt

12. mars Ut fra innkommende tilbud på konkurranseutsetting av barnehager i Oslo går Oslo kommune nå videre med forhandlinger om tre av barnehagene.

Til deg som er ansatt i en konkurranseutsatt barnehage

11. mars UDF Oslo har sendt ut et hefte, med nyttig informasjon til de som jobber i konkurranseutsatte barnehager.

Pedagogkutt i bydel Grorud

11. mars Bydel Grorud kutter 12 pedagogstillinger i en omorganisering for å oppbemanne barnehagene med tilstrekkelig assistentstillinger.
Steffen Handal, 2. nestleder i Utdanningsforbundet

Læringsmål kan svekke læringen

11. mars Oslo-barnehagen trenger flere lærere – ikke læringsmål, sier Steffen Handal i Aftenposten.

Referat fra FAS-kurset i februar

11. mars Onsdag 26. og torsdag 27. februar ble det tredje årlige tverrfylkelige kurset for tillitsvalgte i medlemsgruppe FAS arrangert på Thon Arena Hotel i Lillestrøm.

Forhandlingene i Oslo fortsetter

11. mars Utdanningsforbundet i Oslo møtte i går Oslo kommune til videre forhandlinger om særavtaler.

Oslo forhandler særavtaler

6. mars Utdanningsforbundet i Oslo møtte i går Oslo kommune til forhandlinger om særavtaler.

Møt opp i 8.marstoget!

5. mars Tradisjonen tro stiller Utdanningsforbundet Oslo opp i 8.marstoget. Vi møtes på Youngstorget klokken 15.00, se etter fanen vår.

HØRINGSUTTALELSE: Evaluering ressursfordelingsmodell grunnskoler

28. februar Utdanningsforbundet Oslo har sendt høringssvar til Utdanningsetaten.

Informasjon om elektronisk påmelding til kurs i UDF Oslo

24. februar Den enkelte tillitsvalgte skal selv melde seg på alle kurs.

Og medlem nr.12.000 er........

17. februar Vi har den siste tiden hatt en vervekampanje i Utdanningsforbundet Oslo hvor vi har ventet på medlem nr. 12000. Og endelig kunne vinneren kåres.

Åpent brev fra en barnehagelærer i Vestre Aker

17. februar - Jeg ser hvordan mine kolleger preges av det som nå skjer, ser håpløsheten, sinnet og fortvilelsen...

Om konkurranseutsetting av barnehager i Oslo kommune

14. februar "..ingen barnehager i Oslo kommune kan drives med bedre kvalitet med mindre finansiering enn de får i dag."

Grunnskolering for nye tillitsvalgte VOKS på Sundvolden 28.-29 januar 2014

6. februar 73 tillitsvalgte fra hele utdanningsløpet deltok i siste uke på grunnskolering.

TERJE VILNO: - Bystyret må stoppe salg og konkurranseutsetting av barnehager

5. februar Støtt opp om fakkelmarkeringen i Borggården i dag kl 17.00!

Stopp raseringa av barnehagene våre!

3. februar Fakkeltog i Borggården, Oslo rådhus, onsdag 5. februar kl 17.00

Lovendringer innen arbeidsrett fra 1. 1.2014

3. februar Det er trådt i kraft viktige lovendringer i arbeidsmiljøloven for deg som jobber deltid. I tillegg er likestillings- og diskrimineringslovgivningen endret.

Rapport om arbeidstid barnehage

24. januar Partene i Oslo kommune har avsluttet arbeidet med en rapport om arbeidstid for barnehagelærerne og konstaterer at det er stor avstand.

Vold i skolen:

24. januar - Vi har elever som slår, sparker og flyr på dører. Det er vanlig. Noen burde ikke vært i et normalt klasserom, sier hovedverneombud Knut Myhrer (osloby.no)

Endringer i pensjonsordningen i Oslo kommune

21. januar Fra 1.1. 2012 inntrådte det endringer i pensjonsordningen for Oslo kommune.

Ny diskrimineringslovgivning fra 1.1.2014

21. januar I juni 2013 vedtok Stortinget ny lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Medlemsmøte for sosiallærere og rådgivere

21. januar I forkant av preliminære forhandlinger og årets hovedtariffoppgjør inviterer Utdanningsforbundet Oslo sosiallærere og rådgivere til medlemsmøte 4.februar

Ammepermisjon

14. januar Visste du at Oslo kommunes Hovedtariffavtale gir ammende arbeidstakere rett til såkalt ammefri med lønn?

Barnehagedagen 2014: Jeg har noe å si!

14. januar Barnehagedagen 2014 arrangeres 18. mars. Temaet er demokrati og barns medvirkning - og slagordet er jeg har noe å si!

Nyheter om forsikring

13. januar Forsikringskontoret informerer om nytt i forhold til forsikringer

Invitasjon til felles FAS-medlemsmøte 23.1.2014: Lønn som fortjent?

13. januar Hovedtema skal være tariff og lønnspolitikk.

Tall over Oslos private barnehager

13. januar Oslo har i dag 790 barnehager, og hele 417 av disse er private. Her er noen fakta om de private.

KS, ikke Oslo

10. januar Resultatet fra nemndskjennelsen om arbeidstid i KS kom i går klokken 14.00.

Hvem blir medlem nr. 12 000?

10. januar I UDF Oslo nærmer vi oss 12 000 medlemmer med stormskritt. Dette feirer vi med kampanjen «HVEM BLIR MEDLEM NR 12 000?»

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1 2 3

6. januar Utdanningsforbundet har laget en brosjyre som presenterer lærerprofesjonens etiske plattform. Last den ned her.

HØRINGSSVAR: Byrådets strategi for sosial mobilitet gjennom barnehage og skole

6. januar UDF Oslo ber om at bystyret sender saken tilbake til byrådet for ny behandling.

10 god grunner for å melde seg inn i Utdanningsforbundet

6. januar Utdanningsforbundet har medlemmer i hele utdanningssystemet. Dette mangfoldet gir oss styrke.

Barnehagene er nå bestemt

12. desember Hvilke barnehager som skal konkurranseutsettes er nå bestemt av Oslo kommune.

Budsjettmarkeringen: Hanne Brunvolls appel

12. desember Her kan du lese 2. nestleder i Utdanningsforbundet Oslo, Hanne Brunvolls appel fra Borggården

Se bilder fra budsjettmarkeringen i Borggården

12. desember Budsjettkuttene rammer de barna som trenger det mest i skole og barnehager.

Protesterer mot blå Oslo-kutt

12. desember Fritidsklubber, barnehager og eldre får mindre etter at bydelene må kutte 105 millioner kroner. – Hjerterått budsjett, mener Utdanningsforbundet. (dagsavisen.no)

Byrådet kutter - stopp nedskjæringa!

5. desember Markering mot Oslobudsjettet onsdag 11. desember kl 16.30 Oslo Rådhus i Borggården. Last ned løpeseddel her - spre den gjerne!

Skoleringsplanen for våren 2014 er publisert

5. desember På medlemsgruppesidene finner dere en oversikt over fylkeslagets kurs.

Morgendagens barnehage

22. november Kontaktforum barnehage inviterer til møte om ny rammeplan tirsdag 3. desember. Påmeldingsfrist mandag 25. november!

Bystyremelding om sosial mobilitet

22. november Det er mye å si om meldingen og Utdanningsforbundet Oslo vil jobbe opp mot arbeidsgruppen kultur- og utdanningskomiteen har nedsatt.

Ny vurdering av avviklingen av basisklasser for voksne

21. november Utdanningsforbundet Oslo og mange medlemmer har arbeidet aktivt for ny vurdering av denne saken!

Budsjettuttalelsen 2014

18. november Utdanningsforbundet Oslo har uttalt seg om byrådets budsjettforslag for 2014.

Grunnbemanningsavtalen fornyet med virkning fra 1.1.2014.

8. november Utdanningsforbundet Oslo er fornøyd med at Oslo har en avtale som sikrer bemanning i barnehagene.

Store utfordringer i barnehager og skoler – mindre ressurser og handlingsrom

5. november Bystyret må sørge for mer midler til skole og barnehage.

Administrasjonskonsulent - Utdanningsforbundet Oslo

5. november Vil du arbeide med administrasjon og økonomi i Utdanningsforbundet Oslo?

Ytringsfrihet, lojalitet og demokratisk påvirkning

5. november Velkommen til frokostmøte for alle ledermedlemmer fredag 22. november kl. 8-9.30, Lærernes hus.

Ny avklaring om fraværsreglementet for elever

24. oktober

Grunnbemanningsavtalen gjeninnføres

23. oktober 1.1.2014 gjeninnføres bemanningsavtalen i Oslos barnehager.

Bydeler valgt for salg/ konkurranseutsetting av barnehager

22. oktober Utdanningsforbundet Oslo prioriterer denne saken høyt og har bl.a. fått utarbeide en rapport om dette.

Oslobudsjettet 2014

25. september Utdanningsforbundet Oslo kommenterer Oslobudsjettet 2014.

Nettmøte om tariffhøringen

24. september Still spørsmål til ledelsen i Utdanningsforbundet om den pågående tariffhøringen.

Inneklimakartleggingen 2013

20. september Utdanningsetaten sendte ut brev til alle skoler 26.06.2013 om at de på bakgrunn av et pålegg fra Arbeidstilsynet ønsker å gjennomføre en inneklimakartlegging ved samtlige skoler.

Spørsmål og svar om TARIFF2014 - Oslo

16. september Her er en oppsummering av nettmøtet fredag, med relevante spørsmål og svar fra Terje Vilno. Nyttig å få med seg!

Medieklipp fra sommeren

11. september Hvor ofte er Utdanningsforbundet i media? Her kan du lese noen utvalgte mediesaker som Utdanningsforbundet har jobbet fram i juni, juli og august.

NETTMØTE: Lurer du på noe om tariff?

10. september Da har du muligheter for å få svar i nettmøtet på fredag! Fra kl. 11-13 svarer Terje Vilno på spørsmål fra dere.

TARIFF2014: Medlemsengasjement viktig

9. september I disse dager starter Utdanningsforbundet en prosess med forberedelser til lønnsoppgjøret i 2014. Tillitsvalgte vil spille en særdeles viktig rolle i denne prosessen.

Organisasjonsmessig behandling av tariff 2014- Grunnlagsdokumenter

6. september Her finner dere grunnlagsdokumentene.

Derfor trenger vi profesjonsetikken!

5. september Velkommen til frokostmøte for alle ledermedlemmer 10.september kl. 08:00-09:30 i Lærernes Hus, Osterhausgate 4.

Evaluering av nasjonale prøver som system

30. august NIFU har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet evaluert nasjonale prøver som system.

Må de gå i dress for å bli tatt på alvor?

30. august Tirsdag 27. august arrangerte Utdanningsforbundet det som kanskje var valgkampens største barnehagedebatt.

Informasjon om endringer i barnehageloven, opplæringsloven og privatskoleloven

27. august Lovendringene i barnehageloven, opplæringsloven og privatskoleloven tredde i kraft 1. august. Her er oversikten over endringene.

JA til læring for de små

26. august Vi vil gi de små flere gode læringsopplevelser på barnehagevis. Det krever flere barnehagelærere.

Se barnehagedebatten direkte!

26. august Vi streamer valgdebatten om barnehage i Lærernes hus direkte tirsdag kl. 18.

STEM og BESTEM!

23. august Husk at det er din stemme som er med på å avgjøre Stortingsvalget i 2013! Ved å bruke stemmeretten kan du påvirke og bestemme hvem som skal styre Norge.

Debattmøte: Kvalitetstid - eller kaos? Hva vil vi med barnehagen?

22. august Sett av kvelden 27. august til den kanskje mest spennende barnehagedebatten før valget!

Konkurranseutsetting kan bli dyrt for kommunene

20. august En ny rapport fra De Facto viser, at kvaliteten i barnehagene i Oslo blir dårligere med privatisering av barnehager.

VALG2013: Se skoledebatten!

19. august Hva lover politikerne? Se opptak av skoledebatten under Arendalsuka.

Endringer i fylkessekretariatet høsten 2013

16. august Fylkessekretariatet er i full sving igjen etter sommerferien. Det er følgende endringer blant de tillitsvalgte på kontoret.

Verv nye medlemmer!

16. august Som landets desidert største organisasjon for ansatte i utdanningssektoren, har vi en unik posisjon.

Velkommen til debattworkshop

16. august I forbindelse med valgdebatten som Utdanningsforbundet arrangerer 27. august, inviterer vi til debattworkshop 22. august.

Skrivekonkurranse: Vinn et gavekort!

16. august Utdanningsforbundet Oslo ønsker å løfte frem en gruppe barn og elever

Samfunnskontrakten: Historisk innsats for flere læreplasser

1. juli Antallet godkjente lærlinger skal øke med 20 prosent fra utgangen av 2011 og fram til 2015.

Ta lærermangelen på alvor!

24. juni Snart er det valg. Still politikerne til ansvar og spør dem: Hva vil DU gjøre for at mine barn får dyktige, kvalifiserte lærere?

Debattmøte: Kvalitetstid - eller kaos? Hva vil vi med barnehagen?

17. juni Sett av kvelden 27.8. til den kanskje mest spennende barnehagedebatten før valget!

Hurra for 100 års bursdag og folkefest!

13. juni Les appellen som Sissel Garaas fra Utdanningsforbundet Oslo holdt i anledning av 100 årsjubileet her

Verdig feiring av stemmerettsjubileet i Oslo 11.juni

13. juni Hundrevis av festglade og festkledde kvinner, menn og barn hadde møtt frem for å ta del i arrangementet i Oslo denne dagen. Solen skinte fra skyfri himmel og oppmøtet var godt!

Organisasjonsmessig behandling høsten 2013

13. juni Utdanningsforbundet skal gjøre sine veivalg, derfor gjennomføres det en tariffhøring høsten 2013 som alle medlemmer skal kunne ta del i.

DEBATT: Hva skjer med Osloskolen?

13. juni "Som lærer i Oslo skolen i en «mannsalder» har jeg vært med på mange prøver av ulike slag, men dette tar kaka!"

Storstilt feiring av stemmerettsjubiléet

10. juni Det blir arrangementer over hele landet, og i Oslo er alle invitert til fest med appeller, prosesjon og festkonsert med Mari Boine og Bigbang.

VERV NYE MEDLEMMER!

10. juni Som landets desidert største organisasjon for ansatte i utdanningssektoren, har vi en unik posisjon.

Kampanje: Voksne skaper vennskap – sammen

6. juni Manifest mot mobbing gjennomfører hvert år en kampanje mot mobbing ved skolestart.

Bemanningsnorm

29. mai Utdanningsforbundet Oslo er svært fornøyd med at det nå er politisk flertall for bemanningsnormen vi har i Oslo kommune.

Bemanningsnorm i Oslobarnehagene gjeninnføres

28. mai Gruppelederne for SV, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har underskrevet politisk avtale.

Om bedriftshelsetjenesten

24. mai Utdanningsforbundet Oslo vil minne om at alle ansatte i skoler og barnehager, også lærere i skolen, er tilknyttet bedriftshelsetjeneste.

Få lærere med flerkulturell bakgrunn

23. mai Den norske skolen blir mer og mer flerkulturell. Men det gjelder elevene. Lærerne er altoverveiende etnisk norske. Hør innslaget fra dagens EKKO på P2 her.

Rapport fra kurs for tillitsvalgte i FAS

22. mai Mandag 29. og tirsdag 30. april arrangerte Utdanningsforbundet tverrfylkelig kurs for tillitsvalgte i medlemsgruppe FAS.

Dagskurs 7. mai

22. mai Powerpointfilene fra kurset er nå publisert.

Spørsmål og svar om årets mellomoppgjør i Oslo kommune

22. mai Her er noen spørsmål og svar om årets lønnsoppgjør i Oslo.

Flere brosjyrer er revidert

22. mai Flere av våre brosjyrer er revidert. Alle brosjyrer og andre trykksaker finner du på udf.no/publikasjoner.

BLOGGINNLEGG: Jobbe litt fortere, litt dårligere ... slutte med noe …?

22. mai Kan man tenke nytt vedrørende praktisk arbeid som pedagoger utfører i barnehagen ?

1. mai er ikke gått ut på dato!

3. mai Utdanningsforbundet Oslo vil gjerne benytte anledningen til å takke alle som møtte opp til årets 1.mai-arrangement i Hausmannsgate 17 og på Youngstorget.

Sjekk din nye lønn med lønnskalkulatoren!

3. mai Vi har laget en lønnskalkulator for tariffområdene KS og Oslo kommune.

Løsning i Oslo

1. mai Det er løsning i lønnsoppgjøret i Oslo. De fleste får en lønnsøkning på 2,55 prosent, ingen får mindre enn 9700 kroner.
Unio Oslos forhandlingsleder, Silje Naustvik. Foto Stig Brusegard

Unio Oslo: Forhandlingene fortsetter

30. april Unio Oslo har i dag overlevert krav 2 til Oslo kommune.

Lønnsforhandlingene fortsetter

29. april Lønnsforhandlingene i mellomoppgjøret 2013 fortsetter i dag på KS-området, Staten og Oslo kommune.

Må gjøre mer for å sikre gode tjenester

25. april Forhandlingsleder i Unio Oslo, Silje Naustvik, overleverte i dag det første kravet i årets lønnsoppgjør.

1. mai-frokost 2013

24. april Utdanningsforbundet Oslo inviterer medlemmer og tillitsvalgte til 1.mai-frokost i Hausmannsgate 17 fra kl.10. Det blir servering av kaffe/te og rundstykker.

Økt fleksibilitet?

19. april «Alle tilbud i voksenopplæringen i Oslo har vært grundig evaluert» skriver to rektorer i Voksenopplæringen. Fylkesstyremedlem Hans Holte er ikke enig.

Forhandlingsstart i staten

12. april I dag leverer Unio, LO Stat og YS Stat kravene i årets lønnsoppgjør. – Høyere utdanning må lønne seg bedre, sier Unios stats forhandlingsleder, Arne Johannessen.

Lønnsoppgjøret mellom Unio og Spekter er i gang

11. april I går startet forhandlingene mellom Unio og Spekter for mellomoppgjøret 2013. I morgen starter oppgjøret i statlig sektor for Unio.

- Vi har større ambisjoner enn 75 øre mer i timen

10. april – Hvor smertegrensen går, vil jeg ikke flagge på forhånd, sier forhandlingsleder Arne Johannessen i Unio stat.

Unio forberedt på krevende forhandlinger

9. april - Det foreløpige resultatet fra frontfaget er et utgangspunkt, ikke fasiten for oppgjøret i offentlig sektor, sier Unio-leder Anders Folkestad

TARIFF2013: Utdanning må lønne seg

8. mars - Det må lønne seg bedre å ta lang utdanning og å arbeide i offentlig sektor , sier Unio-leder Anders Folkestad.

Hva skjer i Tunisia?

7. mars Norges sosiale forum inviterer i samarbeid med Ladyfest Oslo til et intervju med Afef Redifi. Hun er Tunisisk kvinneaktivist og tilknytta Arbeiderpartiet.

100 års tålmodighet er nok - likelønn nå!

6. mars Fredag 8.mars markeres den internasjonale kvinnedagen. I år er det også 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge.

Rektorkontrakter må vise hele oppdraget

21. februar Utdanningsetaten holder lederkontraktene unntatt offentlighet. Utdanningsforbundet Oslo er grunnleggende uenig i dette.

Forlater barnehagene

18. februar Mer papirarbeid gjør at ledere i barnehagene får mindre tid til barna. Mange forlater jobben og bidrar slik til en stadig større mangel på kvalifiserte førskolelærere.

Etterlyser reelle skillelinjer i skolepolitikken

18. februar Ragnhild Lied, Marianne Aasen og Dagrun Eriksen diskuterte de yngstes utdanning på Unios Kunnskap i Front-frokost torsdag. (unio.no)

De fleste fikk 4 prosent lønnsvekst

18. februar Lønnsveksten for ansatte i staten og kommunene fra 2011 til 2012 anslås til 4 prosent, viser TBUs februarrapport som ble offentliggjort mandag.

Oslo-barnehagene på jumboplass

18. februar Når barnehagebyråden viser til at Oslos barnehager har god bemanning i forhold til resten av landet, er det bare en flik av sannheten. (dagsavisen.no)

Har du sjekket dette før lønnsoppgjøret?

18. februar Dette må du gjøre for at vi best mulig skal kunne ivareta dine interesser i lønnsoppgjøret 2013.

Ros til Ap for forslag om bemanningsnorm

18. februar – Det er bra at Ap nå foreslår en bemanningsnorm i barnehagene. Det vil jeg gi dem ros for, sier leder i Utdanningsforbundet Ragnhild Lied.

Skoleringsplanen for våren 2013 er publisert

9. januar På medlemsgruppesidene finner dere en oversikt over fylkeslagets kurs dette halvåret.

Vil skille flinke og svake elever

9. januar Byrådet i Oslo mener at å skille de flinke fra de mindre flinke elevene bør være hovedregelen i norsk skole. (nrk.no)

KONTINGENT: Endringer i kontingentsatser

4. januar „„Kontingentsatsene endres fra 1. januar 2013 for medlemmer som betaler minstekontingent, og for de som er ansatt ved norske skoler i utlandet.

10 av 15 bydeler kutter i barnehagene

4. januar Oslos barnehager rammes av 
stillingskutt og stramme vikarbudsjetter i 2013. Stadig flere foreldre er bekymret for bemanningen, viser ny undersøkelse. (dagsavisen.no)

Pensjonskonferanse 12. februar

3. januar Forsvar offentlig pensjon arrangerer konferanse tirsdag 12. februar 2013 kl 9 - 16 i Håndtverkeren kurs- og konferansesenter i Oslo.

Folkefest mot rasisme lørdag 15. desember

14. desember Ca. 40 organisasjoner, partier og fagforeninger deltar i folkefesten mot rasisme i Oslo lørdag 15. desember klokken 13.00. Vel møtt!

Forskning til studenter og lærere

14. desember Barnehageforskning er et ungt felt i Norge. Nå foreligger resultater fra 13 forskningsprosjekter på feltet. (forskningsradet.no)

Lærerfaglig studietur til Palestina

13. desember Faglig utvalg i Palestinakomiteen planlegger en ny lærerfaglig studietur til Palestina påska 2013.

Vil legge ut lærernes CV på nett

13. desember Høyres Stefan Heggelund vil at foreldre og elever skal kunne sjekke lærernes kompetanse på Internett før de velger skole. (www.osloby.no)

Vedrørende julegudstjenester i skolens regi

11. desember Utdanningsforbundet Oslo har fått noen henvendelser fra tillitsvalgte vedrørende julegudstjenester i skolens regi.

Om bruk av politihunder i Osloskolen

11. desember Oppdatert sak: Avklaring vedrørende utdeling av samtykkeskjemaer

KRONIKK: Skal alle bli sett må vi være flere

10. desember Budsjettforslaget for barnehage og skole i Oslo 2013 er verdt å protestere mot. Barnehageforeldre var heldigvis svært aktive før budsjettforhandlingen 5.desember.

Nok er Nok!

7. desember Demonstrasjonen i Borggården var en kraftfull markering mot et budsjett som gjør det vanskeligere og gi god kvalitet og forutsigbarhet for byens borgere og ansatte.

Spørsmål om salg av kommunale barnehager

6. desember Utdanningsforbundet og Fagforbundet har utfordret Byrådet med 16 spørsmål om planene vedrørene salg av kommunale barnehager.

OSLOBUDSJETTET 2013: Se og hør appellene i Borggården

6. desember Her er en samleside for bilder og videoer fra budsjettmarkeringen 5. desember

Se bilder fra budsjettmarkeringen

5. desember Flere hundre protesterte i dag i Borggården mot Oslo kommunes budsjett for 2013. Nok er nok! ljomet i Borggården.

BUDSJETTMARKERING I BORGGÅRDEN:

5. desember Her kan du lese 1.nestleder Aina Skjefstad Andersens appell

OSLOBUDSJETTET 2013: Kutt, kutt, kutt!

5. desember Se Aasne Mygland, pedagogisk leder i Gulldalen barnehage på Østlandsendingen i går.

KRONIKK: Privatisering av barnehager – kvalitet?

5. desember "Vi mener at våre minste barns hverdag og kommunens ansatte ikke er verdig en ensidig økonomisk målestokk."

Om forebyggende innsats med narkotikahund ved skolene:

30. november Lærere kan ikke nekte å dele ut skjemaer dersom de blir pålagt det.

Ledere roper varsku om osloskolen

29. november Utdanningsforbundet Oslo har flere ganger kommentert at rammebetingelsene for osloskolene er for dårlige.

2 av 3 Oslo-rektorer synes arbeidssituasjonen er blitt verre

29. november En anonym undersøkelse bekrefter et svært tøft regime med høye resultatkrav. (osloby.no)

LIvredde for barnehagene etter kuttforslag

28. november Byrådet vil gi mindre penger til bydelene i 2013. Nå er foreldrene livredde for et dårligere barnehagetilbud. (dittoslo.no)

KRONIKKSVAR FRA OLE OTTERSTAD: - Ikke så attraktiv for lærerne

28. november Ole Otterstad svarer utdanningsdirektør Kjell Richard Andersen

POLITISK DEMONSTRASJONSSTREIK

23. november Medlemmer i Oslos kommunale barnehager, bortsett fra medlemmene i spesialbarnehagene blir oppfordret til politisk demonstrasjonsstreik den 5.desember 2012.

Nei til budsjettkutt!

22. november Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, Fellesorganisasjonen, Norsk Sykepleierforbund og LO har samlet seg om plattformen Nei til salg av Oslo.

Invitasjon til medlemsmøte

21. november Forum for rådgivere i Utdanningsforbundet i Oslo inviterer til medlemsmøte i kurslokalet til Utdanningsforbundet Oslo, Brynsengveien 2, 11.desember kl. 15-17.

Advarer mot barnehagekutt

14. november Småbarnsforeldre krever minst én ansatt for hvert sjette store barn, styreleder i hver barnehage og flere voksne som kan faget. (dagsavisen.no)

LM2012: Utdanningsforbundet Oslos tillitsvalgte i sentrale verv

9. november Hvem ble valgt til sentrale verv fra Utdanningsforbundet Oslo? Her får du svaret:

Steffen Handal fra Oslo er valgt til 2. nestleder i Utdanningsforbundet

7. november Ragnhild Lied, Terje Skyvulstad og Steffen Handal blir den nye ledertrioen i Utdanningsforbundet fra 01.01.2013

LM2012: Steffen Handal som nestleder?

2. november - Lærerprofesjonen er under press. Det virker som om flere tror at vårt arbeid kan standardiseres.

10 gode grunner til å bli medlem i Utdanningsforbundet

2. november Er du ikke medlem? Meld deg inn nå, og vinn premier!

KRONIKK: Store klasser gir dårlig læringsmiljø

2. november "Utviklingen i skolen strider mot alle vakre ord fra politikerne," skriver fylkesstyremedlem Ingvild Nielsen.

Medlemsstipend høsten 2012

2. november Du kan få tildelt opp til 2500 kr i stipend fra Utdanningsforbundet Oslo. Fristen for å søke medlemsstipend er 15. november.

Forsøk med gratis aktivitetsskole

29. oktober Regjeringen ønsker å prøve ut effekten av gratis kjernetid på en aktivitetsskole i Oslo. Forsøket begrenser seg på Mortensrud skole i første omgang.

Vikarbyrå inn - kvalitet ut

29. oktober Rosenhof voksenopplæring ønsket å spare penger. De bestemte seg derfor for å bruke bemanningsbyrået ISS for å skaffe vikarer. Det angret de raskt på. (unio.no)

– Etisk plattform som trenger bearbeiding

29. oktober Lærerprofesjonens etiske plattform ble vedtatt 25. oktober, men forsker Frøydis Oma Ohnstad mener at både språk og innhold må jobbes med. (utdanningsnytt.no)

KLUBB: Økonomiske midler til klubbene

24. oktober Arbeidsutvalget i Utdanningsforbundet Oslo har vedtatt nye regler for penger til drift av klubber (tidligere kalt håndpenger)

LM2012: Har du skrivekløe?

24. oktober Vi utlyser tekstkonkurranse for alle skriveglade medlemmer!

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten

24. oktober Vi gjør oppmerksom på Rundskriv Udir-10-2012 vedr. skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten.

Bruker din skole vikarbyrå?

24. oktober Får vikarbyrålæreren riktig lønn? Vi ber om tilbakemelding fra ATV!

Lokale forhandlinger i Utdanningsetaten

24. oktober Lokale forhandlinger for ansatte i Utdanningsetaten i Oslo er i gang og skal etter planen sluttføres 31.okt 2012.

Bystyremelding om «Oslobarnehagen: Økt kvalitet og styrket læringsarena»

23. oktober - Dessverre savner vi det viktigste tiltaket, rekruttering av førskolelærere.

FACEBOOKKAMPANJE: Hjelp oss med innspill

22. oktober Send oss fem (eller flere) gode grunner for at bli venner med oss på Facebook, de beste bruker vi i kampanjen.

Endringar i kroppsøvingsfaget

22. oktober Kunnskapsdepartementet har vedteke endringar i kroppsøvingsfaget i grunnskolen og i vidaregåande opplæring. (utdanningsnytt.no)

KRONIKK: Osloskolen attraktiv for lærere

19. oktober Ass.direktør Kjell Richard Andersen, Utdanningsetaten i Oslo, svarer her på Ole Otterstads kronikk

Velkommen til Lære for livet

19. oktober Den 11. november 2012 åpner Henie Onstad Kunstsenter utstillingen Lære for livet.

Kveldsåpne barnehager

19. oktober To av LOs største fagforbund vil ha flere kveldsåpne barnehager, siden en av tre yrkesaktive nordmenn har ubekvem arbeidstid. (nrk.no)

KRONIKK AV OLE OTTERSTAD: Kunnskapsbyen?

18. oktober Hvordan kan man mene at Oslo skal være den mest attraktive arbeidsplassen i skolenorge?

Temanotat 5/2012: Ressursutviklinga i vidaregåande opplæring

17. oktober Dette temanotatet gjer greie for ressurssituasjonen i vidaregåande opplæring.

Ikke tid til språkproblemer

17. oktober Foreldreforeningen for barn med språkvansker har nesten ingen medlemmer med barn i barnehagen. Det er ikke en gladnyhet. (barnehage.no)

Gratis konferanse

15. oktober Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet (MiA) inviterer til høstens store konferanse om alfabetisering, språk og arbeid den 25.10. kl. 9 -15.30 på Veitvet senter.

Musikk, magi og menneskeverd – til toner av Mikis Theodorakis

15. oktober Utdanningsforbundets medlemmer i Oslo og Akershus inviteres til «Musikk i solidaritetens tjeneste»

GRATIS KVELDSSEMINAR: Hva er en profesjonell lærer?

12. oktober PS og Utdanningsforbundet inviterer til gratis kveldsseminar om det å være ny i jobben som lærer.

STATSBUDSJETTET: Disse skolene får styrket lærertettheten i Oslo

10. oktober - Løftebrudd, sier Marianne Krogh, Utdanningsforbundet Oslo.

LM2012: Steffen Handal innstilt som 2.nestleder

8. oktober Ragnhild Lied, Terje Skyvulstad og Steffen Handal er foreslått som ny ledelse i Utdanningsforbundet.

Vil ha skolestart for femåringer

5. oktober Får Christian Tybring-Gjedde og Oslo Frp viljen sin, vil barna sendes til skolebenken ett år tidligere enn i dag. (dagsavisen.no)

Skolen er ikke problemet

5. oktober Det er ikke skolen, men vanskelige familieforhold som er det største problemet, når ungdommer dropper ut av videregående skole. (forskning.no)

Gratulerer, alle lærere!

5. oktober 5. oktober er Verdens lærerdag. Læreren er avgjørende for å kunne endre livene til de som lærer på alle nivå i utdanningen.

Krever 30-timersuke

4. oktober – Deltakerne på konferansen Kvinner på tvers ønsker kortere arbeidstid, en turnus som kan vare livet ut og slutt på tullespråk i arbeidslivet. (frifagbevegelse.no)

Kan skolen stoppe mobbing?

3. oktober Kunnskap i skolen (KiS) inviterer til frokostmøte torsdag 4. oktober kl. 08.30-10.00

Undervisningsevaluering i videregående

1. oktober "Mange lærere ønsker å gjennomføre undervisningsevaluering på en annen måte enn gjennom et spørreskjema utarbeidet av Utdanningsetaten."

Er din arbeidsplass flink til å jobbe med mangfold?

27. september Da bør du foreslå arbeidsplassen din som kandidat til Mangfoldsprisen i 2012!

Skolelederne vil styrke undervisningen

27. september 1 av 3 ledere i Oslo-skolen mener de bruker for mye tid på vaktmesteroppgaver.

- Strammere skolebudsjett neste år

26. september I forhold til årets driftsbudsjett får Osloskolene ca. 30 mill. mindre da elevtalls-veksten kun kompenseres med 80 %.

OSLOBUDSJETTET: Ikke mye mer penger

26. september Oslo-skolen vil ikke få mye mer penger å rutte med etter det NRK har regnet seg fram til. (nrk.no)

TV-aksjonen NRK 2012

26. september Årets TV-aksjon 21. oktober vil øke engasjementet for menneskerettigheter blant barn og ungdom i Norge.

Flere elever, færre lærertimer

25. september Flere elever undervises i klasser på over 20 elever. Samtidig går færre lærertimer til ordinær undervisning. (dagsavisen.no)

Tar inn for mange studenter for å tjene penger

25. september Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus sier at de ikke har noe annet valg enn å ta inn for mange studenter (nrk.no)

En av fire mobbes i barnehagen

25. september Selv om mange barn stadig utsettes for mobbing i barnehagen, kan det være vanskelig å oppdage. (klikk.no)

Advarer mot massekartlegging

25. september Utdanningsforbundet advarer mot å kartlegge språkferdighetene til barnehagebarn helt ned i toårsalderen. (barnehage.no)

Advarer mot pensjonsdumping

24. september Unio-leder Anders Folkestad advarte mot dumping av pensjon på den nasjonale konferansen mot sosial dumping fredag. (unio.no)

Hvilken politikk vedtok vi på Årsmøte 2012?

24. september Hvem ble valgt? Hvilken krav har vi til arbeidsgivere? Les alle vedtakene her. Protokollene er publisert her på nettsida.

Handal til Giske: - Du leverer ikke det du lover

21. september Steffen Handal krevde å få svar fra Trond Giske (Ap) på om regjeringen kommer til å innfri sitt løfte om økt lærertetthet.

Steffen Handal i Dagsnytt 18

19. september Se sentralstyremedlem Steffen Handal i debatt med leder for Arbeiderpartiets programkomite, Trond Giske.

STREIKEN I FAGFORBUNDET: 1.400 tas ut i sympatistreik

18. september Torsdag går 1.461 medlemmer i Fagforbundet ansatt i Oslo kommune ut i sympatistreik med de streikende i NHO Service. (nrk.no)

Høringssvar på delprosjekt norskferdigheter

18. september "Utdanningsforbundet Oslo er opptatt av at de ansatte i barnehagene skal jobbe på en slik måte at de bruker tid, kompetanse og krefter der det nytter og gir en merverdi."

KRONIKK: Besøk den verkelege verda, Erna

17. september "I Høgres skolefyrtårn, Osloskolen, er målstyring organisasjonsforma. Alt skal talfestast og målast"

Pensjonsseminar 18. september

11. september Banklovkommisjonen har kommet med en innstilling om framtidige tjenestepensjonsordninger. I disse dager forgår det en viktig pensjonsstreik ved de private, kommersielle sykehjemmene.

Oversikt over medlemmene i kontaktfora og Lederråd

7. september Følgende medlemmer ble i Fylkesstyremøte 24.8.2012 oppnevnt til medlemsforaene i Utdanningsforbundet Oslo (Sak 113-12)

Ny AKAN-kontakt i Utdanningsetaten

5. september Anne Kristine Norum fra Utdanningsforbundet Oslo er fra 1.8.2012 ny AKAN-kontakt. Hun er oppnevnt for to år i 50% stilling.

Kvinner på tvers

5. september Årets Kvinner på tvers-konferansen arrangeres 22. og 23. september på Folkets hus i Oslo. Årets tema er "Rett til arbeid – lønn å leve av – arbeidstid å leve med". Les mer om konferansen her!

INVITASJON: Solidaritetskonferanse PALESTINA for fagorganiserte 27.9.

5. september Hvordan kan fagorganiserte konkret trappe opp støtten til det palestinske folket? Påmelding innen 15. september.

KAMPANJE: Voksne skaper vennskap

4. september Her finner du tips og ressurser for å forebygge og bekjempe mobbing.

Gode råd er ikke alltid dyre…

29. august Lektorstudenter ved Universitetet i Oslo på gratisseminar med Håvard Tjora i Lærernes hus 27.august 2012

- Støtter Marianne Borgens bekymring

29. august - Nå har Oslo kommune en mulighet i kommende budsjettprosess til å ta ansvar for dette, uttaler Hilde Tomta Strønen.

Løser barnas helserisiko

29. august Andre rehabiliteringsprosjekter kan bruke kunnskapen fra forbildeprosjekter som Kampen Skole i Oslo. (forskningsradet.no)

- PC-bruk i skolen er lærerens ansvar

29. august - Det er lærerens hovedansvar at PC-en brukes på riktig måte i undervisningen, sier sentralstyremedlem Steffen Handal (vg.no)

- Forsømmer sitt ansvar

28. august SVs Marianne Borgen mener Oslo kommune ikke gjør nok for å sikre at barnehagen er et godt sted å være. (dagsavisen.no)

SKOLENORGE: Feil på ni av ti godkjente skoler

27. august Dårlig luft, vannlekkasjer og soppvekst ved ni av ti skoler som på papiret har godkjent inneklima. (nrk.no)

Ti barn deler én førskolelærer

27. august Flesteparten av dem som passer på barnet ditt ti timer om dagen mangler godkjent utdanning.(dagsavisen.no)

Jentene vinner kampen

24. august Jentene vinner kampen om plassene på de mest populære videregående skolene i Oslo. (nrk.no)

Signér oppropet for økt lærertetthet

23. august Regjeringen må holde løftet om en maksgrense for antall elever per lærer på hver skole. Vi trenger din hjelp. Klikk deg inn her, signér oppropet, og del det gjerne!

Nettverksmøte for barnehageforeldre

23. august Engasjerte foreldre som ønsker god kvalitet i Oslo-barnehagene ønskes velkommen til å delta på nettverksmøte 30. august. (dinlokalavis.no)

Gode lærere

22. august Et nytt Kunnskapssenter for utdanning i regi av Forskningsrådet skal samle kunnskap om blant annet hva som gjør at noen lærere er bedre enn andre. (dn.no)

- Skolen må være nær

20. august Sosial tilhørighet og nærhet til lokalsamfunnet er grunnleggende forutsetninger for en inkluderende skole. (forskning.no)

37.000 lærerutdannede jobber ikke i skolen

20. august Kan komme til å mangle 11.100 lærere (vgnett.no)

Pedagognorm i barnehageloven

17. august Når to barn deler en barnehageplass skal de telle som to barn i forhold til pedagognormen

NYTT PÅ NETT: Manifest tidsskrift

16. august Manifest senter for samfunnsanalyse (Manifest Analyse) lanserer i dag Manifest Tidsskrift på nett.

DEBATTINNLEGG: Rasering av 
barnehagen

13. august "Jeg lurer på hva byråd Torger Ødegaard egentlig vil med barnehagene", skriver Irene Berg, pedagogisk leder i Fagerholt barnehage i Oslo

Manifest lanserer nytt nettidsskrift med skoledebatt 15.8.

8. august Skal gi rom for konstruktive kunnskapsbaserte debatter og gode analyser og forslag, og nye stemmer.

Oslo vil innføre fraværsgrense

6. august I høst vil Utdanningsdirektoratet motta en søknad fra Oslo kommune om å innførefraværstak i videregående skole. (aftenposten.no)

Fritt fall

3. august Den mye omtalte rapporten "FRITT FALL - Erfaringer fra privatisering og konkurranse i den svenske skolen" kan nå lastes ned fra medlemsgruppesidene (høyre meny) og her (klikk på lenken)

Høyre vil la barnehagene kjempe om barna

3. august - Med full barnehagedekning vil ikke foreldrene lenger stå med lua i hånden og takke for barnehageplassen. (aftenposten.no)

Elever mobbes for å gå i «dustegruppe»

3. august Den svakeste elevgruppen får merkelapper som «molbogruppe» og «dustegruppe». (www.osloby.no)

TARIFF2012: Fakta, spørsmål og svar

3. august Er du usikker på resultatet av tariffoppgjøret i Oslo? Her får du svar!

LANDMØTE 2012: Handal sterk nestlederkandidat

2. august Steffen Handal fra Oslo segler opp som en sterk kandidat til ny nestleder i Utdanningsforbundet (utdanningsnytt.no)

Krever økt fokus på mobbing

2. august – Politikere, regjering og departement har en svært sentral rolle i arbeidet mot mobbing. Mobbeprofessor Erling Roland ber nå myndighetene ta grep. (forskning.no)

– Mindre klasser gir bedre skoleresultater

2. august Ved å redusere antall elever i en klasse fra 25 til 20 forbedres resultatene med 10 prosent og lønna i voksen alder øker med 3,4 prosent, viser ny undersøkelse.

Halvorsen: Det er trygt å sende ettåringer i barnehage

2. august Psykolog advarer mot barnehage for ettåringer (vg.no)

Lei av skole på sparebluss

1. august Ingen penger til vikarer, minimalt til spesialundervisning og må nesten alltid undervise barna i store grupper. (www.osloby.no)

Klar nedgang med privatskoler

1. august Manifest Analyse lanserer rapporten "Fritt fall. Erfaringer fra privatisering og konkurranse i den svenske skolen".

Skal du gå av med pensjon?

1. august Utdanningsforbundets medlemmer bør opprettholde sitt medlemskap når de går av med pensjon.

Høstens kursplan publisert

1. august Kursplanen for høsten 2012 finner du nå på nettsida under hver medlemsgruppe. Du kan også laste den ned her

Nyankomne minoritetsspråklige får innføringstilbud

30. juli Skolen kan nå tilby innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever. (utrop.no)

Nå kan det bli slutt på fritt fravær

24. juli Tre år etter at grensen for fravær i videregående skole ble fjernet, vil et flertall av norske lærere ha den tilbake. (aftenposten.no)

Gymlærere kan ikke gym

20. juli Politikerne vil ha mer gym i skolen, men ny forskning viser at gymlærere ikke kan gym. (dagsavisen.no)

Gode tall, men ikke i mål

20. juli Det er positivt at nesten 8700 søkere tilbys plass på lærerutdanningene, men det er ennå er et stykke å gå før man er i mål. (utdanningsnytt.no)

Norske elever forstår ikke mattebegrepene

18. juli Hvorfor er det så vanskelig for norske elever å lære seg algebra? Forsker Margrethe Naalsund brukte doktorgraden for å finne svaret. (www.tu.no)

Én av ti bruker lesebrett i barnehagen

13. juli Utdanningsforbundet tror bruken av lesebrett vil øke framover. (www.bt.no)

Familiebarnehager bryter loven

12. juli 44 prosent av familie-barnehagene i en undersøkelse dreiv uten å være i kompaniskap med andre familiebarnehager. (utdanningsnytt.no)

8 av 10 skoler har for dårlig inneklima

10. juli 80 prosent av skolene som fikk besøk av Arbeidstilsynet i fjor, brøt loven. (aftenposten.no)

Bekymret for bemanningen

9. juli Foreldreutvalget for barnehager opplever økt pågang fra bekymrede foreldre. (barnehage.no)

Frykter kutt går ut over sikkerheten

5. juli De advarte mot at reduksjon i bemanningen ville gå ut over sikkerheten. Nå frykter foreldrene de fikk rett. (barnehage.no)

– Bekjemp voldtekt allerede i barnehagen

30. juni Arbeidet for å bekjempe voldtekt må starte allerede i barnehagen. (barnehage.no)

Advarer mot uansvarlige vikarkutt

27. juni En stor andel barnehageledere melder om store kutt i bruk av vikarer etter at kommunene overtok finansieringen av barnehagene. (barnehage.no)

Nye regler for tilskudd og foreldrebetaling i barnehagene

25. juni Lovendringene sikrer at offentlig tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode og styrker kontrollen med tilskuddene til de ikke- kommunale barnehagene.

Vil forske på småbarnas barnehagehverdag

22. juni Vil sjekke hvordan ettåringene egentlig har det i barnehagen. (barnehage.no)

Uendret andel førskolelærere

21. juni Fordi det blir stadig flere barnehageplasser, hadde bare hver tredje barnehageansatte førskolelærerutdanning i 2010. (unio.no)

NY RAPPORT VISER:

20. juni Ungdom med innvandrerbakgrunn trives dårligere på videregående enn ungdom med norskfødte foreldre, viser en ny forskningsrapport fra NOVA. (aftenposten.no)

Kunnskapsløftet ikke sosialt utjevnende

18. juni Flere får toppkarakterer, men flere går også ut av ungdomsskolen uten karakterer i alle fag etter innføringen av Kunnskapsløftet. (forskning.no)

Sammenheng mellom barnehage og karakterer ut av grunnskolen

14. juni Dette viser en fersk undersøkelse fra Danmark. Les hele undersøkelsen her. (utdanningsnytt.no)

URAVSTEMNING I OSLO

13. juni Sentralstyret har vedtatt å gjennomføre uravstemning i tariffområdene KS og Oslo. Uravstemningen vil denne gang bli gjennomført elektronisk.

Vil ha én styrer i hver barnehage

13. juni Stadig flere barnehager i Østensjø må dele styrerstillinger. AP/SV vil stoppe utviklingen. (dittoslo.no)

Tør ikke uttale seg

11. juni Samfunnsdebattanter ansatt i Oslo kommune risiker i verste fall jobben om de ytrer seg i media. Mange blir tause. (dagsavisen.no)

Nå kommer Youtube-læreren

7. juni I framtida kan mer av undervisningen foregå hjemme, mens oppgaver og lekser vil bli gjort på skolen. (dagbladet.no)

INNKALLING: Delt dagskurs fredag 8.juni

6. juni I forbindelse med Tariff 2012 Oslo kommune, så innkaller vi til dagskurs på fredag i KFUM-huset.
Silje Naustvik, fungerende forhandlngsleder i Unio Oslo

Oslo kommune: Streiken over - partene enige

6. juni – Streiken har gitt oss samme økonomisk ramme som i resten av kommunene, sier fungerende forhandlingsleder Silje Naustvik i Unio.

Meklingsmøte i Oslo kommune

5. juni Partene i Oslo kommune er innkalt til frivillig mekling kl. 15.15.

UNIOSTREIKEN: Ring om Rådhuset

5. juni Uniostreikende medlemmer i Oslo slo mandag ring om Rådhuset. Se bildene her
Streikeleder i Unio Oslo Terje Vilno. Foto: Utdanningsforbundet

Nytt streikeuttak i Oslo

31. mai I dag har Unio varslet Oslo kommune at nye 545 arbeidstakere tas ut i streik. Totalt vil Unio da ha rundt 1100 medlemmer i streik i Oslo.

Derfor streiker vi!

31. mai Oslo kommune ville gi oss et tilbud som var klart lavere enn i privat sektor.

FLINKE FOLK KOSTER

31. mai For å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere med høyere utdanning, må lønna deres opp.

Kamplystne medlemmer i streik!

31. mai Se bilder fra streiken i Oslo: Siste bilder er fra streikemøtet i dag.

Se bilder fra Unios streikemarkering i Oslo i dag!

30. mai Mange tusen var mødt opp på streikemarkeringen i Oslo sentrum i dag. Se bilder her.

Streik også i Oslo kommune

29. mai Partene i tariffområdet Oslo kommune kom ikke til enighet. Det betyr at Unio også er i streik i Oslo.

KURS FOR TILLITSVALGTE 30. MAI UTSATT

29. mai Grunnet fortsatt mekling i Unio Oslo kommune utsettes dagskurset for tillitsvalgte 30. mai.

Meklingsvake i Oslo

24. mai Meklingsvake for Unio-medlemmene i Oslo kommune med NRK på besøk.

Streik også i kommunene

24. mai Det ble brudd i meklingen også i kommunesektoren tidlig torsdag morgen. Årsaken til bruddet er den samme som i staten, at det var alt for stor avstand mellom partene på totalrammen.

Regjeringen har ansvar for storstreik

24. mai Det ble brudd i meklingen i staten tidlig på morgenen torsdag.
Til deg som kan bli tatt ut i streik. Foto: Utdanningsforbundet

Til deg som kan bli tatt ut i streik

23. mai Dersom ikke meklingen fører fram, blir det streik. Er du tatt ut i streik skal du legge ned arbeidet og forlate arbeidsplassen.

Streikeforberedelser i Oslo

22. mai I dag besøkte Dagsrevyen Bergtunet barnehage i Oslo der førskolelærerene Caroline Brandth og Ingunn Berget Hundhammer tok i mot streikemateriell.

TARIFF2012: Uravstemningen skjer elektronisk i år

22. mai Dersom det etter mekling foreligger et anbefalt forslag, sendes resultatet til medlemmene på uravstemning.

Følg meklingen «live»

22. mai Nå kan du følge «live» hva som skjer i meklingsinnspurten i staten, kommunene og Oslo på unio.no.
Her kan det bli streik. Foto: Utdanningsforbundet

Disse kan bli tatt ut i streik

21. mai Se hvilke virksomheter i kommune og stat som blir tatt ut i streik dersom partene ikke kommer til enighet.
Forhandlingslederne i Unio. Foto: Unio

Meklingen inn i siste fase

21. mai Meklingen i tariffoppgjøret i offentlig sektor går nå inn i siste fase. Fører ikke meklingen fram, står over 8500 Unio-medlemmer klare til å streike fra torsdag 24. mai kl. 6.

Vil du være Utdanningsforbundets representant i Faglig råd?

21. mai Vår frist for innmelding av representanter er 24.mai, så vi trenger tilbakemelding så fort som mulig!

Tariffguide for nybegynnere

21. mai Tariffavtaler, lønnsramme, overheng og uravstemning?

FORBEREDELSER TIL STREIK

18. mai Unio Oslo er i mekling. Dersom Unio og Oslo kommune ikke kommer til enighet innen fristens utløp, onsdag 23.mai klokka 24.00, går Unio ut i streik.

Fordeling - et spørsmål om makt

15. mai Påmeldingsfristen nærmer seg for Velferdskonferansen 2012! Det er fortsatt mange plasser ledige.

TARIFF2012: – Vi skal opp på firetallet

15. mai Mimi Bjerkestrand har forventninger om en lønnsvekst på minst fire prosent for Unio-medlemmene i årets tariffoppgjør.

Medlemsstipend fra Utdanningsforbundet Oslo

15. mai Du kan få tildelt opp til 2500 kr i stipend fra Utdanningsforbundet Oslo. Søknadsfrist er 15.mai og 15.november.

ÅRSMØTE2012: Se bilder fra Årsmøtet!

11. mai Bilder fra Årsmøtet finner du i et album på Facebooksida vår

ÅRSMØTE2012: Tester og kartlegging – policydokument

11. mai Årsmøtet har nå diskutert utkastet til policydokument om tester og kartlegging.

ÅRSMØTE2012: Valg av kontaktpersoner

10. mai Her er resultatene av valg av kontaktpersoner til de ulike medlemsgruppene.

- God dag, kjære kollegaer!

10. mai Per Fugelli tok Årsmøtet med storm med humor og alvor blandet i en underfundig coctail.

Her finner du alle videoene fra Årsmøte2012!

10. mai Hele Årsmøtet blir streamet live. Vi har laget en samleside, hvor du kan se videoene når du vil.

- Takk for tilliten!

10. mai Årsmøte i Utdanningsforbundet Oslo valgte torsdag å følge valgkomiteens innstilling, og valgte Hanne Brunvoll som 2. nestleder i fylkeslaget.

- Jeg er klar!

10. mai En rørt Aina Skjefstad Andersen mottok Årsmøtets hyllest etter valget som 1. nestleder i Utdanningsforbundet Oslo.

Terje Vilno gjenvalgt som leder

10. mai Med stående applaus hyllet Årsmøtedelegatene valget av Terje Vilno som gjenvalgt fylkesleder.

KOUK på ÅM2012

9. mai Årsmøtet i Utdanningsforbundet Oslo har i dag hatt besøk av to representanter fra Kunnskaps- og kulturkomiteen (KOUK) i Oslo kommune.

Funky og festlig åpning på Årsmøtet

9. mai Årsmøtet er i gang. Tradisjonen tro startet møtet med et kulturellt innslag.

Se Årsmøtet på nett - LIVE!

9. mai Utdanningsforbundet Oslos Årsmøte blir streamet direkte på nettet her.

Fylkessekretariatet er stengt resten av uka

8. mai P.g.a. Årsmøte i fylkesslaget, så er kontoret stengt onsdag, torsdag og fredag.

Mindre byråkrati i Osloskolen?

7. mai Mer og mer av Oslo-lærernes tid går med til administrative oppgaver. Bystyremedlem Ivar Johansen (SV) tar dette spørsmålet opp med Byrådet.

ÅRSMØTE2012: Endret innstilling fra valgkomiteen

4. mai Valgkomiteen har hatt møte i dag, og endret sin innstilling. Se oppdatert dokument her.

Frykter færre ansatte på flere barn

4. mai Oslo kommune har sagt opp avtalen om grunnbemanning. Førskolelærere frykter kaos om Oslo kommune får det som de vil. (dittoslo.no)

Følg Årsmøte2012 LIVE fra nettsida vår!

4. mai Som en forsøksordning overføres store deler av Årsmøte 2012 i Utdanningsforbundet Oslo live på fylketslagets nettside.

ÅRSMØTE2012: Oppdaterte saksdokumenter publisert

4. mai Fylkesstyret behandlet i går de siste årsmøtedokumentene. De kan nå lastes ned.

Stemningsfull 1.mai

3. mai Utdanningsforbundet Oslo arrangerte 1. mai frokost i Hausmannsgate 17 for 5. gang.

ÅRSMØTE2012: Innmeldte saker fra medlemmene

2. mai
Forhandlingsleder Terje Vilno i Unio Oslo må slå fast at årets lønnsforhandlinger i Oslo går til mekling.

Brudd i lønnsforhandlingene i Oslo

30. april Unio Oslo brøt sammen med de andre hovedsammenslutningene i dag forhandlingene med Oslo kommune.
Oslo kommune leverte tilbud 3 i dag. Illustrasjonsfoto

Nytt tilbud fra Oslo kommune

27. april I dag, 27. april, leverte Oslo kommune tilbud 3 i hovedtariffoppgjøret for ansatte i kommunesektoren i Oslo.

Kunnskap i skolen/ KiS

26. april "Ressurser og resultater" var temaet på et møte i regi av KiS 11.april.
Utdanningsforbundet forhandler gjennom Unio i tariffområdet Oslo kommune.

Krav 3 i Oslo kommune

26. april Unio Oslo leverte torsdag nytt krav til Oslo kommune, som blant annet tar for seg den økonomiske rammen i oppgjøret.
Illustrasjonsbilde

Tilbud 2 fra Oslo kommune

24. april Tirsdag kom Oslo kommune med tilbud 2 i lønnsoppgjøret for ansatte i Oslo kommune.

LESERINNLEG: Perler for svin

23. april - I osloskolen opprettes det til høsten egne matteklasser, der de skoleflinke skal få gå. Forskning viser at byråden burde gjort hjemmeleksa si. (dagbladet.no)

Sak om barnehage sendt til bystyret

23. april Bystyret har nå fått en sak til behandling som gjelder flere områder Utdanningsforbundet jobber politisk med. Les her hva forslaget går ut på.

OSLOSKOLEN: 100 elever plasseres i egne eliteklasser

23. april - Direkte skadelig, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. (dn.no)
Terje Vilno, fylkesleder i Utdanningsforbundet Oslo og forhandlingsleder i Unio i tariffområdet Oslo kommune.

Unio-Oslo: Krav 2 levert

19. april Unio-Oslo leverte torsdag krav 2 til Oslo kommune. Kravet tar for seg endringer av bestemmelser i overenskomsten. De økonomiske kravene fremmes senere i forhandlingene.

Klart for påmelding til Velferdskonferansen 2012

18. april Nå kan du melde deg på årets velferdskonferanse. Den arrangeres 21.-22. mai på Oslo kongressenter (Folkets Hus).

GRATIS KVELDSSEMINAR

18. april "Til barnas beste – Ny lovgivning for barnehagene". Morgendagens barnehage er verdt en debatt, still opp, la oss høre din mening!

Oppsummering av felles dagskurs for tillitsvalgte 12. april i Folkets Hus

18. april Det var felles dagskurs for tillitsvalgte 12. april. Delegater til årsmøtet var også innkalt.

Deler en styrer

17. april I bydel Ullern deler 209 barn, 46 ansatte og tre barnehager én styrer. Utdanningsforbundet Oslo er svært bekymret (Aften Aften)

ÅRSMØTE 2012: Dokumenter til Årsmøtet

17. april Dokumenter til Årsmøtet 2012 kan lastes ned fra denne siden

ÅRSMØTE 2012: Årsmelding 2009-2012 kan lastes ned

17. april Årsmelding for Utdanningsforbundet Oslo 1.8.2009 - 31.03.2012 kan du laste ned her.

Ap vil bli flinkis-partiet

16. april - Ap har vært for lite opptatt av de flinke elevene i skolen, sier Trond Giske. Nå vil partiet dyrke enerne. (aftenposten.no)
Oslo kommune

Unio-Oslo: Krever bedre betalt for kompetanse

13. april Fredag overleverte Unio-Oslo sitt første krav til Oslo kommune i årets lønnsoppgjør.

Ulovlig og menneskerettsstridig bruk av narkohund i klasserom

13. april Forebyggende arbeid mot et narkotikamisbruk er viktig, men man er nødt til å følge loven.

TARIFF2012: Oppdater dine medlemsopplysninger!

10. april Det er din plikt som medlem å sørge for at opplysningene er korrekte.

Høringssvar - NOU 2012:1: Til barnas beste - Ny lovgivning for barnehagene

29. mars Les Utdanningsforbundet Oslos høringssvar.

Tariffoppgjøret i Oslo kommune

29. mars Utdanningsforbundet har ca. 8000 medlemmer i tariffområdet Oslo kommune. Forhandlingsstart er 13. april.

Lønnsoppgjøret skritt for skritt

29. mars Her kan du lese om gangen i et tariffoppgjør, og få forklaring på ord og uttrykk.

TARIFF2012: Utdanning må lønne seg

29. mars – Kunnskapen vår gir folk trygghet og gode offentlige tjenester. Nå må utdanningen vår lønnes bedre, sier forhandlingsleder i Unio-kommune, Mimi Bjerkestrand.

Hvordan kan lese- og skrivekompetansen på vår arbeidsplass bli bedre?

28. mars Det er et spørsmål som ofte stilles fra arbeidsgivere og ansatte.

Testing Testing

26. mars Manifest Analyse v/Magnus Marsdal intervjuer professor Diane Ravich (USA) og professor Robin Alexander (UK) om konsekvensene av teststyring i skolen.

Advarer mot kartlegging

26. mars UNØDVENDIG: - Kartlegging av alle barnehagebarn er sløsing med penger og tid og påfører mange foreldre unødvendig engstelse. (dagsavisen.no)

Språkvansker gir ensom lek

23. mars Barn med språkvansker havner ofte utenfor leken og det sosiale samspillet. Det kan være til skade for utviklingen deres. (forskning.no)

Klager på kutt i styrerstillinger

23. mars Å kutte en av tre styrerstillinger i bydel Ullern i Oslo har gitt dårligere barnehage, ifølge foreldre. (utdanningsnytt.no)

Hvorfor lykkes Oslo-skolen best i å heve svake elevers prestasjoner?

22. mars Kunnskap i skolen (KiS) inviterer til debattmøte 11. apr. 2012 15:15 - 17:00

Velferdskonferansen 2012

22. mars For Velferdsstaten gjentar suksessen! I fjor var de 500 deltakere! Nå er tida inne til å sikre seg plass på årets konferanse.

Elendig inneluft på skoler

22. mars Hovedverneombud Knut Myhrer var gjest i NRK-programmet Forbrukerinspektørene i går. Se innslaget her. (nrk.no)

Seminar med kultur- og utdanningskomiteen Oslo Kommune

22. mars Utdanningsforbundet Oslo arrangerte 21.mars 2012 seminar sammen med Kultur og utdanningskomiteen Oslo kommune.

Velkommen til gratis teaterforestilling om krysspresset i skolen

21. mars “Bakken skole – strekker seg litt lenger!” 22. mars i Lærernes hus, Oslo, kl. 18.00–21.00

Alarm om barnehager

21. mars Foreldreutvalget for barnehager er bekymret for kvaliteten i norske barnehager. (barnehage.no)

Skolens digitale tilstand 2011

21. mars Fortsatt store forskjeller mellom grunnskolen og den videregående skole relatert til elevenes databruk. (iktsenteret.no)

– Jeg ønsker høyere lønn for førskolelærerne

21. mars Kunnskapsministeren vil ikke blande seg inn i tariffoppgjøret, men mener førskolelærere fortjener høyere lønn. (utdanningsnytt.no)

Barnehagedagen 20. mars "Det beste til de minste"

20. mars Vi benytter dagen til å si noe om hvordan vi kan gi barna i Oslos barnehager det beste.

Her mener flest at lærerens status øker

19. mars Langt flere unge i Oslo enn ellers i landet opplever at læreryrkets status skyter fart. (aftenposten.no)

Særavtaleforhandlingene er avsluttet

16. mars Det ble få endringer i avtaleverket, men begge parter vurderer å ta med seg flere krav inn i hovedoppgjøret.

Forhandlingene med Oslo kommune om arbeidstidsavtale for undervisningspersonale er sluttført.

16. mars Partene kom til enighet om å prolongere – dvs videreføre - avtale om arbeidstid for undervisningspersonale ut kommende tariffperiode som utløper 30.04.2014

Advarer mot markedstenking

15. mars Norsk skole må unngå testhysteriet vi har i våre land, sier eksperter fra USA og Storbritannia

Setter søkelys på kvaliteten i barnehagen og ber foreldrene være våkne.

9. mars Mange medlemmer er bekymret for kvaliteten i Oslos barnehager. Det har nå også blitt startet et opprop.

LESERINNLEGG: Prosjekt Oslobarnehagen – delprosjekt norskferdigheter

7. mars "Barn må få tid til å leke, utforske og være nysgjerrige. Det er i de gode situasjonene sammen med andre at man lærer språk."

LESERINNLEGG: Barnehageforeldre – er dere våkne?

7. mars Jeg og mine kolleger ber dere være våkne fordi ditt barn i disse dager rammes av en sektor med omveltende endringer.

Unio: - Lønnsvekst opp på 4-tallet

7. mars – Vi må ha et resultat opp på 4-tallet for at ansatte i offentlig sektor skal holde tritt med den forventede lønnsveksten i privat sektor, sier Anders Folkestad.

Har du sjekket dette før lønnsoppgjøret?

6. mars Dette må du gjøre for at vi best mulig skal kunne ivareta dine interesser i lønnsoppgjøret 2012.

Torsdag 8.mars feires den internasjonale kvinnedagen

2. mars Utdanningsforbundet Oslo kommer til å delta med fanen vår i markeringen på Youngstorget klokken 18.00.

PENSJONSKONFERANSE 19. mars 2012

1. mars Forsvar offentlig pensjon arrangerer konferanse i Trafikanten v/Oslo S mandag 19. mars 2012 kl. 09.00 – 16.00

Ny nestleder i Utdanningsforbundet Oslo

29. februar Da Ellen Hoogerwerf er gått ut i fødselspermisjon, har Utdanningsforbundet Oslo konstituert Aina Skjefstad Andersen som nestleder ut perioden.

Mest attraktiv, dårligst lønnet

29. februar BUNNPLASS: Førskolelærer Benedikte Bølling topper listen over attraktiv arbeidskraft, men ligger på en lønnsmessig jumboplass. (dagsavisen.no)

Høringssvar på delprosjekt «norskferdigheter» i prosjekt Oslobarnehagen

27. februar "Prosjekt Oslobarnehagen i seg selv, og spesielt dette delprosjektet, fokuserer ensidig på språk."

Faneaksjon mot vikarbyrådirektivet

24. februar Utdanningsforbundet Oslo deltok i en ny fanemarkering foran stortinget tirsdag 21. februar.

Verdens fineste stilling

23. februar Norske barnehager mangler 4000 førskolelærere, og regjeringen setter i gang en massiv rekrutteringskampanje. (utdanningsnytt.no)

Høyre vil ha eget barnehagetilsyn

21. februar Høyres barnehageutvalg vil ha et uavhengig barnehagetilsyn med makt til å tvangsstenge barnehager som ikke har god nok kvalitet. (nrk.no)

Her er LOs krav i lønnsoppgjøret

21. februar Sikring av kjøpekraften for alle, mer likelønn og tiltak som motvirker lavlønn er sentrale krav for LO i årets lønnsoppgjør. (nrk.no)

Fortsatt svakere lønnsvekst for lærere

21. februar Tall fra TBU viser at lærerne nok en gang hadde svakere lønnsvekst i fjor enn andre sammenliknbare grupper.

Lokker studenter med god lønn

20. februar Bydel Østensjø mangler fortsatt mange pedagogiske ledere og satser nå på å rekrutere studenter som er ferdige til våren. (dittoslo.no)

Dagskurs videregående skole

17. februar Onsdag 15. februar ble det avholdt kurs for tillitsvalgte i videregående skole.

Delte dagskurs for grunnskole

17. februar 14. og 15. februar avholdt Utdanningsforbundet Oslo delte dagskurs for tillitsvalgte i grunnskolen.

Kom med innspill til Utdanningsforbundet Oslo sin politikk for de neste tre årene!

17. februar Det er viktig å få innspill fra dere på hva vi skal jobbe med i neste periode.

Oslo Lærerinnelags Fond

15. februar Oslo Lærerinnelags Fond utlyser nå stipend til videreutdanning for 2012. Søknadsfrist for årets søknader er 1. mai 2012.

Strengere språkkrav i Oslo Taxi enn i barnehagene

15. februar Oslo Taxi har stilt språkkrav til sine sjåfører i flere år. Først nå innføres norsktest for barnehageansatte. (aftenposten.no)

RAPPORT: Tidstyver i barnehagen

15. februar Undersøkelse viser at barnehagebarn får stadig mindre voksenkontakt i barnehagen og at de ansattes tid spises opp av andre gjøremål. (fafo.no)

Akustikk påvirker skolelærere

15. februar En ny studie viser at dårlig akustikk inne i klasserommene skolelærere underviser i, påvirker dem negativt. (absentia.no)

Oslo-barnehager driver ulovlig

15. februar Flere Oslo-barnehager drives på kanten av hva som er forsvarlig og bryter loven som skal sikre barna et trygt og god barnehagetilbud. (dagsavisen.no)

Rapport fra kurs for tillitsvalgte i FAS